lokomotiva-853 řada-Btn řada-Btn
FOTOGRAFICKÝ
POPIS MOTOROVÉHO VOZU 852, 853

náhled popis náhled popis
Motor – pohled na stranu 7-12 s vrchu Motor – pohled na stranu 7-12 s vrchu
7. Víko ventilů válce 7.
8. Víko ventilů válce 8.
9. Víko ventilů válce 9.
10. Víko ventilů válce 10.
11. Víko ventilů válce 11.
12. Víko ventilů válce 12.
13. Mezichladič vzduchu.
14. Turbodmychadlo na straně 7-12.
15. Motor promazávacího čerpadla.
Motor – pohled na regulátor Motor – pohled na regulátor
1. Stopmagnet.
2. Raménko přeotáčkové ochrany motoru.
3. Šroub pro seřizování otáček volnoběhu.
4. Buben vačky doběhového spínače (tzv. polykač kuliček).
5. Vrchní dotek (prstenec) doběhového spínače.
Motor – pohled od regulátoru na palivové filtry Motor – pohled od regulátoru na palivové filtry
1. Palivové filtry (jemné, 4 ks).
2. Hadice a šroubení nouzového odvedení paliva.
3. Ventil nouzového odvedení paliva (normálně je uzavřený, otevírá se při použití nouzového připojení – když je prasklá vstřikovací trubička).
4. Ventil přepadu filtrů (normálně je otevřený, uzavírá se při poruše přetlakového ventilu filtrů).
Motor - pohled na regulátor
Motor - pohled na regulátor
1. Stopmagnet.
2. Raménko přeotáčkové ochrany motoru.
3. Pružné kontakty přeotáčkové ochrany motoru.
4. Šroub pro seřizování otáček volnoběhu.
5. Vrchní dotek (prstenec) doběhového spínače.
6. Buben vačky doběhového spínače (tzv. polykač kuliček).
Motor - pohled na regulátor – stopmagnet
Motor - pohled na regulátor – stopmagnet
1. Stopmagnet.
2. Víko stopmagnetu.
3. Dorazový šroub maximálního paliva.
4. Vratná (stopovací) pružina stopmagnetu.
5. Zvedací magnet "do paliva".
6. Tyč zvedacího magnetu.
H750M
H750M
1. Uzavírací kohout vzduchu do H750M.
2. Nalévací hrdlo.
Motor – pohled na turbodmychadlo na straně 1-6.
Motor – pohled na turbodmychadlo na straně 1-6.
1. Turbodmychadlo na straně 1-6.
2. Nádrž oleje hydrostatického pohonu ventilátorů chlazení.
3. Plnoprůtočný čistič oleje motoru.
4. Hydročerpadlo.
Motor – pohled na termostaty
Motor – pohled na termostaty
1. Výtlačné potrubí ohřáté vody z motoru.
2. Termostaty (porucha 85°C a žaluzie)
3. Vysílače teploty pro obě stanoviště.
4. Regulační blok hydrostatiky (hydroblok).
Motor – pohled na turbodmychadlo na straně 7-12.
Motor – pohled na turbodmychadlo na straně 7-12.
1. Víko ložiskového prostoru turbíny turbodmychadla se stavoznakem a nalévacím otvorem.
2. Malý vlnovec výfuku.
3. Vysílače tlaku z turbodmychadel.
4. Motor promazávacího čerpadla.
Motor – pohled na palivové filtry
Motor – pohled na palivové filtry
1. Jemné palivové filtry. 2. Víko ventilů 12. válce. 3. Vzdušník na straně 7 – 12.
Motor – pohled na stranu 7-12 z boku
Motor – pohled na stranu 7-12 z boku
1. Vstřikovací čerpadlo.
2. Hřídel náhonu vstřikovacího čerpadla.
3. Ocelové lamely náhonu vstřikovacího čerpadla.
4. Táhlo k hřebínku vstřikovacího čerpadla.
5. Přívodní trubka paliva.
6. Zpětný ventil mezi vzduchem pro nouzový stop a palivem.
7. Spodní držáky vstřikovacích trubiček.
H750M
H750M
1. Víko ozubeného kola vstupního převodu.
2. Víko vloženého ozubeného kola reverzace.
3. Měrka oleje.
4. Řadič.
5. Nalévací hrdlo.
6. Štěrbinový čistič oleje.
7. Uzavírací kohout vzduchu do H750M.
8. Víko mechanismu reverzace.
9. Páka ručního řazení směru (a neutrálu).
10. Nástavec (tyčka) páky ručního řazení směru.
H750M
H750M
1. Koncové spínače zařazení směru.
2. Vzduchový válec reverzace.
H750M - EPventily
H750M - EPventily
1. EPventily směru.
2. EPventil prvního měniče.
3. EPventil druhého měniče.
4. EPventil třetího měniče.
H750M – kloubové hřídele
H750M – kloubové hřídele
1. Kloubový hřídel výstupu z převodovky.
2. Vstupní kloubový hřídel od spalovacího motoru.
H750M – pohled na dynamostartér
H750M – pohled na dynamostartér
1. Dynamostartér.
2. Štěrbinový čistič oleje.
3. Nalévací hrdlo oleje.
4. Uzavírací kohout vzduchu pro H750M.
5. Těleso zpětného ventilu (ventilu minimálního tlaku) oleje převodovky.
H750M – pohled na primární regulační čerpadlo
H750M – pohled na primární regulační čerpadlo
1. Primární regulační čerpadlo.
2. Víko dvojitého rozváděcího šoupátka.
H750M – pohled na sekundární regulační čerpadlo
H750M – pohled na sekundární regulační čerpadlo
1. Sekundární regulační čerpadlo.
2. Štěrbinový čistič oleje.
3. Nalévací hrdlo oleje.
H750M – pohled na zubové mazací čerpadlo
H750M – pohled na zubové mazací čerpadlo
H750M – pohled od nástupního prostoru
H750M – pohled od nástupního prostoru
Vzduchojemy – pohled zespodu
Vzduchojemy – pohled zespodu
1. Hlavní vzduchojemy (2 x 200 l).
2. Jeden z pomocných vzduchojemů.
3. Přepouštěč.
4. Nezjištěno (patrně vzduchojem nouzového stopu).
Palivo – pohled na palivová dopravní čerpadla
Palivo – pohled na palivová dopravní čerpadla
1. Brzdový rozváděč DAKO BV1 TRm-24".
2. Primární (hrubé) čističe paliva.
3. Dopravní palivová čerpadla.
4. Přívodní ventil k naftovému topení.
5. Zpětné ventily.
6. Elektromotory dopravních čerpadel.
Palivo – pohled na palivová dopravní čerpadla z blízka
Palivo – pohled na palivová dopravní čerpadla z blízka
1. Elektromotory dopravních čerpadel.
2. Palivové dopravní čerpadlo.
3. Zpětné ventily.
4. Primární (hrubý) čistič paliva.
5. Přívodní ventil k naftovému topení.
Palivo – palivová nádrž 1600 l
Palivo – palivová nádrž 1600 l
1. Uzavírací ventily palivového potrubí.
2. Vypouštěcí ventil palivové nádrže.
3. Stavoznak paliva.
Vzduch a palivo – na spodku vozu
Vzduch a palivo – na spodku vozu
1. Brzdový rozváděč DAKO BV1 TRm-24".
2. Tlakové relé TR-3.
3. Hrubá filtrace paliva.
4. Dopravní palivové čerpadlo.
5. Pomocný vzduchojem.
Vzduch a palivo – na spodku vozu
Vzduch a palivo – na spodku vozu
1. Pomocný vzduchojem.
2. Tlakové relé TR-3.
3. Brzdový rozváděč DAKO BV1 TRm-24".
4. Hrubá filtrace paliva.
5. Dopravní palivová čerpadla.
6. Elektromotor dopravního palivového čerpadla.
Vzduchojemy – přístrojový
Vzduchojemy – přístrojový
1. Přístrojový vzduchojem 95 l.
2. Škrtič 10/5 bar.
Vzduchojemy – pohled z boku
Vzduchojemy – pohled z boku
1. Jeden z pomocných vzduchojemů (100 a 150 l).
2. Hlavní vzduchojemy (2 x 200 l).
3. Spojka pro naplnění systému vzduchem z vnějšího zdroje.
Stanoviště přední
Stanoviště přední
1. Osvětlení sešitového jízdního řádu.
2. Osvětlení oddílu pro cestující ("tunelové osvětlení").
3. Spínač řízení ("klíček").
4. Houkačka.
5. Přepínač palivových dopravních čerpadel.
6. Tlačítko pískování.
7. Stop motoru I (řídícího motoru).
8. Tlačítko startu.
9. Stop motoru II (řízeného motoru).
10. Nouzový stop (zavzdušnění).
11. Držák sešitových jízdních řádů s indikací zařazených měničů.
Stanoviště přední
Stanoviště přední
1. Dvojitý manometr tlaku vzduchu z turbodmychadel.
2. Sdružený ukazatel převodovky H750M. Teploměr oleje a tlakoměr oleje od zubového čerpadla.
3. Sdružený ukazatel spalovacího motoru. Teplota vody, teplota oleje a tlak oleje.
4. Kontrolka osvětlení vozu, zapnutého ze stanoviště ("tunelové osvětlení").
5. Kontrolka požáru.
6. Kontrolka nabíjení. Neoznačená kontrolka (mezi nabíjením a poruchou) je kontrolka isolace.
7. Kontrolka sdružené poruchy řídícího vozu.
8. Kontrolka sdružené poruchy řízeného vozu.
9. Otáčkoměr se dvěma ručičkami.
10. Kontrolka "přepínání dovoleno".
11. Kontrolka hladiny chladící kapaliny.
12. Kontrolka tlaku paliva.
13. Přepínač řízení.
14. Přepínač hydrauliky.
15. Vypínače vytápění stanoviště.
16. Osvětlení přístrojů a stanoviště.
17. Zadní návěstní světla.
18. Přední návěstní světla.
Protipožární zařízení – v zavazadlovém oddíle
Protipožární zařízení – v zavazadlovém oddíle
1. Páka ručního spuštění.
2. Palníky elektrického spuštění.
3. Manometr.
4. Nádoba ("bomba") A s hasící směsí.
5. Nádoba ("bomba") B s hasící směsí.
Protipožární zařízení – v zavazadlovém oddíle
Protipožární zařízení – v zavazadlovém oddíle
1. Vypínač protipožárního zařízení.
2. Voltmetr napájení protipožárního zařízení (z 24V odbočky baterie).
3. Přepínač mezi bombami A a B.
4. Vypínač zvonků.
5. Čtyřhrany pro ruční spouštění hašení (Alternativa 2).
6. Palníky pro elektrické spouštění.
7. Páka pro ruční spouštění hašení (Alternativa 1).
Protipožární zařízení – na stanovišti
Protipožární zařízení – na stanovišti
1. Žárovky signalizace požáru ve strojovně.
2. Žárovky signalizace požáru v prostoru převodovky.
3. Žárovky signalizace požáru v elektrickém rozváděči.
4. Zaplombovaný kryt, pod kterým jsou dvě tlačítka – horní spuštění hašení motoru a převodovky, spodní pro spuštění hašení elektrického rozváděče.
Podvozek běžný – pohled z levé strany – primární vypružení
Podvozek běžný – pohled z levé strany – primární vypružení
1. Jeden z vypouštěcích ventilů topení ze zadního stanoviště.
2. Podélník rámu podvozku.
3. Ložisková skříň.
4. Čep vedení dvojkolí.
5. Zpruha primárního vypružení.
Podvozek běžný pohled z levé strany – sekundární vypružení
Podvozek běžný pohled z levé strany – sekundární vypružení
1. Hraník závěsu pro sekundární vypružení.
2. Nosič zpruh sekundárního vypružení.
3. Hydraulický tlumič sekundárního vypružení.
4. Kolébka.
5. Zpruha sekundárního vypružení.
Podvozek běžný – pohled z pravé strany
Podvozek běžný – pohled z pravé strany
1. Čep vedení dvojkolí.
Podvozek běžný – pohled z pravé strany
Podvozek běžný – pohled z pravé strany
1. Podélník rámu podvozku.
2. Nosič zpruh sekundárního vypružení.
3. Kolébka.
4. Ložisková skříň.
5. Hraník.
6. Zpruha primárního vypružení.
7. Zpruha sekundárního vypružení.
Podvozek hnací – pohled z pravé strany
Podvozek hnací – pohled z pravé strany
1. Nádoba písečníku.
2. Ložisková skříň.
3. Nosič zpruh sekundárního vypružení.
4. Hydraulický tlumič sekundárního vypružení.
5. Kolébka.
6. Olejová vana kluznice hnacího podvozku.
7. Hrdlo pro doplňování kapaliny do chladícího (a topného) okruhu motorového vozu.
Podvozek hnací – pohled z pravé strany
Podvozek hnací – pohled z pravé strany
1. Hrdlo pro doplňování kapaliny do chladícího (a topného) okruhu motorového vozu.
2. Zpruha primárního vypružení.
3. Ložisková skříň.
4. Závěs nosiče zpruh.
5. Zpruha sekundárního vypružení.
6. Hraník závěsu sekundárního vypružení.
7. Pojistný závěs vnějšího brzdového táhla.
8. Pojistný závěs nosiče zpruh sekundárního vypružení.
9. Nosič zpruh sekundárního vypružení.
Podvozek hnací – pohled z levé strany
Podvozek hnací – pohled z levé strany
1. Náhon rychloměru.
Podvozek hnací – pohled z levé strany
Podvozek hnací – pohled z levé strany
1. Kloub rámu podvozku.
2. Náhon rychloměru.
3. Nádoba písečníku.
Podvozek hnací – pohled z levé strany
Podvozek hnací – pohled z levé strany
1. Jeden z vypouštěcích ventilů topení předního stanoviště.
2. Brzdový válec hnacího podvozku.
Podvozek hnací – pohled z pravé strany
Podvozek hnací – pohled z pravé strany
1. Hrdlo pro doplňování kapaliny do chladícího (a topného) okruhu motorového vozu.
2. Olejová vana kluznice hnacího podvozku.
3. Kolébka
4. Nosič zpruh sekundárního vypružení.
5. Hydraulický tlumič sekundárního vypružení.
6. Závěs nosiče zpruh.
7. Pojistný závěs nosiče zpruh sekundárního vypružení.
8. Hraník závěsu sekundárního vypružení.
9. Zpruha primárního vypružení.
Chladič olej – voda
Chladič olej – voda
1. Kryt termostatů a vysílačů teploty hydraulického oleje převodovky H750M.
2. Sběrné potrubí ochlazeného hydraulického oleje do převodovky H750M.
3. Sběrné potrubí ochlazeného motorového oleje do motoru KS 12V 170 DR.
4. Kryt termostatů a vysílačů teploty motorového oleje do motoru KS 12V 170 DR.
5. Rozváděcí potrubí horkého hydraulického oleje.
6. Rozváděcí potrubí horkého motorového oleje.
Chlazení – pohled z pravé strany vozu
Chlazení – pohled z pravé strany vozu
1. Hlavní vypouštěcí ventil chladícího okruhu (nejnižší místo).
2. Chladič oleje.
Kompresor – pohled z levé strany vozu od dynamostartéru
Kompresor – pohled z levé strany vozu od dynamostartéru
1. Dynamostartér.
Kompresor – pohled z podlahy zavazadlového prostoru
Kompresor – pohled z podlahy zavazadlového prostoru
1. nepoužito
2. Výstupní příruba prvního stupně.
3. Mezichladič.
4. Pojišťovací ventil prvního stupně.
5. Vstupní příruba druhého stupně.
6. Výstupní příruba druhého stupně.
7. Měrka oleje.
8. Řemínek ventilátoru chlazení kompresoru.
9. Dynamostartér.
10. Klínové řemeny náhonu kompresoru.
Kompresor – pohled od nástupního prostoru
Kompresor – pohled od nástupního prostoru
1. Převodovka H750M.
2. Dynamostartér.
3. Kompresor 3DSK75.
4. Víko jednoduchého rozváděcího šoupátka (pro první měnič).
5. Mezichladič kompresoru.
Kompresor – sání
Kompresor – sání
1. Filtr sání kompresoru.
Motor – hydročerpadlo
Motor – hydročerpadlo
1. Hydročerpadlo.
2. Řemenice hydročerpadla.
3. Prohlídkový otvor prvního válce motoru.
Motor – prostor ve strojovně na straně 1 – 6.
Motor – prostor ve strojovně na straně 1 – 6.
1. Nádrž oleje hydrostatického pohonu ventilátorů chlazení.
2. Stavoznak oleje.
3. Nasávací ventil.
4. Nádržka mazadla pro ostřiky nákolků.
5. Plnoprůtočný čistič oleje motoru.
6. Armatura ostřiků nákolků.
Strojovna – regulační blok
Strojovna – regulační blok
1. Regulační blok ("hydroblok").
2. Kolečko pro ruční ovládání chlazení.
3. Čidlo teploty vody.
4. Plechové podložky, používané pro regulaci teploty vody.
Strojovna – regulační blok
Strojovna – regulační blok
1. Kolečko pro ruční ovládání chlazení.
Strojovna – chlazení
Strojovna – chlazení
1. Stavoznak hladiny vody v chladícím okruhu motoru.
2. Termostat a teploměr malého (fridexového) okruhu.
Strojovna – tlakové spínače
Strojovna – tlakové spínače
1. Tlakový spínač paliva od dopravního čerpadla.
2. a 3. Tlakové spínače vzduchu v průběžném potrubí (pro relé hydrauliky) a tlaku oleje (pro start motoru).
4. Manometr tlaku paliva.
Strojovna – EPventily
Strojovna – EPventily
1. EPventil (jeden ventil pro nouzový stop zavzdušněním, dva ventily pro pískování a jeden pro otevírání žaluzií).
2. EPventil
3. EPventil
4. EPventil
5. Křídlové čerpadlo pro doplňování chladící kapaliny.
6. Ventil pro doplňování ze strojovny, z přinesené nádoby.
7. Ventil pro doplňování z boku vozu, tlakem přes bajonetové hrdlo.
Elektrický rozváděč – horní část
Elektrický rozváděč – horní část
1. Impulsní člen.
2. Relé přeotáčkové ochrany motoru.
3. Radiostanice.
4. Stabilizátor proudu pro rychloměr.
5. Jističe radiostanice.
Elektrický rozváděč – dolní část
Elektrický rozváděč – dolní část
1. Čidlo požáru.
2. Ochranný odpor baterie.
3. Bočník ampérmetru.
4. Jistič nabíjení.
5. Relé poruchy startu (RPS).
6. Elektronický regulátor nabíjení.
7. Nabíjecí dioda.
8. Pojistka nabíjení.
9. Odpojovač baterie.
10. Pojistky 24V.
11. Pojistka osvětlení a vytápění.
12. Vypínač obvodů (VO).
13. Stykač startu (G stykač).
14. Stykač promazávacího čerpadla (SČ).
15. Palivové relé (RE).
16. Relé stopu (RS).
17. Relé hydrauliky (RH).
18. Palivové relé (RC).
19. Palivové relé (RD).
20. Relé VSA (požár).
21. Relé izolace (RO).
22. Relé otáčkoměru (ROT).
23. Měnič osvětlení 110=/220stř.
24. Měnič osvětlení 110=/220stř.
Elektrický rozváděč – osvětlení a vytápění
Elektrický rozváděč – osvětlení a vytápění
Topení – skříň naftového topení VA 20
Topení – skříň naftového topení VA 20
1. Motorek agregátu.
2. Přívod paliva.
3. Žhavící svíčka.
4. Hlídač plamene ("komínový termostat").
5. Čistič paliva ("sklenička").
6. Provozní termostat agregátu.
7. Havarijní termostat agregátu (tavná pojistka).
8. Oběhové čerpadlo topení.
9. Vypouštěcí zátka.
Topení – nad zadním nástupním prostorem
Topení – nad zadním nástupním prostorem
1. Expansní nádoba.
2. Ventil odvzdušnění.
3. Elektromotor ventilátorů.
4. Ventilátory pro ventilaci a vytápění oddílu pro cestující.
5. Elektromagnet recirkulačních klapek.
6. Hřídel recirkulačních klapek.
Topení – skříň naftového topení VA 20
Topení – skříň naftového topení VA 20
1. Provozní termostat agregátu.
2. Jeden z vypouštěcích ventilů.
3. Oběhové čerpadlo topení.
4. Elektromotor oběhového čerpadla.
5. Havarijní termostat agregátu (tavná pojistka).
Topení – ventily na pravé straně vozu
Topení – ventily na pravé straně vozu
1. Jeden z vypouštěcích ventilů topného okruhu.
2. Uzavírací ventil pro vytápění oddílu pro cestující a zadního stanoviště (T1). Tento ventil se uzavírá jako první a otevírá jako druhý.
3. Elektromagnetický ventil vytápěcího okruhu (topnice v oddíle pod okny).
4. Olejový chladič.
Vzduch - přístroje vzduchového rozvodu v zavazadlovém oddíle
Vzduch - přístroje vzduchového rozvodu v zavazadlovém oddíle
1. Vypínač kompresoru.
2. Spouštěč vypínače.
Motor – pohled na stranu 1 – 6 směrem ke vzdušníku
Motor – pohled na stranu 1 – 6 směrem ke vzdušníku
1. Ventily T3 a T4 – přívod topení na přední stanoviště.
2. Vzdušník. Zde se dolévá olej.
3. Ventil T2. Zpětné potrubí topení oddílu pro cestující a zadního stanoviště.
Zásuvka kabelu dálkového ovládání
Zásuvka kabelu dálkového ovládání


Zobrazit jednotlivé strany: 1, 2, 3
lokomotiva-854 řada-Btn řada-Btn
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu