lokomotiva-853 řada-Btn řada-Btn
FOTOGRAFICKÝ
POPIS MOTOROVÉHO VOZU 852, 853

náhled popis
Motor – pohled na stranu 7-12 s vrchu
Motor – pohled na stranu 7-12 s vrchu
7. Víko ventilů válce 7.
8. Víko ventilů válce 8.
9. Víko ventilů válce 9.
10. Víko ventilů válce 10.
11. Víko ventilů válce 11.
12. Víko ventilů válce 12.
13. Mezichladič vzduchu.
14. Turbodmychadlo na straně 7-12.
15. Motor promazávacího čerpadla.
Motor – pohled na regulátor
Motor – pohled na regulátor
1. Stopmagnet.
2. Raménko přeotáčkové ochrany motoru.
3. Šroub pro seřizování otáček volnoběhu.
4. Buben vačky doběhového spínače (tzv. polykač kuliček).
5. Vrchní dotek (prstenec) doběhového spínače.
Motor – pohled od regulátoru na palivové filtry
Motor – pohled od regulátoru na palivové filtry
1. Palivové filtry (jemné, 4 ks).
2. Hadice a šroubení nouzového odvedení paliva.
3. Ventil nouzového odvedení paliva (normálně je uzavřený, otevírá se při použití nouzového připojení – když je prasklá vstřikovací trubička).
4. Ventil přepadu filtrů (normálně je otevřený, uzavírá se při poruše přetlakového ventilu filtrů).
Motor - pohled na regulátor
Motor - pohled na regulátor
1. Stopmagnet.
2. Raménko přeotáčkové ochrany motoru.
3. Pružné kontakty přeotáčkové ochrany motoru.
4. Šroub pro seřizování otáček volnoběhu.
5. Vrchní dotek (prstenec) doběhového spínače.
6. Buben vačky doběhového spínače (tzv. polykač kuliček).
Motor - pohled na regulátor – stopmagnet
Motor - pohled na regulátor – stopmagnet
1. Stopmagnet.
2. Víko stopmagnetu.
3. Dorazový šroub maximálního paliva.
4. Vratná (stopovací) pružina stopmagnetu.
5. Zvedací magnet "do paliva".
6. Tyč zvedacího magnetu.
H750M
H750M
1. Uzavírací kohout vzduchu do H750M.
2. Nalévací hrdlo.
Motor – pohled na turbodmychadlo na straně 1-6.
Motor – pohled na turbodmychadlo na straně 1-6.
1. Turbodmychadlo na straně 1-6.
2. Nádrž oleje hydrostatického pohonu ventilátorů chlazení.
3. Plnoprůtočný čistič oleje motoru.
4. Hydročerpadlo.
Motor – pohled na termostaty
Motor – pohled na termostaty
1. Výtlačné potrubí ohřáté vody z motoru.
2. Termostaty (porucha 85°C a žaluzie)
3. Vysílače teploty pro obě stanoviště.
4. Regulační blok hydrostatiky (hydroblok).
Motor – pohled na turbodmychadlo na straně 7-12.
Motor – pohled na turbodmychadlo na straně 7-12.
1. Víko ložiskového prostoru turbíny turbodmychadla se stavoznakem a nalévacím otvorem.
2. Malý vlnovec výfuku.
3. Vysílače tlaku z turbodmychadel.
4. Motor promazávacího čerpadla.
Motor – pohled na palivové filtry
Motor – pohled na palivové filtry
1. Jemné palivové filtry. 2. Víko ventilů 12. válce. 3. Vzdušník na straně 7 – 12.
Motor – pohled na stranu 7-12 z boku
Motor – pohled na stranu 7-12 z boku
1. Vstřikovací čerpadlo.
2. Hřídel náhonu vstřikovacího čerpadla.
3. Ocelové lamely náhonu vstřikovacího čerpadla.
4. Táhlo k hřebínku vstřikovacího čerpadla.
5. Přívodní trubka paliva.
6. Zpětný ventil mezi vzduchem pro nouzový stop a palivem.
7. Spodní držáky vstřikovacích trubiček.
H750M
H750M
1. Víko ozubeného kola vstupního převodu.
2. Víko vloženého ozubeného kola reverzace.
3. Měrka oleje.
4. Řadič.
5. Nalévací hrdlo.
6. Štěrbinový čistič oleje.
7. Uzavírací kohout vzduchu do H750M.
8. Víko mechanismu reverzace.
9. Páka ručního řazení směru (a neutrálu).
10. Nástavec (tyčka) páky ručního řazení směru.
H750M
H750M
1. Koncové spínače zařazení směru.
2. Vzduchový válec reverzace.
H750M - EPventily
H750M - EPventily
1. EPventily směru.
2. EPventil prvního měniče.
3. EPventil druhého měniče.
4. EPventil třetího měniče.
H750M – kloubové hřídele
H750M – kloubové hřídele
1. Kloubový hřídel výstupu z převodovky.
2. Vstupní kloubový hřídel od spalovacího motoru.
H750M – pohled na dynamostartér
H750M – pohled na dynamostartér
1. Dynamostartér.
2. Štěrbinový čistič oleje.
3. Nalévací hrdlo oleje.
4. Uzavírací kohout vzduchu pro H750M.
5. Těleso zpětného ventilu (ventilu minimálního tlaku) oleje převodovky.
H750M – pohled na primární regulační čerpadlo
H750M – pohled na primární regulační čerpadlo
1. Primární regulační čerpadlo.
2. Víko dvojitého rozváděcího šoupátka.
H750M – pohled na sekundární regulační čerpadlo
H750M – pohled na sekundární regulační čerpadlo
1. Sekundární regulační čerpadlo.
2. Štěrbinový čistič oleje.
3. Nalévací hrdlo oleje.
H750M – pohled na zubové mazací čerpadlo
H750M – pohled na zubové mazací čerpadlo
H750M – pohled od nástupního prostoru
H750M – pohled od nástupního prostoru
Vzduchojemy – pohled zespodu
Vzduchojemy – pohled zespodu
1. Hlavní vzduchojemy (2 x 200 l).
2. Jeden z pomocných vzduchojemů.
3. Přepouštěč.
4. Nezjištěno (patrně vzduchojem nouzového stopu).
Palivo – pohled na palivová dopravní čerpadla
Palivo – pohled na palivová dopravní čerpadla
1. Brzdový rozváděč DAKO BV1 TRm-24".
2. Primární (hrubé) čističe paliva.
3. Dopravní palivová čerpadla.
4. Přívodní ventil k naftovému topení.
5. Zpětné ventily.
6. Elektromotory dopravních čerpadel.
Palivo – pohled na palivová dopravní čerpadla z blízka
Palivo – pohled na palivová dopravní čerpadla z blízka
1. Elektromotory dopravních čerpadel.
2. Palivové dopravní čerpadlo.
3. Zpětné ventily.
4. Primární (hrubý) čistič paliva.
5. Přívodní ventil k naftovému topení.
Palivo – palivová nádrž 1600 l
Palivo – palivová nádrž 1600 l
1. Uzavírací ventily palivového potrubí.
2. Vypouštěcí ventil palivové nádrže.
3. Stavoznak paliva.
Vzduch a palivo – na spodku vozu
Vzduch a palivo – na spodku vozu
1. Brzdový rozváděč DAKO BV1 TRm-24".
2. Tlakové relé TR-3.
3. Hrubá filtrace paliva.
4. Dopravní palivové čerpadlo.
5. Pomocný vzduchojem.


další stránka
zobrazit vše

lokomotiva-854 řada-Btn řada-Btn
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu