lokomotiva-854 řada-Btn řada-Btn
Řízení motorového vozu 854

Po nastartování motoru a naplnění vzduchojemů stlačeným vzduchem zvolíme přesunutím směrové páky do polohy "P" nebo "Z" směr požadované jízdy.

Regulátor po vyhodnocení podmínek povolení přestavení směru sepne příslušný EP-ventil směru. Dále je potřeba naplnit průběžné potrubí přesunutím zadávací páky do polohy "J". Musí být zapnutá radiostanice a přepínač musí být v poloze "BP", tj. musí být zrušen "Závěr" brzdiče DAKO BSA. Přepínač je v pravo na pultu strojvedoucího.


možnost č.1 možnost č.2
Řízení 854 ručně Řízení 854 s ARR

řada-Btn řada-Btn lokomotiva-854
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu