lokomotiva-853 řada-Btn řada-Btn
FOTOGRAFICKÝ
POPIS MOTOROVÉHO VOZU 852, 853

náhled popis
Vzduch a palivo – na spodku vozu
Vzduch a palivo – na spodku vozu
1. Pomocný vzduchojem.
2. Tlakové relé TR-3.
3. Brzdový rozváděč DAKO BV1 TRm-24".
4. Hrubá filtrace paliva.
5. Dopravní palivová čerpadla.
6. Elektromotor dopravního palivového čerpadla.
Vzduchojemy – přístrojový
Vzduchojemy – přístrojový
1. Přístrojový vzduchojem 95 l.
2. Škrtič 10/5 bar.
Vzduchojemy – pohled z boku
Vzduchojemy – pohled z boku
1. Jeden z pomocných vzduchojemů (100 a 150 l).
2. Hlavní vzduchojemy (2 x 200 l).
3. Spojka pro naplnění systému vzduchem z vnějšího zdroje.
Stanoviště přední
Stanoviště přední
1. Osvětlení sešitového jízdního řádu.
2. Osvětlení oddílu pro cestující ("tunelové osvětlení").
3. Spínač řízení ("klíček").
4. Houkačka.
5. Přepínač palivových dopravních čerpadel.
6. Tlačítko pískování.
7. Stop motoru I (řídícího motoru).
8. Tlačítko startu.
9. Stop motoru II (řízeného motoru).
10. Nouzový stop (zavzdušnění).
11. Držák sešitových jízdních řádů s indikací zařazených měničů.
Stanoviště přední
Stanoviště přední
1. Dvojitý manometr tlaku vzduchu z turbodmychadel.
2. Sdružený ukazatel převodovky H750M. Teploměr oleje a tlakoměr oleje od zubového čerpadla.
3. Sdružený ukazatel spalovacího motoru. Teplota vody, teplota oleje a tlak oleje.
4. Kontrolka osvětlení vozu, zapnutého ze stanoviště ("tunelové osvětlení").
5. Kontrolka požáru.
6. Kontrolka nabíjení. Neoznačená kontrolka (mezi nabíjením a poruchou) je kontrolka isolace.
7. Kontrolka sdružené poruchy řídícího vozu.
8. Kontrolka sdružené poruchy řízeného vozu.
9. Otáčkoměr se dvěma ručičkami.
10. Kontrolka "přepínání dovoleno".
11. Kontrolka hladiny chladící kapaliny.
12. Kontrolka tlaku paliva.
13. Přepínač řízení.
14. Přepínač hydrauliky.
15. Vypínače vytápění stanoviště.
16. Osvětlení přístrojů a stanoviště.
17. Zadní návěstní světla.
18. Přední návěstní světla.
Protipožární zařízení – v zavazadlovém oddíle
Protipožární zařízení – v zavazadlovém oddíle
1. Páka ručního spuštění.
2. Palníky elektrického spuštění.
3. Manometr.
4. Nádoba ("bomba") A s hasící směsí.
5. Nádoba ("bomba") B s hasící směsí.
Protipožární zařízení – v zavazadlovém oddíle
Protipožární zařízení – v zavazadlovém oddíle
1. Vypínač protipožárního zařízení.
2. Voltmetr napájení protipožárního zařízení (z 24V odbočky baterie).
3. Přepínač mezi bombami A a B.
4. Vypínač zvonků.
5. Čtyřhrany pro ruční spouštění hašení (Alternativa 2).
6. Palníky pro elektrické spouštění.
7. Páka pro ruční spouštění hašení (Alternativa 1).
Protipožární zařízení – na stanovišti
Protipožární zařízení – na stanovišti
1. Žárovky signalizace požáru ve strojovně.
2. Žárovky signalizace požáru v prostoru převodovky.
3. Žárovky signalizace požáru v elektrickém rozváděči.
4. Zaplombovaný kryt, pod kterým jsou dvě tlačítka – horní spuštění hašení motoru a převodovky, spodní pro spuštění hašení elektrického rozváděče.
Podvozek běžný – pohled z levé strany – primární vypružení
Podvozek běžný – pohled z levé strany – primární vypružení
1. Jeden z vypouštěcích ventilů topení ze zadního stanoviště.
2. Podélník rámu podvozku.
3. Ložisková skříň.
4. Čep vedení dvojkolí.
5. Zpruha primárního vypružení.
Podvozek běžný pohled z levé strany – sekundární vypružení
Podvozek běžný pohled z levé strany – sekundární vypružení
1. Hraník závěsu pro sekundární vypružení.
2. Nosič zpruh sekundárního vypružení.
3. Hydraulický tlumič sekundárního vypružení.
4. Kolébka.
5. Zpruha sekundárního vypružení.
Podvozek běžný – pohled z pravé strany
Podvozek běžný – pohled z pravé strany
1. Čep vedení dvojkolí.
Podvozek běžný – pohled z pravé strany
Podvozek běžný – pohled z pravé strany
1. Podélník rámu podvozku.
2. Nosič zpruh sekundárního vypružení.
3. Kolébka.
4. Ložisková skříň.
5. Hraník.
6. Zpruha primárního vypružení.
7. Zpruha sekundárního vypružení.
Podvozek hnací – pohled z pravé strany
Podvozek hnací – pohled z pravé strany
1. Nádoba písečníku.
2. Ložisková skříň.
3. Nosič zpruh sekundárního vypružení.
4. Hydraulický tlumič sekundárního vypružení.
5. Kolébka.
6. Olejová vana kluznice hnacího podvozku.
7. Hrdlo pro doplňování kapaliny do chladícího (a topného) okruhu motorového vozu.
Podvozek hnací – pohled z pravé strany
Podvozek hnací – pohled z pravé strany
1. Hrdlo pro doplňování kapaliny do chladícího (a topného) okruhu motorového vozu.
2. Zpruha primárního vypružení.
3. Ložisková skříň.
4. Závěs nosiče zpruh.
5. Zpruha sekundárního vypružení.
6. Hraník závěsu sekundárního vypružení.
7. Pojistný závěs vnějšího brzdového táhla.
8. Pojistný závěs nosiče zpruh sekundárního vypružení.
9. Nosič zpruh sekundárního vypružení.
Podvozek hnací – pohled z levé strany
Podvozek hnací – pohled z levé strany
1. Náhon rychloměru.
Podvozek hnací – pohled z levé strany
Podvozek hnací – pohled z levé strany
1. Kloub rámu podvozku.
2. Náhon rychloměru.
3. Nádoba písečníku.
Podvozek hnací – pohled z levé strany
Podvozek hnací – pohled z levé strany
1. Jeden z vypouštěcích ventilů topení předního stanoviště.
2. Brzdový válec hnacího podvozku.
Podvozek hnací – pohled z pravé strany
Podvozek hnací – pohled z pravé strany
1. Hrdlo pro doplňování kapaliny do chladícího (a topného) okruhu motorového vozu.
2. Olejová vana kluznice hnacího podvozku.
3. Kolébka
4. Nosič zpruh sekundárního vypružení.
5. Hydraulický tlumič sekundárního vypružení.
6. Závěs nosiče zpruh.
7. Pojistný závěs nosiče zpruh sekundárního vypružení.
8. Hraník závěsu sekundárního vypružení.
9. Zpruha primárního vypružení.
Chladič olej – voda
Chladič olej – voda
1. Kryt termostatů a vysílačů teploty hydraulického oleje převodovky H750M.
2. Sběrné potrubí ochlazeného hydraulického oleje do převodovky H750M.
3. Sběrné potrubí ochlazeného motorového oleje do motoru KS 12V 170 DR.
4. Kryt termostatů a vysílačů teploty motorového oleje do motoru KS 12V 170 DR.
5. Rozváděcí potrubí horkého hydraulického oleje.
6. Rozváděcí potrubí horkého motorového oleje.
Chlazení – pohled z pravé strany vozu
Chlazení – pohled z pravé strany vozu
1. Hlavní vypouštěcí ventil chladícího okruhu (nejnižší místo).
2. Chladič oleje.
Kompresor – pohled z levé strany vozu od dynamostartéru
Kompresor – pohled z levé strany vozu od dynamostartéru
1. Dynamostartér.


předchozí stránka - - další stránka
zobrazit vše
lokomotiva-854 řada-Btn řada-Btn
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu