FOTOGRAFICKÝ
POPIS MOTOROVÉHO VOZU 854

náhled popis
Motor – pohled ze dveří předního stanoviště
1. Filtry sání Caterpillar. 2. Čidla požáru (teplota ve strojovně 130°C) Deugra.
3. Nádoba s hasícím médiem Deugra.
4. Dochlazovač vzduchu.
5. Vzdušník.
6. Hrdlo pro nalévání oleje.
7. Alternátor.
8. Výstupní potrubí chladící kapaliny.
Motor - pohled na přední část
1. Alternátor.
2. Hadicová spojka výstupního potrubí chladící kapaliny.
3. Oběhové čerpadlo chladící kapaliny převodovky H750M.
4. Kryt rozvodového kola motoru.
Motor – pohled na lichou stranu
1. Dochlazovač vzduchu.
2. Nalévací hrdlo.
3. Vzdušník.
4. Víko ventilů válců 1 a 3.
5. Víko ventilů válců 5 a 7.
6. Vysokotlaké čerpadlo oleje pro pohon vstřikování.
7. Řídící tlakový ventil.
Motor – pohled na turbodmychadla
1. Vlnovec výfuku.
2. Turbíny turbodmychadel.
3. Dmychadla turbodmychadel.
4. Dochlazovač vzduchu.
5. Čidla požáru (teplota ve strojovně 130°C) Deugra.
Motor – pohled na zadní část motoru
1. Filtry sání Caterpillar.
2. Turbíny turbodmychadel.
3. Vlnovec výfuku.
4. Snímač otáček motoru pro řídící jednotku motorového vozu (Lokel).
Motor – pohled na oběhové čerpadlo H750M
1. Elektronická řídící jednotka motoru Caterpillar.
2. Oběhové čerpadlo chladící kapaliny pro H750M.
3. Primární čistič paliva s odlučovačem vody.
4. Jemný čistič paliva.
5. Čidlo požáru (teplota ve strojovně 130°C) Deugra.
Motor – pohled na sudou stranu
1. Elektronická řídící jednotka motoru Caterpillar.
2. Víko ventilů válců 6 a 8.
3. Vzdušník.
4. Kryt výfuku.
5. Dva 40ti kolíkové konektory elektronické řídící jednotky.
6. Palivové potrubí do a z elektronické řídící jednotky (chlazení).
Motor – pohled na přední stranu
1. Oběhové čerpadlo chladící kapaliny motoru.
2. Klínový řemen náhonu oběhového čerpadla chladící kapaliny H750M.
3. Oběhové čerpadlo chladící kapaliny pro H750M.
4. Klínové řemeny pohonu alternátorů.
Motor – pohled na elektronickou řídící jednotku motoru Caterpillar
1. Elektronická řídící jednotka motoru Caterpillar.
2. Dva 40ti kolíkové konektory elektronické řídící jednotky.
3. Příruba oběhového čerpadla chladící kapaliny H750M.
Motor - pohled na přední stranu
1. Víko rozvodového kola.
2. Skříně termostatů (bypass).
3. Hadicové spojky výstupního potrubí chladící kapaliny motoru.
4. Vysokotlaké čerpadlo oleje pro pohon vstřikování.
5. Alternátor.
6. Oběhové čerpadlo chladící kapaliny motoru.
Motor – pohled na vysokotlaké olejové čerpadlo
1. Vysokotlaké čerpadlo oleje pro pohon vstřikování.
2. Řídící tlakový ventil.
3. Dopravní čerpadlo paliva.
Motor – detailní pohled na předek
1. Víko rozvodového kola.
2. Sekundární čidlo otáček a časování motoru.
Motor – pohled na startér
1. Kryt výfuku.
2. Startér.
Motor – pohled ze sudé strany
1. Hadicová spojka přívodu chladící kapaliny H750M do oběhového čerpadla.
2. Příruba oběhového čerpadla chladící kapaliny H750M.
3. Kryt výfuku.
4. Víko ventilů 6. a 8. válce.
5. Vzdušník.
6. Elektronická řídící jednotka motoru Caterpillar.
7. Víko ventilů 2. a 4. válce.
8. Vysokotlaké čerpadlo oleje pro pohon vstřikování.
9. Dochlazovač vzduchu.
10. 40ti kolíkové konektory J1/P1 a J2/P2 elektronické řídící jednotky.
11. Palivové potrubí do a z elektronické řídící jednotky (chlazení).
Palivo – filtrace
1. Sekundární (jemné) palivové filtry.
2. Hrubá filtrace paliva s odlučovačem vody.
Podvozek běžný
1. Snímač vlakového zabezpečovače.
2. Ložisková skříň.
3. Podélník rámu podvozku.
4. Šroubová zpruha primárního vypružení.
5. Čep vedení dvojkolí.
Podvozek běžný
1. Podélník rámu podvozku.
2. Ložisková skříň.
3. Snímač rychlosti vozu DAKO FE 1.4.
4. Hraník.
Podvozek hnací
1. Snímač rychlosti vozu DAKO FE 1.4.
2. Kolébka.
3. Nosič zpruh (sekundárního vypružení).
4. Hydraulický tlumič sekundárního vypružení.
5. Vana kluznice (součást kolébky).
Podvozek hnací
1. Protiskluzový regulátor DAKO – F.
2. Kolečko pro zkoušení protiskluzového zařízení.
Podvozek hnací
1. Kolébka.
2. Nosič zpruh (sekundárního vypružení).
3. Protiskluzový regulátor DAKO – F.
Podvozek hnací
1. Snímač rychlosti tachografu.
2. Podélník podvozku.
3. Čep vedení dvojkolí.
4. Šroubová zpruha primárního vypružení.


předchozí stránka - - další stránka
zobrazit vše

Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu