Motorové vozy
854

Provozní nasazení

GVD 2008/2009
14.12.2008 - 12.12.2009

Stejně jako v grafikonu 07/08 začail i minulý grafikon 08/09 přesuny některých vozidel mezi provozními jednotkami. Stalo se tak v Českotřebovském Depu, kde z Liberecké provozní jednotky přesunulo 5vozů do Trutnova. Jednalo se o vozy 854.008, 016, 017, 023 a 223. Více přesunů nebylo a tak se 13.12.2008 odstartoval grafikon 2008/2009 s počty vozů v depech Trutnov – 18ks, Praha – 14ks, Brno – 10ks, Plzeň a Liberec – 4ks.

Provozní nasazení v PJ Liberec
Pro motorové vozy 854 jsou v Liberci dvě turnusové skupiny. Dvoudenní skupina 831 a jednodenní skupina 832. Jeden vůz slouží jako záložní. V dvoudenní skupině 831 jsou vozy nasazeny na osobní vlaky Liberec – Česká Lípa, v pracovní den se pak podívají na osobní vlaku 6070 z České Lípy do Svoru a zpět do Liberce na spěšném vlaku 1993. V druhém dni večer, jsou vozy nasazeny i mimo Lipskou trať i na Semily, kam v pracovní den odvezou jeden pár vlaků 5431 / 5432.

Ve druhé skupině 832, je motorový vůz 854 nasazen především na tratích 030 mezi Libercem a Novou Pakou, a na trati 036 (Liberec – Tanvald – Harrachov). V pracovní den a v sobotu již brzy ráno vyjede na vlaku 5790 ze Staré Paky do Nové Paky a zpět na vlaku 5402 až do Liberce. V neděli je pak vůz nasazen na brzký ranní vlak 16201 z Liberce do Tanvaldu a zpět na vlaku 16214. Dále pak v pracovní den po příjezdu z Nové Paky odjede vůz směr Harrachov na vlaku 16213, odkud sjede do Tanvaldu na vlaku 26202 a vrátí se do Liberce s vlakem 16226. V sobotu a svátek pak odjede vlaky 16215 / 16216 z Liberce do Harrachova a zpět. Odpoledně pak denně vyjíždí na vlaku 5411 do Nové Paky odkud se v sobotu a ve svátek vrací na vlaku 5416 až do Liberce, v pracovní den však pouze jako postrk do Turnova na témže vlaku. Z Turnova odjede pár vlaků do Rovenska pod Troskami 5561 / 5560. Z Turnova se vůz nevrací do Liberce, ale odjíždí na vlaku 5417 směr Stará Paka, kde vůz v pracovní končí jízdu. Ve svátek pak patří ještě motorovému vozu výkon osobního vlaku 5417 z Liberce do Staré Paky.

Již tradičním nasazením vozů 854 se stalo nasazení místo neschopných motorových vozů 843 na trati z Liberce do Tanvaldu a Harrachova a vozů 814.2 na trati Liberec do Tanvald. Dne 2.3. se v Tanvaldu po 20hodině sešlo 5 motorových vozů 854, dva vozy pražské (035, 216) a tři vozy Liberecké (202, 217, 218). Vůz 202 jako náhrada za řadu 814.2 a vozy 217, 218 náhrada za řadu 843. Den předtím 1.března se dokonce motorový vůz 854.217 podíval na rychlíkovém výkonu Libereckého brejlovce 750 do Děčína. Toto nasazení na rychlíky se opakovalo několikrát během roku a t ose všemi katry v Liberci. 24. května byl také do Liberce zapůjčen vůz 854.204 z Trutnova v rámci výpomoci za Liberecký vůz 854.218, který podstupoval vyvazovací opravu v DPOV Nymbrk. Po jeho návratu byl vůz navrácen zpět do Trutnova.


Zapůjčený vůz 854.204 zachycen 23.5.2009 při návratu z Harrachova s osobním vlakem 26202 se blíží k vjezdovému návěstidlu do Tanvaldu.
Autor fotografie: Pavel Šturm

Provozní nasazení v DKV Plzeň
Stejný počet motorových vozů jako v PJ Liberec zajišťuje dopravu i v DKV Plzeň. Pouze s jedním rozdílem a to v jedné třídenní turnusové skupině 802. Vozy jsou zde nasazeny převážně v osobní dopravě na trati z Plzně směr Podbořany a Domažlice. Dále se vozy podívají na jednom páru spěšného vlaku 1990 / 1991 do Mostu a to vždy v pracovní den a ve svátek.


Motorový vůz 854.024 projíždí 7.4.2009 na výkonu osobního vlaku mezi stanicemi Plzeň - Bolevec a Plzeň - Bílá Hora.
Autor fotografie: Lukáš Hradecký

Provozní nasazení v DKV Brno
V provozní jednotce Horní Heršpice, kde jsou vozy dislokovány již třetím rokem, je jejich stav stále stejný. Ve třech turnusových skupinách je nasazeno 7 vozů, a další tři vozy jsou jako záložní, avšak stále zaskakují za motorové vozy 842, které jsou nově v Heršpicích dislokovány.

První skupina 845, je již tradičně jednodenní a patří jí opětovně výkon rychlíku 1180 a 1181. Vůz nocuje v Třebíči mezi vlaky 4858 a 4872. Druhá již čtyřdenní skupina 846 je věnovaná výkonům z Brna směr Náměšť nad Jihlavou a Jihlava, nebo Rakšice. O tyto výkony se dělí s řadou 842. Do této skupiny opět patří výkon rychlíku 1182 / 1183z Jihlavy do Pardubic. Mezi těmi to výkony pak vůz přespává ve Ždáru u Skutče, kam přijede v pracovní dny na osobních vlacích 5337 a 5328, ve svátek pak na vlaku 5339. Ráno pak vůz odjede zpět do Pardubic na vlaku 5344. Většinu osobních vlaků v této skupině jedou vozy ve složení s řídicím vozem, ten je pak vždy směrem z Brna ven. V této skupině pak je jediný pár výkonu směr Uherské Hradiště a to v pracovní dny a to spěšný vlak 1723 do Starého Města u Uherského Hradiště odkud osobním vlakem 12253 do Uherského Hradiště, zpět pak na vlacích Os12256 a Sp1278. Ve třetí skupině 847, která je tedy celá věnovaná výkonům na trati z Brna směr Uherské Hradiště, jsou turnusovány dva katry. Mezi ty „lepší“ výkony se pak počítají spěšné vlaky 1721 / 1726 v sobotu a ve svátek a již známý spěšný pár ze skupiny 846 a to 1723 / 1728, který odveze tyto vlaky rovněž v sobotu a ve svátek. Ze spěšný vlaků můžeme vyjmenovat více výkonů, a to třeba Sp1720 v sobotu z Veselí nad Moravou do Brna nebo na stejné trase, ale ve svátek vlak Sp1722. Za zmínku ještě stojí spěšný pár vlaku 1734 / 1735 z Veselí nad Moravou do Brna a zpět (vlak 1734 pouze v pracovní dny a sobotu). Další výkony jsou pak v osobních vlacích mezi Brnem a Veselím nad Moravou. Stejně jako ve skupině 846, jsou i zde vozy 854 nasazeny s řídicími vozy 954.0.

Ke konci grafikonu dostal vůz 854.206 nový lak a to typu Najbrt – modrošedý. Vůz byl nasazen převážně na vlaky směr Veselí nad Moravou. Koncem listopadu opustil provozní jednotku v Horních Heršpicích vůz 854.001, který přešel do Vršovic. Jako jeho kompenzace, byl do Brna předislokován vůz 854.030, který se vrátil z Mvy z PARSu do Brna v laku najbrt.


Hydra 854.012 opouští zastávku Číchov s osobním vlakem 4814 do Jihlavy v sobotu 11.dubna 2009.
Autor fotografie: Pavel Šturm

Provozní nasazení v DKV Praha
Vršovická provozní jednotka čítá ke grafikonu 2008/2009 ve třech turnusových skupinách 11 zaturnusovaných strojů ze 14ti, které Vršovické depo vlastní. Došlo k posílení mnoha spojů, které nově vozy obstarávají, naopak rychlíkové výkony do Chomutova jsou minulostí.

Prozatím elitní výkony spočívají v nasazení vozů v první skupině 802, která je dvoudenní. Tato skupina je tvořena pouze rychlíky, jež obsluhují trať 120 a to mezi Pražským Masarykovým nádražím a Rakovníkem. Vozy zde zajišťují všechnu rychlíkovou dopravu a jejich soupravy jsou tvořeny vloženým vozem Bdtn 054.2 a řídicím vozem s první třídou 954.2. Tyto výkony by měli vozům vydržet do příchodu nízkopodlažních jednotek Desiro. Turnusová skupina 803, do které spadají čtyři motorové vozy, je celá věnovaná výkonům z Prahy do Všetat, Mladé Boleslavi, Turnova a Tanvaldu. A to jak osobní, spěšné či rychlíkově dopravě. Další již pětidenní skupina 804, je z převážné části nasazena na výkonech opět směr Mladá Boleslav, Turnov a Tanvald. Výkony které v této skupině stojí určitě za zmínku: Znovu zavedení spěšného vlaku do Mostu 1712 / 1713 a to vždy v sobotu a neděli. Dále pak čtyři páry osobních vlaků z Prahy do Mělníka, tři páry jedoucí pouze v pracovní dny 9526/9529, 9530/9533 a 9534/9537 jeden pár jedoucí denně 9538/9599. Jeden pár vlaků opět zajede až do Mladá Boleslavi město a to vždy 9506-6044 / 9511.

Posílení osobní i rychlíkové dopravy na trati 070: Na trati mezi Prahou a Mladou Boleslaví vyrostl takt osobní vlaků. V pracovní dny vyjíždí z Prahy vždy dvacet minut před celou hodinou osobní vlaky směr Všetaty. Vlaky jedoucí z Prahy v lichou hodinu pokračují ze Všetat do Mladé Boleslavi naopak vlaky jedoucí z Prahy v sudou hodinu končí svoji jízdu v Byšicích a každý druhý pak v Mělníce. Na trati vyrostl i takt rychlíkové dopravy, každé dvě hodiny již s odjezdem v 7:14 Prahy Vršovic jedou přímé vlaky do Tanvaldu. To se děje až do čtvrt na šest, kdy jede poslední šestý přímý vlak. Po něm za dvě hodiny odjíždí z Prahy ještě spěšný vlak 1840 „Jizera“, který svoji jízdu končí v Turnově. Opačným směrem, tedy do Prahy, je opět zaveden takt - vždy po půl v sudou hodinu odjíždí osobní vlaky z Mladé Boleslavi ku Praze. Vyjma vlaku jedoucího v deset hodin, který je i v tomto grafikonu vynechán. Ze Všetat (Mělníka) pak v pracovní dny jedou vlaky co hodinu. Spěšné vlaky vyjíždějí do Prahy hned dva, první „Jizera“ jedoucí z Turnova již v 4:41 pouze v pracovní dny a spěšný vlak 1843 jedoucí z Všetat v 6:50 taktéž jen v pracovní dny. Rychlíky jedoucí z Tanvaldu jedou taktéž co dvě hodiny. První odjíždí již v 5:45 a poslední s odjezdem před šestou hodinou. Pouze jeden vlak začíná svoji trasu v Turnově odjezdem v 10:44. K novému grafikonu také došlo k přečíslování těchto vlaků, nově se číslují 1138 až 1149. Na vlaky kategorie Os jsou nasazeny vozy 854 s přípojnými Bdtn 054.2, vyjmečně s vozy Btn 053.0 či 053.2. U rychlíků je to dosti podobné navíc zde zasahují do provozu i vozy BDtn 056.0. Viz řazení rychlíků.

Jak již bylo řečeno ke konci grafikonu opustil služby Vršovic 1.prototyp a to 854.030 „EDITA“, která byla vyměněna po provedení vyvazovací opravy za vůz 854.001 z provozní jednotky v Brně v Horních Heršpicích.


Soupravový vlak tvořen motorovým vozem 854.033 a dvěma vozy Bdtn 054.2 odjíždí ze Všetat do Prahy dne 27.9.2009 po napěťové výluce Všetaty - Mělník, kde nahrazoval osobní vlaky za elektrické lokomotivy.
Autor fotografie: Pavel Šturm

Provozní nasazení v DKV Česká Třebová PJ Trutnov
Denní kilometrické proběhy až 572 km, 18 vozů v provozní jednotce, 5 turnusových skupin, 15zaturnusovaných strojů. To jsou výsledky provozní jednotky Trutnov, která tento grafikon odvádí velikou pozornost sledovaných vlaků. Trutnovské vozy přebírají vozbu na trati Kolín – Rumburk na místo Libereckých vozů a jejich spěšný provoz z Trutnova do Chlumce se prodloužil až do Kolína.

První turnusová skupina 871 čítá 4vozy. Její plnění je pak zamřeno na již jmenované výkony spěšných a rychlíkových vlaků na rameni Trutnov – Kolín – Rumburk. Další výkony v té to skupině patří části osobních vlaků z Trutnova do Jaroměře se zajížďkou do Náchoda. Tradičně se již projede katr na večerním výkonu osobního vlaku 5233/5232 z Chlumce nad Cidlinou do Hradce Králové. Druhá trutnovská turnusová skupina pro katry 872 je třídenní. Opět se vozy projedou po rameni Trutnov – Kolín – Rumburk. Zajímavostí je nasazením trutnovských vozů na osobní vlaky Rumburk – Děčín a to hned na dvou párech vlaků – 2632/3 – 2604/5 a 2636/7 – 2608/9. Další výkony odjedou vozy v pracovní dny i jako osobní vlak z Trutnova do Vrchlabí a Kunčic nad Labem. Třetí skupina TS873 je pouze jednodenní a celá je opět věnovaná výkonům směr Kolín a Rumburk. Vůz přespává v pracovní dny a svátek v České Lípě, o sobotě pak v Rumburku, změna za tento vůz pak probíhá výměnou za vůz po době 1x MO za tři oběhy.

O jeden den více čítá skupina TS874. Hned první den této skupiny odjede vůz na spěšném vlaku do Hradce Králové a poté denně krom pátku obslouží trať 041 až do Turnova na vlaku 5504/5509 a později na jednom páru do Jičína 5526/5531 a to vždy v pondělí až čtvrtek. Každý pátek pak vozy nastupují na zesily Libereckých rychlíků 988/989/992/ mezi Pardubicemi a Jaroměří, v neděli a ve svátek pak na posilu rychlíků 991 a 994. Z Hradce Králové pak odjede na spěšném vlaku 1788 do Trutnova a poté na přespání do Náchoda na 15419. Druhý den skupiny odjede vůz 4 páry osobních vlaků mezi Trutnovem a Jaroměří.

V páté turnusové skupině TS875 je zaturnusováno 5 katrů. První den turnusu tedy ještě vozy o víkendech odjedou tři a půl páru osobních vlaků Trutnov – Jaroměř. Dále jsou již nasazeny převážně na osobních vlacích mezi Týništěm nad Orlicí a Náchodem. Za zmínku opět stojí sobotní výlety do Chocně na vlaku 5203/1942. V neděli a ve svátek to je pak výkon 1943/1946. Katrům patří i přímý vlak 5100/5125 z Týniště nad Orlicí do Broumova, který odjedou denně a ve svátek se podívají do Broumova opět na vlaku 5130/25171. Dalším zajímavým výletem je i osobní vlak 15201 do Letohradu, na který jsou vozy nasazeny denně, v sobotu a ve svátek odjíždí na vlaku 15202 a v pracovní dny pak na vlaku 15204, po tomto výkonu se v pracovní dny podívají vozy do Hradecké myčky.


V zimní krajině 11.ledna 2009 u městečka Rtyně v Podkrkonoší projíždí Dorotka 854.017 s osobním vlakem 15408 do Trutnova.
Autor fotografie: Pavel Šturm

text: Pavel Šturm
korekce textu: Jaroslav Charvát
Zdroj dat: Poznatky z provozu, oběhy vozidel
foto: Pavel Šturm, Lukáš Hradecký

Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu