FOTOGRAFICKÝ
POPIS MOTOROVÉHO VOZU 854

náhled popis
Skříň baterií, pravá strana motorového vozu

Vzduchojemy a brzdový rozváděč
1. Hlavní vzduchojem 2x 200 l.
2. Zásobní vzduchojem 2x 150.
3. Brzdový rozváděč DAKO BV1-DM5.
4. Ohřev vypouštěcího ventilu.
5. Vypouštěcí ventil kondenzátu.
Dveře - pohled na odjišťovací mechanismus
1. Tlačítko mechanického odjištění mechanizmu za rozbitelným sklem.
2. Odjišťovací páka dveří.
3. Čtyřhran pro odjištění. (Mechanismus není potřeba odjistit tlačítkem.)
Dveře - pohled na odjišťovací mechanismus
1. Tlačítko mechanického odjištění mechanizmu za rozbitelným sklem.
2. Odjišťovací páka dveří.
3. Čtyřhran pro odjištění. (Mechanismus není potřeba odjistit tlačítkem.)
4. Tlačítko pro ovládání dveří.
Dveře - pohled z venku
1. Tlačítko mechanického odjištění mechanizmu za rozbitelným sklem.
2. Odjišťovací páka dveří.
3. Čtyřhran pro odjištění. (Mechanismus není potřeba odjistit tlačítkem.)
4. Pod krytkou čtyřhran na zajištění zavřených dveří a otvor pro klíč k zajištění čtyřhranu
5. Tlačítko pro ovládání dveří.
6. Otvor pro paprsek fotobuňky.
7. Čtyřhran pro obsluhu vlaku.
Elektrický rozváděč
1. Odpojovač baterie.
2. Ovládací panel (viz obrázek 932).
3. Procesorový regulátor (řídící jednotka) vozu.
4. Komunikační regulátor vozu.
5. Převodníky teploty.
6. Jističe.
7. Oddělovače signálu.
8. Relé.
9. Řídící jednotka hašení strojovny.
10. Řídící jednotka signalizace požáru v prostoru topného agregátu a rozváděče.
11. Pojistky.
12. Stykač motorů chlazení.
13. Měniče 24/24V.
14. Měniče 24/24V.
15. Měnič 24/48V.
16. Stykače.
17. Elektronický rychloměr.
18. Měnič 24/110V.
Elektrický rozváděč - Ovládací panel

Elektrický rozváděč - Radiostanice
1. Měnič 24/12V, blok logiky s adaptérem, radiostanice simplex, radiostanice duplex, duplexer.
H750M
1. Vzduchový válec reverzace.
2. Koncové spínače zařazeného směru.
3. Štěrbinový čistič oleje.
4. Nalévací hrdlo oleje.
H750M
1. Kryt ozubeného kola vstupního převodu. 2. Kryt vloženého ozubeného kola reverzace.
3. Měrka oleje.
4. nepoužito
5. Nalévací hrdlo oleje.
6. Štěrbinový čistič oleje.
7. nepoužito.
8. Kryt mechanismu reverzace.
9. Páka ručního řazení reverzace.
10. Nástavec páky ručního řazení.
H750M
1. Výstupní kloubový hřídel.
2. Vstupní kloubový hřídel.
H750M
1. Dynamostartér.
2. Štěrbinový čistič oleje.
3. Nalévací hrdlo oleje.
4. nepoužito
5. Těleso zpětného ventilu (ventilu minimálního tlaku) oleje převodovky).
H750M
1. Zubové mazací čerpadlo.
Rám převodovky
1. Převodovka H750M.
2. Dynamostartér.
3. Skříň termostatů.
4. Rám převodovky a pomocných zařízení.
Rám převodovky
1. Převodovka H750M.
2. Olejové potrubí do a z olejového chladiče do převodovky.
3. Rám převodovky a pomocných zařízení.
Kompresor ATMOS SE 100 Lok
1. Šroubový kompresor.
2. Vzduchojem (zásobník oleje).
3. Zátka kontroly a doplňování oleje.
4. Kryt ventilátoru chladiče.
5. Vstupní filtr vzduchu.
Kompresor ATMOS SE 100 Lok
1. Vstupní filtr vzduchu.
2. Kryt ventilátoru chladiče.
3. Plnoprůtočný filtr oleje.
4. Dochlazovač vzduchu a chladič oleje.
5. Odlučovač oleje.
6. Indikátor znečištění filtru.
Kompresor ATMOS SE 100 Lok
1. Vstupní filtr vzduchu.
2. Kryt ventilátoru chladiče.
3. Dochlazovač vzduchu a chladič oleje.
4. Dynamostartér.
5. 7 klínových řemenů pohonu dynamostartéru.
6. Řemenice náhonu kompresoru.
Kompresor ATMOS SE 100 Lok
1. Vzduchojem (zásobník oleje).
2. Pojišťovací ventil.
3. Odlučovač oleje.
4. Termostat.
5. Plnoprůtočný čistič oleje.
6. Kryt ventilátoru.
Kompresor ATMOS SE 100 Lok
1. Dynamostartér.
2. Vstupní filtr vzduchu.
3. Šroubový kompresor.
4. Vzduchojem (zásobník oleje).
5. Zátka kontroly a doplňování oleje.
6. Kryt ventilátoru.
7. Odlučovač oleje.
8. Regulátor sání (elektromagnetický ventil).


další stránka
zobrazit vše

lokomotiva-854 řada-Btn řada-Btn
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu