Výluka na trati 041
v úseku Turnov - Turnov město

Od 4.7. do 27.8.2005 jezdily mezi Hrubou Skálou a Turnovem město zajímavé soupravy co se řazení motorových vozů týče. Motorové vozy řad 852, 853 a 854 jezdily s vagony řady Btn. Ve dnech 7.7. - 27.8.2005 bylo řazení takové to :

vlak řazení poznámka
Sv 1.nsl 5550/5501 854 v (X)
Sv 1.nsl 5550/1940 854 v (6), (+)
5500/5503 852+Btn+852  
5502/5551 854+Btn+852  
1941/5505 854+Btn+854  
5504/Sv 1.nsl 5505 852+Btn+854  
5552/5507 852+Btn+852  
5506/5509 854+Btn+854  
Sv 1.nsl 5508/1460 854+2xBtn+854 v (7)
5508/1942 854+Btn+852+854 v (X)
5508/1942 854+Btn+852 v (6), (+)
5528/5511 854+Btn+854 v (X)
Sv 1.nsl 5508/5511 854+Btn+854 v (6)
Sv 2.nsl 5508/5511 854+Btn+854 v (7)
5510/5513 852+854  
5512/Sv 1.nsl 5513 852  
5514/5553 854  
(řazení vlaků v úseku Hrubá Skála - Turnov město a zpět)

Ve dnech 4.7. - 6.7.2005 jezdily soupravy obdobně s ohledem na jeden pracovní den a dva sváteční dny se trochu řazení lišilo od uvedeného v tabulce. Situaci řazení souprav zachycují snímky zde vystavené s řazením v Hrubé Skále.

854.007 + 853.012 853.025 + 852.001+854.007

Tyto zvláštní soupravy byly zavedeny i z důvodu otáčení soupravy v zastávce Turnov město kde je pouze jedna kolej a souprava samotného motorového vozu v tomto úseku, kde cestuje mnoho lidí na výlety do Českého Ráje nemůže stačit. Lidé právě nejvíce směřují do Sedmihorek a Hrubé Skály.

854.007 + 854.215

Při příjezdu vlaku od Jičína, dostal vlak postrk od předchozího vlaku a vydal se na cestu do Sedmihorek a zastávky Turnov město, po přestupu cestujících na autobus, který je dovezl do stanice Turnov, kde cestující vyložil a naložil další, kteří směřují směr Český Ráj. Po příjezdu autobusu do zastávky Turnov město, kde si cestující přestoupili zpět do vlaku, se souprava rozjela směr Hrubá Skála. Po příjezdu do Hrubé Skály se odpojil poslední motor "postrk" (dřívější Os vlak od Jičína). A motorový vůz který se připojoval v Hrubé Skále na postrk vlaku od Jičína se vydal na cestu s vozem Btn směr Jičín.
( Mezi osobní vlaky číslo 5504 a 5552 směr Turnov neodjíždí z Turnova žádný vlak, tak se souprava vracela do Hrubé Skály, kde se souprava rozpojila a vůz v čele společně s vagonem byl odstaven, motorový vůz na postrku byl opět dán dalšímu vlaku na postrk směr Turnov. Podobná situace nastala v době kdy z Turnova odjíždí spěšný vlak 1942 směr Nymburk a po něm osobní vlak 5511 směr Hradec Králové a žádný nepřijíždí, teď se tedy souprava vracela bez cestujících z Hrubé Skály do zastávky Turnov město. A tak odstavený motorový vůz od vlaku který byl odstaven po vlaku 5504 v Hrubé Skále odjíždí na vlaku 5551. )
pouze pro doplnění přehledu jízdy souprav

852.001 + 854.017 854.213 + 852.001

Proto se v těchto dnech mohli v úseku Turnov město - Hrubá Skála potkat několik fotografů kteří neodolali, vyfotit si tyto zajímavé soupravy, které se nám již nenaskytnou vyfotit z důvodu rekonstrukce motorových vozů 852 a 853 na motorové vozy 854.

852.009 + 854.015 854.215 + 854.015+853.025

S podobnými soupravami v tomto GVD 2004/2005 v řazení motorových vozů 854 se můžete setkat na R940 každou sobotu v úseku Praha Vršovice - Turnov kde jede v řazení 854+5xBtn+854 stejně tak na nedělním R949 z Tanvaldu do Prahy Vršovic se k rychlíku v Turnově připojuje další vůz s vozy a pokračuje ve složení 854+5(4)xBtn+854. Stejně dlouhou soupravu si vozí i R948, ale pouze v úseku Praha Vršovice - Praha hl.n. Spěšný vlak 1867 v úseku Nová Paka - Trutnov jede ve složení 854+(Btn)+854. Osobní vlak 9504 jezdí v neděli ve složení 854+3xBtn+854 z Prahy Vršovic do Turnova, podobně je na tom Os9512 který jede ve složení každou neděli 854+2xBtn+854 v úseku Praha Vršovice - Mladá Boleslav.

854.225 + 742.303

V dřívějších dobách jsme se s takovými soupravami setkávali více a to třeba v GVD 2000/2001 na R960 Krakonoš, který jel v řazení 853(854)+056+Btn+853+Btn+Btn v úseku Nymburk město - Praha hlavní nádraží, R961 taktéž v GVD 2000/2001 v řazení 853(854)+Btn+056+853+Btn+Btn v úseku Praha hlavní nádraží - Nymburk město. Další zajímavou soupravou byl R1461 z Prahy Masarykova nádraží do Trutnova jel v sestavě 853+3xBtn+853 ve Staré Pace pak byl k vlaku připojen další motor s vozem a souprava pokračovala v sestavě 852(853)+Btn+853+3xBtn+853 ze Staré Paky do Trutnova. Stejně tak se jelo nazpět s R1460 Trutnov - Praha Masarykovo nádraží se spojeným rychlíkem R1462, v řazení 852(853)+Btn+853+3xBtn+853 do Staré Paky kde se opět rychlíky rozpojily a pokračovaly dále, R1460 do Prahy ve složení 853+3xBtn+853 a R1462 do Chlumce nad Cidlinou 852(853)+Btn. Ve stejné období jezdil v sobotu a neděli osobní vlak 5738 v řazení 853(852)+Btn+853(852)+Btn. V pracovních dnech téhož GVD na osobním vlaku 5726 jezdila souprava 853(852)+Btn+Btn+853(852) a na vlaku 5706 souprava 853(852)+Btn+853(852). v GVD 2002/2003 v pátek na osobním vlaku 5704 jela souprava 853(852)+Btn+Btn+853(852). A ještě zpět do GVD 2001/2002 Spěšný vlak 1786 z Hradce Králové do Starkoče ve složení 853(852)+2xBtn+842+2xBtn. V GVD 2003/2004 vozil Spěšný vlak 1785 z Hradce Králové do Pardubic vlak se soupravou 162(3)+Bds+2xB+A+854+3xBtn. Rychlík 682 z Pardubic do Liberce jel v úseku Pardubice - Jaroměř ve složení 842+2xBtn+854+2xBtn, Spěšný vlak 1600 jezdil každou sobotu v soupravě 853(852)+Btn+853(852)+Btn. Ještě více do minulosti v GVD 1999/2000 jezdil Sp1847 z Tanvaldu do Prahy ve složení 853+853+3Btn.

854.225 + 853.012 852.001 + 854.017

Na trati se objevily i zajímavé soupravy jako náhrady za motorové vozy.

750.121+854.015+742.303 742.303Zde je dalších pár obrázků, které vystihují situaci řazení souprav v době výluky.

854.204 + 853.021 852.001 + 854.213

852.001 854.015 853.025

852.001 854.213 + 852.001 854.005 + 852.009 + 854.017

853.025 + 854.215 853.012 854.005 + 852.009

Fotografie z této výluky ve větším rozlišení, budu postupně uvádět v aktualizacích, některé jsou již v galeriích.

Autoři fotografií : paolo3, Pavel Vlček, Michal Kuty
Autor textu : paolo3
info o řazení souprav : Jiří Bouška

Veškeré dotazy a poznámky na autory směřujte do návštěvní knihy .
Zpět na hlavní stránku