lokomotiva-853 řada-Btn řada-Btn
FOTOGRAFICKÝ
POPIS MOTOROVÉHO VOZU 852, 853

náhled popis
Kompresor – pohled z podlahy zavazadlového prostoru
Kompresor – pohled z podlahy zavazadlového prostoru
1. nepoužito
2. Výstupní příruba prvního stupně.
3. Mezichladič.
4. Pojišťovací ventil prvního stupně.
5. Vstupní příruba druhého stupně.
6. Výstupní příruba druhého stupně.
7. Měrka oleje.
8. Řemínek ventilátoru chlazení kompresoru.
9. Dynamostartér.
10. Klínové řemeny náhonu kompresoru.
Kompresor – pohled od nástupního prostoru
Kompresor – pohled od nástupního prostoru
1. Převodovka H750M.
2. Dynamostartér.
3. Kompresor 3DSK75.
4. Víko jednoduchého rozváděcího šoupátka (pro první měnič).
5. Mezichladič kompresoru.
Kompresor – sání
Kompresor – sání
1. Filtr sání kompresoru.
Motor – hydročerpadlo
Motor – hydročerpadlo
1. Hydročerpadlo.
2. Řemenice hydročerpadla.
3. Prohlídkový otvor prvního válce motoru.
Motor – prostor ve strojovně na straně 1 – 6.
Motor – prostor ve strojovně na straně 1 – 6.
1. Nádrž oleje hydrostatického pohonu ventilátorů chlazení.
2. Stavoznak oleje.
3. Nasávací ventil.
4. Nádržka mazadla pro ostřiky nákolků.
5. Plnoprůtočný čistič oleje motoru.
6. Armatura ostřiků nákolků.
Strojovna – regulační blok
Strojovna – regulační blok
1. Regulační blok ("hydroblok").
2. Kolečko pro ruční ovládání chlazení.
3. Čidlo teploty vody.
4. Plechové podložky, používané pro regulaci teploty vody.
Strojovna – regulační blok
Strojovna – regulační blok
1. Kolečko pro ruční ovládání chlazení.
Strojovna – chlazení
Strojovna – chlazení
1. Stavoznak hladiny vody v chladícím okruhu motoru.
2. Termostat a teploměr malého (fridexového) okruhu.
Strojovna – tlakové spínače
Strojovna – tlakové spínače
1. Tlakový spínač paliva od dopravního čerpadla.
2. a 3. Tlakové spínače vzduchu v průběžném potrubí (pro relé hydrauliky) a tlaku oleje (pro start motoru).
4. Manometr tlaku paliva.
Strojovna – EPventily
Strojovna – EPventily
1. EPventil (jeden ventil pro nouzový stop zavzdušněním, dva ventily pro pískování a jeden pro otevírání žaluzií).
2. EPventil
3. EPventil
4. EPventil
5. Křídlové čerpadlo pro doplňování chladící kapaliny.
6. Ventil pro doplňování ze strojovny, z přinesené nádoby.
7. Ventil pro doplňování z boku vozu, tlakem přes bajonetové hrdlo.
Elektrický rozváděč – horní část
Elektrický rozváděč – horní část
1. Impulsní člen.
2. Relé přeotáčkové ochrany motoru.
3. Radiostanice.
4. Stabilizátor proudu pro rychloměr.
5. Jističe radiostanice.
Elektrický rozváděč – dolní část
Elektrický rozváděč – dolní část
1. Čidlo požáru.
2. Ochranný odpor baterie.
3. Bočník ampérmetru.
4. Jistič nabíjení.
5. Relé poruchy startu (RPS).
6. Elektronický regulátor nabíjení.
7. Nabíjecí dioda.
8. Pojistka nabíjení.
9. Odpojovač baterie.
10. Pojistky 24V.
11. Pojistka osvětlení a vytápění.
12. Vypínač obvodů (VO).
13. Stykač startu (G stykač).
14. Stykač promazávacího čerpadla (SČ).
15. Palivové relé (RE).
16. Relé stopu (RS).
17. Relé hydrauliky (RH).
18. Palivové relé (RC).
19. Palivové relé (RD).
20. Relé VSA (požár).
21. Relé izolace (RO).
22. Relé otáčkoměru (ROT).
23. Měnič osvětlení 110=/220stř.
24. Měnič osvětlení 110=/220stř.
Elektrický rozváděč – osvětlení a vytápění
Elektrický rozváděč – osvětlení a vytápění
Topení – skříň naftového topení VA 20
Topení – skříň naftového topení VA 20
1. Motorek agregátu.
2. Přívod paliva.
3. Žhavící svíčka.
4. Hlídač plamene ("komínový termostat").
5. Čistič paliva ("sklenička").
6. Provozní termostat agregátu.
7. Havarijní termostat agregátu (tavná pojistka).
8. Oběhové čerpadlo topení.
9. Vypouštěcí zátka.
Topení – nad zadním nástupním prostorem
Topení – nad zadním nástupním prostorem
1. Expansní nádoba.
2. Ventil odvzdušnění.
3. Elektromotor ventilátorů.
4. Ventilátory pro ventilaci a vytápění oddílu pro cestující.
5. Elektromagnet recirkulačních klapek.
6. Hřídel recirkulačních klapek.
Topení – skříň naftového topení VA 20
Topení – skříň naftového topení VA 20
1. Provozní termostat agregátu.
2. Jeden z vypouštěcích ventilů.
3. Oběhové čerpadlo topení.
4. Elektromotor oběhového čerpadla.
5. Havarijní termostat agregátu (tavná pojistka).
Topení – ventily na pravé straně vozu
Topení – ventily na pravé straně vozu
1. Jeden z vypouštěcích ventilů topného okruhu.
2. Uzavírací ventil pro vytápění oddílu pro cestující a zadního stanoviště (T1). Tento ventil se uzavírá jako první a otevírá jako druhý.
3. Elektromagnetický ventil vytápěcího okruhu (topnice v oddíle pod okny).
4. Olejový chladič.
Vzduch - přístroje vzduchového rozvodu v zavazadlovém oddíle
Vzduch - přístroje vzduchového rozvodu v zavazadlovém oddíle
1. Vypínač kompresoru.
2. Spouštěč vypínače.
Motor – pohled na stranu 1 – 6 směrem ke vzdušníku
Motor – pohled na stranu 1 – 6 směrem ke vzdušníku
1. Ventily T3 a T4 – přívod topení na přední stanoviště.
2. Vzdušník. Zde se dolévá olej.
3. Ventil T2. Zpětné potrubí topení oddílu pro cestující a zadního stanoviště.
Zásuvka kabelu dálkového ovládání
Zásuvka kabelu dálkového ovládání


předchozí stránka
zobrazit vše
lokomotiva-854 řada-Btn řada-Btn
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu