Motorové vozy
854

Provozní nasazení

GVD 2009/2010
13.12.2009 - 11.12.2010

Oproti minulému grafikonu 2008/2009 mnoho změn v nasazení vozidle na jiné výkony nepřineslo. A tak se povětšinou setkáme již se stálým nasazením na známých relacích. Ale i tak si v rychlosti připomeneme jak to vše vlastně je:

Provozní nasazení v PJ Liberec
Situace v Liberci se celkem změnila, avšak pouze co se nasazení vozidel týče. Jejich inventární stavem nikoliv. V Liberci jsou nadále 4vozy řady 854 a jsou nasazeny v třídenní turnusové skupině 831. Došlo k jejich omezení na provozu osobních vlaků směr Česká Lípa a Harrachov. Nově jsou vozy nasazeny na rychlíkové výkony do Ústí nad Labem, kde vystřídali Liberecké stroje řady 750. Jedná se o vlaky 1154 / 1155 / 1160 / 1161 / 1166 / 1167 a 1168 / 1169. Na osobních vlacích 5407 / 5412 vozy vyjedou směr Nová Paka a na vlacích 5413 / 5475 / 5494 / 5418 pak až do Horky u Staré Paky. Do Tanvaldu a Kořenova se vozy podívají již pouze na ranních výkonech. V pracovní dny to jsou vlaky 16261 / 26200 / 26201 / 16212, tedy se vůz podívá dvakrát do Kořenova, v sobotu pak odvezou vlaky 16201 / 26201 / 16212 a v neděli a svátek se vozy do Kořenova vůbec nepodívají a odjedou pouze pár osobního vlaku 16201 / 16212 z Liberce do Tanvaldu. Vozy dále zajišťují provoz spěšného vlaku 1993 ze Svoru do Liberce a v jejich režii zůstal výkon osobních vlaku 6602 / 6611 z Liberce do Děčína, kdy v pauze vůz odjede vlaky 6623 / 6626 do České Lípy. O víkendu se vozy také podívají na osobních vlacích 6220 / 6225 do Hrádku nad Nisou.


854.202 zdolává soutápání z Tanvaldu do Kořenova 25.4.2010.
Autor fotografie: Pavel Šturm

Provozní nasazení v PJ Trutnov
Trutnov je opět jednotka, která disponuje nejvíce stroji na trati. Je zde dislokováno celkem 18strojů z nichž je 15 umístěno ve třech turnusových skupinách. Tři stroje jsou pak umístěny letmo.

V první skupině 871 je umístěno celkem 8vozů. A průměrný proběh vozidla na den je 531km. Celá skupina je zamřena na spěšné vlaky mezi Trutnovem a Kolínem popřípadě Chlumcem nad Cidlinou a dále na rychlíky mezi Kolínem a Rumburkem. Zbylé výkony jsou pak taktéž již tradiční jako je osobní vlak 5539 / 5238 z Chlumce nad Cidlinou do Hradce Králové a zpět, nebo osobní vlaky z Chlumce nad Cidlinou do Velkého Oseka a Dobšic nad Cidlinou. Ve Šluknovském výběžku jsou pak taktéž zajímavé výkony. Patří mezi ně osobní vlaky z Rumburka do Dolní Poustevny 16004 / 16007 a 16006 / 2636/7, nebo Děčína.2336/7 / 2608/9. Zůstal i tradiční výkon v pracovní dny z Trutnova do Vrchlabí 5720 / 25701 / 25700 / 5725. O víkendech a ve svátky se vozy nasazují na spěšné vlaky z Hradce Králové do Doudleb nad Orlicí či Potštejna – 1951 / 1948 / 1953 / 1950 / 1955 / 1952 / 1954. Ve svátky pak vozy odvezdou i zesily Libereckých rychlíků 990 / 991 / 994. V sedmý den skupiny 871 jsou vozy nasazeny na osobní vlaky 15413 / 15457 / 15454 / 15416 tedy mezi Trutnov a Jaroměř. Večer (vyjma pátku a soboty) pak odvezou vlak 15419 do Náchoda kde vůz zůstává přes noc, aby se vrátili v pracovní dny na ranním vlaku 15400 zpět.

Ve skupině 872 jsou turnusovány pouze dva vozy 854. Jejich vozba je zaměřena na provoz na trati mezi Trutnovem a Jaroměří, kde v pracovní dny odvezou vlaky 15402 / 15407 / 15408 / 15411 / 15412 / 15415. Jsou také nasazeny na spěšné vlaky 1787 / 1788. Z Hradce Králové odvezou v pracovní dny tři páry spěšných vlaků do Doudleb nad Orlicí 1953 / 1950 a vlaky 1924 / 1954 / 1959 / 1958 od pondělí do čtvrtka. V pátek jsou pak vozy nasazeny na zesily Libereckých rychlíků 988 / 989 / 992. Zapomenout by se nemělo, že o víkendu vozy odvezou spěšný pár 1864 / 1867 z Trutnova do Chlumce nad Cidlinou a zpět. Ve skupině 872 vozy průměrně za den urazí 286km.

Skupina 873 s celkovým počtem 5ti dnů je zaměřena především na vozbu osobních a spěšných vlaků mezi Meziměstím a Týništěm nad Orlicí (popřípadě do Chocně či Letohradu). Průměrný proběh vozidel za den je 388km. Do Letohradu se vozy podívají na obratu osobního vlaku 15201 / 15202 a to vždy v pracovní dny a sobotu, dále jen v pracovní dny a to na vlacích 15205 / 15206.


854.217 společně s vozem 80-29 214 projíždí kolem mechanické předvěsti u Martinic v Krkonoších 12.října 2010.
Autor fotografie: Pavel Šturm

Provozní nasazení v depu Praha Vršovice
Výrazné změny nepotkali ani pražské depo Vršovice. Stále je zde v turnuse 11strojů řady 854 ve třech skupinách. Ty jsou nasazeny na osobní, spěšné a rychlíkové vlaky z Prahy do Mladé Boleslavi, Turnova a Tanvaldu, kam došlo k menšímu omezení oproti minulému grafikonu. I Nadále však vozy zajíždí do Rakovníka.

Rychlíková turnusová skupina 801 s denním proběhem vozů 528km je dvoudenní. Vozy jsou nasazeny na rychlíky z Prahy Masarykova nádraží do Rakovníka s řídicími vozy první třídy a vloženými vozy. A jak již tomu bylo v minulém grafikonu z důvodu častých výluk zajížděli části grafikonu vozy pouze na Pražkou provizorní zastávku Gymnazijní na místo Masarykova nádraží. V celé skupině odvezou vlaky pouze jeden pár osobního vlaku a to z Kladna na zastávku Kladno Ostrovec 19866 / 19869.

Velmi podobné jsou skupiny 802 a 803, kde vozy zajišťují již zmíněnou dopravu osobních, spěšných a rychlíkových vlaků z Prahy na sever.
Do Mělníka se vlaky v pracovní den podívají celkem na pěti párech osobních vlaků. První pár vyjíždí z Neratovic 19550 a vrací se zpět do Prahy jako spěšný vlak 1943. Další vlaky pak jsou výchozí z Prahy Vršovic a jedná se o vlaky 9526/9529, 9530/9533, 9534/9537 a čtvrtý vlak pak jede i o víkendech a svátcích pod čísly 9538/9599. Další osobní vlaky vyrážejí z Prahy do Všetat, Byšice, Mladé Boleslavi a Turnova.
Rychlíky z Prahy do Tanvaldu vyráží 5x denně a vyjma soboty kdy rychlík 1146 ukončí svoji jízdu v Turnově. Z Tanvaldu pak do Prahy odjíždí stejný počet rychlíku, vyjma nedělního vlaku 1137, který je výchozí ze stanice Turnov, o víkendech pak z Tanvaldu jede o jeden rychlík více a to o vlak 1145, který přijíždí do Tanvaldu na závěsu vlaku 1140. Z Turnova je vlak 1145 veden denně. V sobotu jsou vozy 854 na rychlíku 1138 / 1143 a v neděli na vlacích 1144 / 1149 nahrazeny klariskou soupravou s dieselovou lokomotivou řady 749.
Spěšné vlaky mezi Prahou a Turnovem čítají pouze jeden pár a to ranní 1941 jedoucí pouze v pracovní dny a večerní 1940 jedoucí denně, tyto spěšné vlaky nesou jméno „Jizera“. Spěšný vlak vedený z Turnova do Prahy přes Jičín a Nymburk nese číslo 1648 a vyráží na trať tradičně o nedělích. V obou skupinách vozy zajíždí na mytí do myčky na odstavné nádraží.


Motorové vozy 854.034 a 854.002 při setkání v Tanvaldě 12.září 2010.
Autor fotografie: Pavel Šturm

Provozní nasazení v PJ Horní Heršpice
Brněnské depo v Horních Heršpicích disponuje svým stálým počtem 10ti vozů. Z nichž je 8vozů turnusováno ve třech skupinách. Heršpice si do tohoto grafikonu vyměnily z Prahou vozy 854.001 za 854.030. V Brně se nachází jediné tři vozy řady 854, které byly nalakovány dle nových barev společnosti, dle studia Najbrt.

První skupina 845 je svými výkony stálá a čítá 2dny. Je již tradičně zaměřena na rychlíkové výkony z Jihlavy do Pardubic, nutno podotknout, že to jsou jediné rychlíkové výkony na které jsou vozy v Brně nasazeny.

Ve skupině 846 jsou vozy nasazeny prioritně na trati Brno – Jihlava. Patří jim zde výkony osobních vlaků. Vozy zde jezdí v řazení s řídicím vozem 80-29 a vloženým vozem Bdtn. Motorové vozy jsou pak v soupravě řazeny z Brna jako řízené tedy na konci soupravy. Jediný výkon odbočující z této trati je výkon osobního vlaku 4119 / 4108 z Brna do Veselí nad Moravou, kam tedy zajíždí souprava na přespání v pracovní dny.

Naopak skupině 846, je celá skupina 847 zaměřena na vozbu osobních vlaků z Brna na východ, tedy směr Kyjov, Veselí nad Moravou a Uherské Hradiště. Vozy jsou nasazeny na osobních vlacích a taktéž v soupravě složené z řídicího a vloženého vozu. Z Brna jsou vozy řazeny především na konci vlaku a jsou řízeny z vozu 80-29. Na rozdíl od minulého grafikonu již neodvezou tolik spěšných vlaků. Přesněji odvezou pouze spěšný vlak 1720 z Veselí nad Moravou do Brna a to pouze v sobotu a ve svátek. Stejně jako ve skupině 846 si vozy udělají v pracovní dny zajížďku na jinou trať a to do Bohunic / Rakšic, kde přenocují a ráno se vydají zpět, jedná se o vlaky 4418 / 4491 v pondělí až čtvrtek (ve svátek 4426) // 4492 / 4423 v pracovní dny zpět do Brna. Neověřenou zajímavostí této skupiny je, že by zde měla být nasazen vozidla v barvách studia Najbrt.


Modře sladěný vlak u Brankovic v čele s vozem 854.203 uhání směr Uherské Hradiště 9. srpna 2010.
Autor fotografie: Pavel Šturm

Provozní nasazení v depu Plzeň
Takřka bez změny nasazení vozů 854 je na tom Plzeň, stále označená skupina 802 s třemi vozy v turnuse a jedním v záloze. Vozy nadále hoblují koleje z Plzně směr Domažlice kam odvezou většinu osobních vlaků. Odvezou také dva páry vlaků do Podbořan 7630 / 7639 a 7634 / 7647. Samozřejmostí se již také stal výkon spěšného vlaku 1990 / 1991 z Plzně do Mostu, kam vozy zajíždí pravidelně. Průměrný denní proběh skupiny je 453km.


Rozjezd motorového vozu 854.026 ze zastávky Tlučná 24. dubna 2009.
Autor fotografie: Filip Španihel

text: Pavel Šturm
Zdroj dat: Poznatky z provozu, oběhy vozidel
foto: Pavel Šturm, Filip Španihel

Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu