Motorové vozy
854

Provozní nasazení

GVD 2010/2011
12.12.2010 do 10.12.2011

Celý grafikon jako by si podal ruku s předešlým. Výrazné změny se nekonají, a nástup grafikonu se nesetkal ani s přesunem jednotlivých vozů mezi depy a jejich provozními jednotkami. Všechna depa tedy mají to co v loňském grafikonu.

Provozní nasazení v PJ Liberec
Liberecká provozní jednotka, jezdila celý grafikon bez provozní zálohy, tedy se stavem 4 vozy v depu a 4 vozy nasazeny v turnuse 834. Nasazovány byly na rychlíky z Liberce do Ústí nad Labem, a především na osobní vlaky z Liberce do Nové Paky. Jeden pár patřil i osobním vlakům do Děčína. Asi nejzajímavější byl druhý turnusový den, kdy ještě vozy v ranních hodinách zajížděli do Tanvaldu a Kořenova, bylo to jejich poslední nasazení na horské ozubnicové trati.


854.202 opustila zastávku Doubí s osobním vlakem z Liberce do Nové Paky 1. října 2010.
Autor fotografie: Pavel Šturm

Provozní nasazení v PJ Trutnov
Ve stavu depa se i nadále nachází 18vozů a 15jich je umístěno celkem v 4řech turnusových skupinách, tři vozy jsou pak letmo a slouží jako náhradní za odstavené vozy kvůli poruše či za vozy, které se nachází v dílnách na opravě.

Turnusová skupina 871 čítá již tradičně osm vozů, vozy v ní jsou vystavovány na spěšné vlaky z Trutnova do Chlumce nad Cidlinou a dále do Kolína, z Kolína vozy pokračují směr Nymburk, Mladá Boleslav, Česká Lípa a Rumburk. Opět neschází zajíždění do Děčína a Dolní Poustevny. V této skupině se vyskytovali prakticky všechny Trutnovské vozy, nejčastěji jsme se ale setkali s vozy 854.020, 204, 205, 210, 225, 022, 213 a 016.

Ve skupině 872 jsou dva vozy soustředěny na spěšné vlaky mezi Hradcem Králové a Letohradem, na obratu vlak 20030 / 20001 a 20038 / 20037 z Letohradu se podívají vozy až do Ústí nad Orlicí a na obratu 20001 / 20052 do Lichkova. Nejčastěji se v této skupině vyskytovali vozy 854.008 a 015, při výměně občas i vůz 854.014.

Ve třetí skupině 873 jsou vozy soustředěny na osobních a spěšných vlacích mezi Meziměstím a Týništěm nad Orlicí, zajíždějí též do Broumova, Chocně a Letohradu, zajímavostí je též poslední nasazení vozů 854 na pár osobního vlaku 5504 / 5509 mezi Hradcem Králové a Turnovem. Turnusově v této skupině byly nasazeny vozy: 854.215, 017, 019, 207

V jednodenním oběhu 874 je vůz nasazen na osobní vlaky mezi Trutnovem a Jaroměří. V tomto oběhu byl nasazen vůz 854.223, který byl v polovině grafikonu vystřídán vozem 854.023


Věrka s Gismem projíždí podzimní Krkonošskou krajinou u Kunčic nad Labem 6.září 2011.
Autor fotografie: Pavel Šturm

Provozní nasazení v depu Praha Vršovice
Takřka žádnou změnu nepotkalo depo Vršovice, jedenáct vozů je zaturnusováno ve třech skupinách. Tři vozy jsou pak umístěny letmo. Rychlíková skupina 801, vozí všechny rychlíky z Prahy Masarykova nádraží do Rakovníka (Kladna), vozy zde jezdí v soupravách „trilobit“ s řídicími vozy s první třídou. Nejčastěji jsme zde mohli potkat vozy 854.006, 009 a 854.032 s 854.033.

Turnusové skupiny 802 (4 turnusové dny) a 803 (5 turnusových dní) jsou vyhrazeny pro vozbu osobní, spěšných a rychlíkový vlaků na trati 070 (Praha – Turnov), s rychlíky pak zajíždí vozy až do Tanvaldu. Rychlíky v tomto grafikonu jezdí ve stejném množství jako v GVD 2010 tedy 6párů rychlíků mezi Prahou a Tanvaldem a z Turnova pak o jeden pár na víc. Osobní vlaky pak byla nasazeny především na rameni z Prahy do Mladé Boleslavi a v pracovní dny i z Prahy do Mělníka. Ve skupině 803 pak vozy zajíždí i na víkendovém páru spěšného vlaku 1712 / 1713 z Prahy přes Kralupy nad Vltavou do Mostu.

V turnusové skupině 802 jsme se mohli nejčastěji setkat s turnusovými vozy 854.021, 027, 031 a 035. Vůz 854.031 byl kvůli nehodě ve skupině nahrazen vozem 854.033 / 854.006. Skupinu 803 pak okupovali vozy 854.001, 002, 004, 029 a 034.


Vendulka 854.033 na postrku rychlíku 1140 u Malé Skály 1.října 2010, dnes již patří minulosti.
Autor fotografie: Pavel Šturm

Provozní nasazení v PJ Horní Heršpice
V Brně zůstává 10vozů 854, ty jsou nasazeny ve třech skupinách celkem o 8mi turnusových dnech. Ve skupině 845 jsou dva vozy nasazeny především na rychlíky Jihlava – Pardubice, tyto vlaky patří od grafikonu 2011/2012 již minulosti a Brněnské vozy do Pardubic již nezajíždí. Vozy v této skupině odvezou i několik osobní vlaků mezi Brnem a Jihlavou (a to především jako návoz do Jihlavy k rychlíkům – vlaky vezou přímé vozy).

Ve skupině 846 slouží tři vozy v „trilobitu – (854+054+954)“ na rameni Brno – Jihlava. Další tři vozy jsou pak v „trilobitu“ umístěny ve skupině 847 na rameni Brno – Veselí nad Moravou – Uherské Hradiště.


Gábinka přejíždí most v Kralicích nad Oslavou a míří s osobním vlakem do Brna 6.července 2011.
Autor fotografie: Pavel Šturm

Provozní nasazení v depu Plzeň
Stav Plzeňských 854řek se nezměnil, ve stavu zůstaly vozy 854.010, 024, 026 a 028, ty zajišťovaly v třídenním oběhu skupiny 802 provoz vlaků mezi Plzní a Domažlicemi. Též bylo možné potkat vozy na vlacích 1262 / 1261 a 1260 / 1263 mezi Plzní – Mostem. Provoz 854řek byl v Plzni ukončen 10.prosince .2011, kdy odvezli svůj poslední vlak a následně byly přesunuty do depa Brno provozní jednotky Horní Heršpice.


Bobik 854.028 poblíž zastávky Horní Bříza 20.dubna 2011.
Autor fotografie: Tomáš Mach

text: Pavel Šturm
Zdroj dat: Poznatky z provozu, oběhy vozidel
foto: Pavel Šturm, Tomáš Mach

Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu