FOTOGRAFICKÝ
POPIS MOTOROVÉHO VOZU 854

náhled popis náhled popis
Skříň baterií, pravá strana motorového vozu

Vzduchojemy a brzdový rozváděč
1. Hlavní vzduchojem 2x 200 l.
2. Zásobní vzduchojem 2x 150.
3. Brzdový rozváděč DAKO BV1-DM5.
4. Ohřev vypouštěcího ventilu.
5. Vypouštěcí ventil kondenzátu.
Dveře - pohled na odjišťovací mechanismus
1. Tlačítko mechanického odjištění mechanizmu za rozbitelným sklem.
2. Odjišťovací páka dveří.
3. Čtyřhran pro odjištění. (Mechanismus není potřeba odjistit tlačítkem.)
Dveře - pohled na odjišťovací mechanismus
1. Tlačítko mechanického odjištění mechanizmu za rozbitelným sklem.
2. Odjišťovací páka dveří.
3. Čtyřhran pro odjištění. (Mechanismus není potřeba odjistit tlačítkem.)
4. Tlačítko pro ovládání dveří.
Dveře - pohled z venku
1. Tlačítko mechanického odjištění mechanizmu za rozbitelným sklem.
2. Odjišťovací páka dveří.
3. Čtyřhran pro odjištění. (Mechanismus není potřeba odjistit tlačítkem.)
4. Pod krytkou čtyřhran na zajištění zavřených dveří a otvor pro klíč k zajištění čtyřhranu
5. Tlačítko pro ovládání dveří.
6. Otvor pro paprsek fotobuňky.
7. Čtyřhran pro obsluhu vlaku.
Elektrický rozváděč
1. Odpojovač baterie.
2. Ovládací panel (viz obrázek 932).
3. Procesorový regulátor (řídící jednotka) vozu.
4. Komunikační regulátor vozu.
5. Převodníky teploty.
6. Jističe.
7. Oddělovače signálu.
8. Relé.
9. Řídící jednotka hašení strojovny.
10. Řídící jednotka signalizace požáru v prostoru topného agregátu a rozváděče.
11. Pojistky.
12. Stykač motorů chlazení.
13. Měniče 24/24V.
14. Měniče 24/24V.
15. Měnič 24/48V.
16. Stykače.
17. Elektronický rychloměr.
18. Měnič 24/110V.
Elektrický rozváděč - Ovládací panel

Elektrický rozváděč - Radiostanice
1. Měnič 24/12V, blok logiky s adaptérem, radiostanice simplex, radiostanice duplex, duplexer.
H750M
1. Vzduchový válec reverzace.
2. Koncové spínače zařazeného směru.
3. Štěrbinový čistič oleje.
4. Nalévací hrdlo oleje.
H750M
1. Kryt ozubeného kola vstupního převodu. 2. Kryt vloženého ozubeného kola reverzace.
3. Měrka oleje.
4. nepoužito
5. Nalévací hrdlo oleje.
6. Štěrbinový čistič oleje.
7. nepoužito.
8. Kryt mechanismu reverzace.
9. Páka ručního řazení reverzace.
10. Nástavec páky ručního řazení.
H750M
1. Výstupní kloubový hřídel.
2. Vstupní kloubový hřídel.
H750M
1. Dynamostartér.
2. Štěrbinový čistič oleje.
3. Nalévací hrdlo oleje.
4. nepoužito
5. Těleso zpětného ventilu (ventilu minimálního tlaku) oleje převodovky).
H750M
1. Zubové mazací čerpadlo.
Rám převodovky
1. Převodovka H750M.
2. Dynamostartér.
3. Skříň termostatů.
4. Rám převodovky a pomocných zařízení.
Rám převodovky
1. Převodovka H750M.
2. Olejové potrubí do a z olejového chladiče do převodovky.
3. Rám převodovky a pomocných zařízení.
Kompresor ATMOS SE 100 Lok
1. Šroubový kompresor.
2. Vzduchojem (zásobník oleje).
3. Zátka kontroly a doplňování oleje.
4. Kryt ventilátoru chladiče.
5. Vstupní filtr vzduchu.
Kompresor ATMOS SE 100 Lok
1. Vstupní filtr vzduchu.
2. Kryt ventilátoru chladiče.
3. Plnoprůtočný filtr oleje.
4. Dochlazovač vzduchu a chladič oleje.
5. Odlučovač oleje.
6. Indikátor znečištění filtru.
Kompresor ATMOS SE 100 Lok
1. Vstupní filtr vzduchu.
2. Kryt ventilátoru chladiče.
3. Dochlazovač vzduchu a chladič oleje.
4. Dynamostartér.
5. 7 klínových řemenů pohonu dynamostartéru.
6. Řemenice náhonu kompresoru.
Kompresor ATMOS SE 100 Lok
1. Vzduchojem (zásobník oleje).
2. Pojišťovací ventil.
3. Odlučovač oleje.
4. Termostat.
5. Plnoprůtočný čistič oleje.
6. Kryt ventilátoru.
Kompresor ATMOS SE 100 Lok
1. Dynamostartér.
2. Vstupní filtr vzduchu.
3. Šroubový kompresor.
4. Vzduchojem (zásobník oleje).
5. Zátka kontroly a doplňování oleje.
6. Kryt ventilátoru.
7. Odlučovač oleje.
8. Regulátor sání (elektromagnetický ventil).
Motor – pohled ze dveří předního stanoviště
1. Filtry sání Caterpillar. 2. Čidla požáru (teplota ve strojovně 130°C) Deugra.
3. Nádoba s hasícím médiem Deugra.
4. Dochlazovač vzduchu.
5. Vzdušník.
6. Hrdlo pro nalévání oleje.
7. Alternátor.
8. Výstupní potrubí chladící kapaliny.
Motor - pohled na přední část
1. Alternátor.
2. Hadicová spojka výstupního potrubí chladící kapaliny.
3. Oběhové čerpadlo chladící kapaliny převodovky H750M.
4. Kryt rozvodového kola motoru.
Motor – pohled na lichou stranu
1. Dochlazovač vzduchu.
2. Nalévací hrdlo.
3. Vzdušník.
4. Víko ventilů válců 1 a 3.
5. Víko ventilů válců 5 a 7.
6. Vysokotlaké čerpadlo oleje pro pohon vstřikování.
7. Řídící tlakový ventil.
Motor – pohled na turbodmychadla
1. Vlnovec výfuku.
2. Turbíny turbodmychadel.
3. Dmychadla turbodmychadel.
4. Dochlazovač vzduchu.
5. Čidla požáru (teplota ve strojovně 130°C) Deugra.
Motor – pohled na zadní část motoru
1. Filtry sání Caterpillar.
2. Turbíny turbodmychadel.
3. Vlnovec výfuku.
4. Snímač otáček motoru pro řídící jednotku motorového vozu (Lokel).
Motor – pohled na oběhové čerpadlo H750M
1. Elektronická řídící jednotka motoru Caterpillar.
2. Oběhové čerpadlo chladící kapaliny pro H750M.
3. Primární čistič paliva s odlučovačem vody.
4. Jemný čistič paliva.
5. Čidlo požáru (teplota ve strojovně 130°C) Deugra.
Motor – pohled na sudou stranu
1. Elektronická řídící jednotka motoru Caterpillar.
2. Víko ventilů válců 6 a 8.
3. Vzdušník.
4. Kryt výfuku.
5. Dva 40ti kolíkové konektory elektronické řídící jednotky.
6. Palivové potrubí do a z elektronické řídící jednotky (chlazení).
Motor – pohled na přední stranu
1. Oběhové čerpadlo chladící kapaliny motoru.
2. Klínový řemen náhonu oběhového čerpadla chladící kapaliny H750M.
3. Oběhové čerpadlo chladící kapaliny pro H750M.
4. Klínové řemeny pohonu alternátorů.
Motor – pohled na elektronickou řídící jednotku motoru Caterpillar
1. Elektronická řídící jednotka motoru Caterpillar.
2. Dva 40ti kolíkové konektory elektronické řídící jednotky.
3. Příruba oběhového čerpadla chladící kapaliny H750M.
Motor - pohled na přední stranu
1. Víko rozvodového kola.
2. Skříně termostatů (bypass).
3. Hadicové spojky výstupního potrubí chladící kapaliny motoru.
4. Vysokotlaké čerpadlo oleje pro pohon vstřikování.
5. Alternátor.
6. Oběhové čerpadlo chladící kapaliny motoru.
Motor – pohled na vysokotlaké olejové čerpadlo
1. Vysokotlaké čerpadlo oleje pro pohon vstřikování.
2. Řídící tlakový ventil.
3. Dopravní čerpadlo paliva.
Motor – detailní pohled na předek
1. Víko rozvodového kola.
2. Sekundární čidlo otáček a časování motoru.
Motor – pohled na startér
1. Kryt výfuku.
2. Startér.
Motor – pohled ze sudé strany
1. Hadicová spojka přívodu chladící kapaliny H750M do oběhového čerpadla.
2. Příruba oběhového čerpadla chladící kapaliny H750M.
3. Kryt výfuku.
4. Víko ventilů 6. a 8. válce.
5. Vzdušník.
6. Elektronická řídící jednotka motoru Caterpillar.
7. Víko ventilů 2. a 4. válce.
8. Vysokotlaké čerpadlo oleje pro pohon vstřikování.
9. Dochlazovač vzduchu.
10. 40ti kolíkové konektory J1/P1 a J2/P2 elektronické řídící jednotky.
11. Palivové potrubí do a z elektronické řídící jednotky (chlazení).
Palivo – filtrace
1. Sekundární (jemné) palivové filtry.
2. Hrubá filtrace paliva s odlučovačem vody.
Podvozek běžný
1. Snímač vlakového zabezpečovače.
2. Ložisková skříň.
3. Podélník rámu podvozku.
4. Šroubová zpruha primárního vypružení.
5. Čep vedení dvojkolí.
Podvozek běžný
1. Podélník rámu podvozku.
2. Ložisková skříň.
3. Snímač rychlosti vozu DAKO FE 1.4.
4. Hraník.
Podvozek hnací
1. Snímač rychlosti vozu DAKO FE 1.4.
2. Kolébka.
3. Nosič zpruh (sekundárního vypružení).
4. Hydraulický tlumič sekundárního vypružení.
5. Vana kluznice (součást kolébky).
Podvozek hnací
1. Protiskluzový regulátor DAKO – F.
2. Kolečko pro zkoušení protiskluzového zařízení.
Podvozek hnací
1. Kolébka.
2. Nosič zpruh (sekundárního vypružení).
3. Protiskluzový regulátor DAKO – F.
Podvozek hnací
1. Snímač rychlosti tachografu.
2. Podélník podvozku.
3. Čep vedení dvojkolí.
4. Šroubová zpruha primárního vypružení.
Spodek vozu – pravá strana, doplňování kapalin
1. Křídlové čerpadlo pro doplňování nemrznoucí směsi do okruhu vytápění.
2. Křídlové čerpadlo pro doplňování chladící kapaliny převodovky H750M.
3. Křídlové čerpadlo pro doplňování chladící kapaliny motoru Caterpillar.
4. Manometr tlaku v okruhu vytápění (na studeném motoru asi 1 bar, na teplém přibližně 1,4 bar).
5. Kontrolky množství chladící kapaliny v okruzích ( z leva) H750M a spalovacího motoru (když zhasne, je doplněno).
Stanoviště přední
1. Zobrazovací jednotka UNIOP řídícího systému INTELO motorového vozu.
2. Elektronický rychloměr řady LT.
3. Pákový ovladač směru.
4. Pákový ovladač poměrného tahu a samočinné brzdy.
5. Tlačítková předvolba rychlosti pro ARR.
6. Tlačítka bdělosti.
7. Kontrolky.
Stanoviště přední – boční panel
1. Táhlo záchranné brzdy.
2. Přepínače stěračů.
3. Přepínač dobíječe přípojných vozů.
4. Přepínače pozičních světel.
5. Vypínač radiostanice.
6. Ovládací skříňka vlakového zabezpečovače.
Stanoviště přední
1. Víko, pod kterým je motorek stěrače.
2. Ovládací skříňka radiostanice.
Stanoviště přední - Zobrazovací jednotka UNIOP

Strojovna
1. Měnič 110/48V pro dobíjení přípojných vozů. 2. Oběhové čerpadlo chladící kapaliny pro převodovku H750M.
3. Filtrace paliva.
Topení - expansní nádoba (spodek vozu, vpravo)
1. Expansní nádoba topení.
2. Chladič oleje.
Topení – výměník voda / voda (ve strojovně)
1. Výměník.
Topení – nad zadním nástupním prostorem
1. Teplovzdušný výměník 4V4.
2. Ventilátory pro vytápění a ventilaci oddílu pro cestující.
3. Elektromotory ventilátorů.
4. Termostat vytápěcího okruhu 40°C (spouští motorek výměníku 4V4).
5. Termostat prostoru nad výměníkem 35°C, (spouští ventilátory do oddílu).
6. Hřídel recirkulační klapky.
Topení – nad zadním nástupním prostorem (zblízka)
1. Teplovzdušný výměník 4V4. 2. Termostat prostoru nad výměníkem 35°C, (spouští ventilátory do oddílu).
Motorový vůz – pohled od zadního čela

Vzduch – pohled na spodní část vzduchového rozváděče
1. Uzavírací kohout brzdiče DAKO BSE (průběžné potrubí).
2. Uzavírací kohout brzdiče DAKO BSE (napájecí potrubí).
3. BSE – regulátor tlaku.
4. BSE - přestavovač E – N (přepínání do nouzového provozu).
5. BSE - rozvodový ventil, omezovací a přerušovací ventil, ventil lineárního odvětrání.
6. BSE - Vyrovnávací ventil, přepojovací ventil.
7. Tlakový spínač průtoku DAKO PM2.
8. Vypouštěcí ventil LVZ.
9. Tlakové relé parkovací brzdy.
10. Uzavírací kohout k vypouštěcímu ventilu VZ (s plombou na provázku).
Vzduch – horní část vzduchového rozváděče
1. BSE - regulátor tlaku.
2. BSE – EPventil rychlobrzdy.
3. Škrtič 10/5 bar.
4. Uzavírací kohout pro H750M.
5. Uzavírací kohout pro pískování.
6. Přepínací kohout rychlíkové brzdy R – O.
7. EPventily pískování.
8. Rozváděcí ventily pískování.
9. EPventil rychlíkové brzdy.
10. EPventil odvětrání brzdových válců.
11. EPventil parkovací brzdy.
12. Tlakové spínače.
YP BSE EPventil přebití.
YZ -"- závěru.
YŠ -"- švihu.
YB -"- brždění.
YO -"- odbrždění.
Vzduch – součásti na spodku vozu
1. Hlavní vzduchojemy 2 x 200l. 2. Zásobní vzduchojemy 2 x 150l. 3. Přídavné ventily rychlíkové brzdy DAKO LRV.
Vzduch - součásti na spodku vozu
1. Hlavní vzduchojemy 2 x 200l.
2. Zásobní vzduchojemy 2 x 150l.
3. Přepouštěč.
4. Ohřívače vypouštěcích ventilů.
5. Vypouštěcí ventily kondenzátu.
Vzduch - součásti na spodku vozu
1. Přístrojový vzduchojem 95 l.
2. Škrtič 10/5 bar.
WC – armatura ve stropě
1. Průtokový ohřívač pro umyvadlo.
2. Vypouštěcí kohout vodojemu.
3. Uzavírací kohout pro umývadlo a toaletu.
WC – vybavení

 
Poděkování


panu LADISLAVU MIKULOVI
Za veškerý poskytnutý materiál.

lokomotiva-854
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu