Řídící vůz
954

Provozní nasazení 954.2

GVD 2007/2008

9.12.2007 - 3.3.2008

Jako jediné depo, kde se zahájil provoz řídicích vozů s první třídou k novému grafikonu bylo trutnovské depo. Byly jsem předislokovány oba řídicí vozy 954.2 z Plzně. A ihned došlo k jejich nasazení do provozu v turnusové skupině 970, ta spočívala v prvním dnu na výkonu spěšného vlaku 1781 do Hradce Králové, odkud následovaly dva páry osobního vlaku do Turnova a večer se vůz vracel zpět do Trutnova. Druhý turnusový den odjel vůz dva páry spěšného vlaku z Trutnova do Chlumce na Cidlinou, jednalo se o vlaky 1862 - 1865 - 1868 - 1871. Vozy ABfbrdtn se často objevovaly i ve skupině 971, která spočívala převážně ve vozbě osobních vlaků mezi Trutnovem a Jaroměří s tím, že na noc odjížděl vůz nocovat na vlaku 15419 do Náchoda odkud se ráno vracel zpět do Trutnova na vlaku 15400. Z počátku do provozu zasahoval i vůz 954.005, který doplňoval do příchodu 954.203 vždy nějaký den turnusové skupiny za vozy 954.2. Nutno podotknout, že se mnohdy stávalo, že vozy 954.2 na své výkony nevyrazily pro různé provozní či komunikační problémy. Ještě před vstupem v platnosti první změny byl do Trutnova přivezen čtvrtý řídicí vůz 954.2 (954.204).
954.201
Osobní vlak jedoucí z Trutnova do Jaroměře projíždí Suchovršicemi dne 25.1.2008.
Autor fotografie: Tomáš Kubovec

3.3.2008 - 15.6.2008

U první změny nedošlo k výrazným změnám v nasazení řídicích vozů 954.2.
Trutnovské depo bylo posíleno během první změny o dva další řídicí vozy 954.2 a to 954.205 "Ďáblík" a 954.206 "Andílek". Nasazovány jsou všechny vozy na trati Trutnov - Jaroměř a Trutnov - Chlumec nad Cidlinou. Jeden pár vlaků pořád zajíždí na spěšném vlaku do Hradce králově a 2x otočí osobní vlak Hradec Králové - Turnov.

16.6.2008 - 13.12.2008

U druhé změny nedošlo k výrazným změnám v nasazení řídicích vozů 954.2.
Opět se Trutnovské depo dočkalo posil v podobě nových řídicích vozů. Sedmého července dorazil do Trutnova řídicí vůz 954.207 a byl pojmenován po pohádkové bytosti "BARBUCHA". Další dva vozy dorazily v listopadu a to 954.208 třetího a 954.209 dvacátéhoprvního. Řídicí vůz 954.208 byl pojmenován "PAVLÍK" a vůz 954.209 "MYŠÁČEK". Vozy byly nasazeny na osobní vlaky mezi Trutnovem a Jaroměří a doplnily některé spěšné vlaky mezi Trutnovem a Chlumcem nad Cidlinou.

954.205
Osobní vlak z Hradce Králové přijel do Turnova 9.května 2008.
Autor fotografie: Pavel Šturm

Zdroj dat: poznatky z provozu, oběhy vozidel
foto: Tomáš Kubovec
text: Pavel Šturm

Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu