lokomotiva-854 řada-Btn řada-Btn
Vývoj a modernizace řídicího vozu 954

Již při realizaci modernizace motorového vozu 854 vznikla myšlenka vyrobit řídící vůz, který by zrychlil a zjednodušil manipulaci celé soupravy tj. rozpojování a objíždění vozů v konečné stanici. V dubnu loňského roku přišla do PARSu z ČD výzva k podání nabídky na prototyp řídícího vozu ř.954, a to modernizací z vozidla řady 053, variantně Postw. a v září téhož roku byla podepsána smlouva na realizaci prototypu.

954 954
Model řídícího vozu 954 v Brně na MSV 2005

Písmené označení vozu: Bfbrdtn

Celková charakteristika a popis vozu

Řídicí vůz označený jako 954 je komplexní modernizací původního poštovního vozu řady Postw. Tento vůz je určen k přepravě cestujících na střední vzdálenosti rychlostí do 120 km/h za klimatických podmínek -30 až +40°C a nadmořské výšce do 1000 m. Uvnitř vozu je vybudován kompletně nový interiér druhé třídy, s prostorem pro přepravu invalidních vozíků a se zavazadlovým prostorem určeným k přepravě jízdních kol a objemných zavazadel. Vůz má na jedné straně neprůchozí kabinu strojvedoucího, na druhé straně je průchod s dvoukřídlými posuvnými dveřmi s elektropneumatickým ovládádním, přechodovým můstkem a návalky. Zadní nástupní prostor je opatřen novými jednokřídlými bočními dveřmi s elektropneumatickým ovládáním a přední nástupní prostor je osazen dvoukřídlými předsuvnými dveřmi.
Celý prostor mezi příčkami s prosklenými dveřmi je využit pro přepravu cestujících. Prostor pro cestující je vybaven polospouštěcími okny s dvojitými zasklením determálními skly a stěny oddílu jsou obloženy laminátovými panely s integrovanými protislunečními clonami. V oddíle jsou dosazeny pohodlné čalouněné sedačky s hlavovými a loketními opěrkami, příčné zavazadlové police a protiskluzová podlahová krytina. Na straně oddílu k nástupnímu prostoru jsou sedačky opatřeny sklopnými sedáky a prostor je uzpůsoben k uchycení dvou invalidních vozíků. Vůz je v prostoru předním nástupním prostoru vybaven dvěma zdvihacími plošinami pro cestující se sníženou pohyblivostí, s jednou na každém boku, a také bezbariérovou buňkou WC s uzavřeným systémem EVAC a s výklopnou deskou pro přebalování kojenců, jenž je umístěna v prostoru pro přepravu zavazadel. Zavazadlový prostor je upraven pro přepravu jízdních kol a objemných zavazadel. Jsou zde dosazena polospouštěcí okna, pouze okna za předsuvnými dveřmi jsou z bezpečnostních důvodů pevná.
Klimatizované stanoviště strojvedoucího svým designem a vybavením odpovídá stanovišti strojvedoucího motorového vozu řady 854. Od zavazadlového prostoru je odděleno příčkou s křídlovými dveřmi. Pult obsahuje displeje řídícího a informačního systému, zobrazovací jednotku elektrického rychloměru, ovládací panel radiostanice, kontrolér trakce a přídavné brzdy, tlačítkovou volbu automatické regulace rychlosti a další ovládací a signalizační prvky. Stanoviště je dále vybaveno odpruženou sedačkou s hlavovými a loketními opěrkami, chladničkou, elektrickým vařičem a skříňkou pro uložení osobních věcí a služebních pomůcek. Jsou zde umístěny tepelné výměníky 4V4 zajišťující vytápění stanoviště a ofukování čelních skel. Topení vozu je teplovodní s rozvody radiátory podél stěn. Na voze je dosazen topný agregát Hydronic 35 s možností temperování a předehřevu prostřednictvím časového spínače. Teplota v oddílu je řízena prostorovým termostatem, ovládání topení je z ovládacího panelu ve skříni rozvaděče. Stanoviště strojvedoucího je klimatizováno.
Pro zjednodušení údržby je většina komponentů vzduchové výzbroje a brzdy panelizována, soustředěna do skříně pneumatické výzbroje. Vozidlo je vybaveno brzdou DAKO s elektricky ovládaným brzdičem DAKO BSE a záchranou brzdou DAKO PZ4.
Podvozky GP 200 jsou při přestavbě vozu kompletně repasovány a upraveny pro použití na řídícím voze. První dvojkolí ve směru stanoviště strojvedoucího je vybaveno zařízením pro mazání okolků. Na jednu nápravu v každém podvozku je dosazen generátor protismyku, sloužící ke snímání otáček pro řídící systém.Řízení vozu zajišťuje mikroprocesorový řídící systém Intelo. Tento systém řídí a koordinuje všechny funkce vozu a komunikuje s motorovým vozem, příp. dalšími vozy po sériové lince.
Původní skříň baterií je upravena pro baterii 24V/370Ah, usazenou na vozíku pro snažší manipulaci. Veškerá kabeláž na vozidle je provedena nově. Elektrická výzbroj zajišťuje komunikaci s motorovými vozy řady 854, 842 a 843, přípojnými vozy řady 056, 054 a 043 a řídícími vozy řady 943 a 954.
Vůz je vybaven audiovizuálním informačním systémem složeným z vlakového rozhlasu s digitálním hlásičem, palubním počítačem a vnitřními a vnějšími optickými panely. V závislosti na vložené trati jsou cestující informováni o cílové stanici, následující zastávce a je možno vkládat i další informace prostřednictvím klávesnice na zobrazovací jednotce na pultu strojvedoucího. Systém spolupracuje s označovači jízdenek, příp. čtečkami čipových karet a soustřeďuje i funkci „Zastávka na znamení“. Spojení cestující-strojvedoucí je zajištěno komunikačním panelem umístěným vedle skříně rozvaděče v zavazadlovém prostoru. Dále je vůz vybaven detekcí a signalizací požáru.

Základní technické parametry - ZDE

Novost, inovace, nápad, invence, originalita koncepčního a konstrukčního řešení

Řídicí vůz řady 954 je novým typem železničního kolejového vozidla, díky němuž odpadla nutnost přepřahat soupravu v konečné stanici. Koncepce motorový – (přípojný) – řídící vůz je efektivním řešením, jenž zvyšuje pohodlí cestujících i personálu a současně snižuje provozní náklady. Vůz vznikl rekonstrukcí původního poštovního vozu řady Postw. Jedná se o komplexní modernizaci provedenou firmou Pars nova. Pars nova tak nabízí jeden z efektivních způsobů obnovy parku kolejových vozidel s parametry srovnatelnými s moderními vozidly (spolehlivost, ekonomické parametry provozu, ergonomické parametry prostoru pro cestující, uzpůsobení vozu pro cestující se sníženou pohyblivostí). Koncepce samotné modernizace vyplývá z filozofie Pars nova nabídnout zákazníkovi moderní vozidlo odpovídající skutečným potřebám a požadavkům jak provozu, tak i cestující veřejnosti a to za maximálně 40% - 50% ceny nového srovnatelného vozidla.
V rámci projektu řídicího vozu 954 bylo využito těch moderních prvků, komponentů a technologií, které dnešní domácí i světoví výrobci nabízejí. Konstrukční řešení je samozřejmě podřízeno co nejvyšší snaze o jednoduchost obsluhy a údržby modernizovaného vozidla.
Hlavní důvod, proč Pars nova a.s. nabízí Českým drahám řídicí vozy řady 954 je jednoduchý – nabídnout v dnešní tíživé ekonomické situaci finančně schůdnou a efektivní cenu obnovy vozového parku. Při realizaci sériového provedení řídicího vozu 954 může Pars nova a.s. navázat vedle již zmíněného prototypu také na modernizace provedené v minulých letech či prováděné v současnosti. Jedná se zejména o komplexní modernizaci motorových vozů řady 850, 851, 852 a 853 na řadu 854 a dále o komplexní modernizaci motorového vozu řady 810 a přípojného vozu řady 010 na motorovou jednotku 814-914 (Regionova). Interiér těchto vozů a mnohá konstrukční řešení jsou shodná s řídicím vozem řady 954, ve kterém jsou skloubeny nové prvky a technologie a zkušenosti Pars nova s opravami a modernizacemi kolejových vozidel.

Technická a technologická úroveň

Obecně lze říci, že řídicí vůz řady 954 je technicky srovnatelný s moderními kolejovými vozidly. V souladu s požadavky byly použity jak již osvědčené prvky, tak i moderní technické prvky špičkových parametrů:

- elektronický mikroprocesorový řídící systém Intelo
- použití moderních komponentů a prvků elektrické a elektronické části
- moderní interiér cestujících včetně informačního systému (zvýšení kultury cestování)
- oddíl 1. vozové třídy
- dosazení dvou výklopných plošin pro cestující se sníženou pohyblivostí a bezbariérová buňka WC

Pro modernizaci mechanické části vozidla je standardem také využití nových materiálů - determální skla, nehořlavé materiály, bezpečnostní protiskluzová podlaha, moderní předsuvné dveře s elektropneumatickým ovládáním či buňka WC s uzavřeným systémem Evac.

Uživatelský komfort

Uživatelský komfort cestujícího je zajištěn dosazením pohodlných čalouněných sedaček s hlavovými a loketními opěrkami, poskytujícími dostatek prostoru pro nohy, dále pak polospouštěcími okny s determálními skly a protislunečními clonami, novými předsuvnými dveřmi s tlačítkovým ovládáním a bezpečnostní funkcí proti sevření cestujícího, novou bezpečnostní protiskluzovou podlahovou krytinou, prostorem pro uchycení invalidních vozíků, zavazadlovým prostorem pro přepravu jízdních kol a objemných zavazadel a v neposlední řadě dvěma zdvihacími plošinami a buňkou WC pro cestující se sníženou pohyblivostí.
Uživatelský komfort a hygiena práce strojvedoucího se ve srovnání s běžným stanovištěm strojvedoucího na původních motorových vozech zvýšily především celkovou modernizací. Je vylepšeno vytápění, osvětlení, větrání i celkové vybavení stanoviště (čalouněná ergonomická sedačka s hlavovými a loketními opěrkami, chladnička atd.). Ovládání vozidla prostřednictvím optimálně uspořádaných ovládacích prvků včetně a automatické regulace rychlosti a snížení množství ovládacích, kontrolních a signalizačních prvků je výrazně jednodušší a komfortnější). Snížena je také hladina hluku.
Ke komfortu řidiče i cestujících nemalou mírou přispívá především samotná koncepce řídicího vozu. Odpadá tak nutnost přepřahat soupravu v nácestných a koncových stanicích, což umožňuje jednomužnou obsluhu. Je tak zvýšeno pohodlí nejen cestujících, ale i samotného personálu. Nemluvě o zlepšení ekonomiky provozu a údržby. K bezpečnosti řidiče i cestujících ve vozidle přispívá využití nových prvků (protiskluzová podlahová krytina, jištění předsuvných dveří proti sevření, přehledné ovládání, barevné ladění, moderní prvky na pultě strojvedoucího atd.). Všechny tyto prvky snižují riziko vzniku krizových a nebezpečných situací a zlepšují hygienu práce.
Řídicí vůz navazuje na již provedenou modernizaci motorových vozů 854, čímž se Pars nova a.s. snaží zajistit alespoň částečnou unifikaci komponentů používaných u ČD (řídící systém Intelo, naftový topný agregát Eberspächer, uzavřený vakuový systém WC Evac, shodná čela obou vozů atd.). U používaných komponentů je zajištěna dodavatelská budoucnost a Pars nova a.s. tak může zákazníkovi nabídnout nejen záruční, ale také pozáruční servis.
Nejdůležitějším obchodně-technickým parametrem řídícího vozu řady 954 je nízká pořizovací cena ve srovnání s vysokými užitnými vlastnostmi plně srovnatelnými s novými vozidly. Cena takto modernizovaného řídícího vozu, který je svými technickými parametry plně srovnatelný s novým typem vozidla nepřesáhne 50% pořizovací hodnoty nového srovnatelného řídícího vozu. Dalším významným parametrem je podstatné snížení provozních nákladů, jak již bylo uvedeno výše.
Při výrobě exponátu (modernizaci řídicího vozu) byly použity především výrobní kapacity vystavovatele – Pars nova a.s. za použití nezbytných subdodávek a komponentů s cílem maximálního vyžití domácích produktů.
Design vnějšího a vnitřního vzhledu exponátu navázal na design v Pars nova modernizovaného motorového vozu řady 854, jenž byl konzultován s předním designérem v oblasti kolejových vozidel Akad.arch.Ing.Petrem Tučným. Vzhledem k nadčasovému řešení vnějšího tvaru skříně řady 854 nebyly na vnějším vzhledu prováděny zásadní změny. Stanoviště strojvedoucího je uspořádáno jako na modernizovaném voze řady 854, současně je přizpůsoben i interiér vozidla. Barevné řešení vozu je podřízeno standardnímu provedení nátěru motorových vozů ČD a.s. a vůz se tak shoduje s řadou 854 nejen tvarově, ale také barevně. Provedení 1. vozové třídy bylo navrženo Ing. Bohuslavem Kunatem.

Ekologické aspekty

Nejdůležitějším ekologickým (ale také ekonomickým) přínosem řídícího vozu řady 954 je odstranění nutnosti přepřahat soupravu v konečné stanici. Koncepce motorový – řídící vůz je velice efektivním řešením provozu souprav a také důležitým ekologickým i ekonomickým aspektem..
Dalším velkým přínosem je snížení hluku, nové izolace stěn podlah a stropů antivibračními nátěry a nezanedbatelné je také dosazení buňky WC s uzavřeným rovnotlakým vakuovým systémem Evac.
Řídicí vůz řady 954 je komplexní rekonstrukcí a modernizací původních poštovních vozů řady Postw, jenž už byly odstaveny z provozu. Bylo tak využito již nepoužívaných vozů určených k likvidaci. Komplexní modernizací těchto vozů vznikl moderní řídící vůz, který je svými technickými parametry srovnatelný s novým typem vozidel. Cestujícím je tak nabídnuta přeprava, která již zcela odpovídá současným požadavkům na moderní přepravu, je zvýšeno pohodlí cestujících i personálu. Byla provedena kompletní inovace interiéru, vůz je vybaven moderním řídícím systémem a diagnostikou a audiovizuálním informačním systémem pro cestujícím. Řídící vůz řady 954 je současně uzpůsoben pro přepravu cestujících se sníženou pohyblivostí, na bocích vozu jsou umístěny zdvihací plošiny, vůz disponuje bezbariérovým WC a také prostorem pro uchycení invalidních vozíků. Samotná koncepce motorový – řídící vůz je důležitým ekologickým a ekonomickým aspektem, jenž umožňuje jednomužnou obsluhu soupravy a snižuje tak provozní náklady provozovatele. V neposlední řadě je třeba zmínit jednotný design motorového vozu řady 854 a řídícího vozu řady 954, vozy se shodují nejen tvarově, ale je také zachováno standardní řešení nátěru ČD. Provozovateli je modernizací řídícího vozu řady 954 nabídnut efektivní způsob obnovy vozidlového parku a to za max. 50% ceny srovnatelného nového typu vozidla.
Zdroj : Pars nova a.s. projektový manažer : Petr Driml

Seznamovací Galerie s 954
Možné řazení s řídicím vozem 954
Testy řídicího vozu 954
řada-Btn řada-Btn lokomotiva-854
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu