Motorové vozy
854

Technický popis rekonstruovaných částí
Pojezd motorového vozu

Pojezd motorového vozu je téměř shodný s původní řadou 853. Úpravy jsou provedeny v uchycení příčných tlumičů.

Technický popis řady 852, 853.

854.021

Zdroj dat : Návod pro obsluhu řady 854

Zpět do menu technického popisu
Zpět na detaily řady 854
Zpět na hlavní stránku