lokomotiva-853 řada-Btn lokomotiva-854
Přehled motorových vozů v turnusových skupinách - měsíc BŘEZEN 2007


Den/měsíc
001
002
004
005
006
007
008
009
010
012
013
014
015
016
017
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
201
202
203
204
205
206
207
209
210
212
213
215
216
217
218
222
223
225
01/03                   861/7  870/3               803/4   802/2                        
02/03          802/5        861/6                                         861/5     
03/03             831/6     861/7                           871/3                   
04/03   803/4     861/5       870/4 861/3                      802/5  861/4            870/1        
05/03                   861/4  870/3                802/2                           
06/03                   861/5                      802/2                        
07/03  803/4                861/6   802/2 870/2                802/3        873/1               
08/03                  861/3861/2  870/2  870/3                                   861/6     
09/03                       802/4               802/1                     861/6     
10/03                   861/4                                               
Den/měsíc
001
002
004
005
006
007
008
009
010
012
013
014
015
016
017
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
201
202
203
204
205
206
207
209
210
212
213
215
216
217
218
222
223
225
11/03  803/4803/3               861/5   802/1       802/5   801/1   802/3                           
12/03     870/3             861/6  870/2802/2                   831/3      831/1   872/1            
13/03       831/5           861/2           802/2  803/3                   872/1            
14/03                   861/3           802/3             861/1   872/1                 
15/03  803/4                861/4       802/3      803/1    802/2         872/2    872/1            
16/03                   861/5   802/1   802/3   802/5      803/3802/3              872/2            
17/03  803/2803/1 871/4         871/3 870/1 861/6  870/3        802/1  803/3        831/6 861/7           873/1   861/4     
18/03                                                                   
19/03                                                                   
20/03                                                   871/4               
Den/měsíc
001
002
004
005
006
007
008
009
010
012
013
014
015
016
017
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
201
202
203
204
205
206
207
209
210
212
213
215
216
217
218
222
223
225
21/03  803/2803/1               861/4 872/3 802/1 870/4        802/3   803/4        871/4 872/2 871/1   861/3       831/5   
22/03                                                                   
23/03                       802/3                                           
24/03                         870/4                            872/1           870/1
25/03                       802/5              803/4       831/1                    
26/03                       802/2       802/1 802/3                                870/3
27/03           802/2     871/2               802/3                                 
28/03                                                                   
29/03                           802/1                                       
30/03                 871/1   872/3870/1  870/2       802/3                 871/2               
31/03                  861/5                801/1                         861/1     
Den/měsíc
001
002
004
005
006
007
008
009
010
012
013
014
015
016
017
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
201
202
203
204
205
206
207
209
210
212
213
215
216
217
218
222
223
225

lokomotiva-853 řada-Btn lokomotiva-854
Pokud narazíte Kde koliv na 854 napište na jakém vlaku.

Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu infa