Motorové vozy
854

Provozní nasazení

GVD 2007/2008

9.12.2007 - 3.3.2008

Vstup do nového grafikonu se vydařil bez výraznějších přesunů vozů než-li v GVD 2006/07. Jediný vůz jenž změnil svoji dislokaci byl vůz 854.013, který z Trutnova přešel do depa v Horních Heršpicích v Brně. Jiné avízované přesuny se ukázaly jako JPP a nepotvrdily se.

V Liberci nadále zůstává zaturnusováno 7x854 nově ve dvou skupinách po 6x854 ve skupině 830 a 1x854 ve skupině 834 z celkového počtu 9x854 (008, 016, 017, 023, 202, 212, 217, 218, 223), kterými liberecké depo disponuje. Nově také PJ (Provozní Jednotka) Liberec nespadá pod DKV Ústí nad Labem, ale po rozdělení na ČD Os a ČD Cargo, je PJ Liberec pod DKV Česká Třebová. Provoz Libereckých catrů se moc od loňského nasazení neliší. Vozy již nebudou zajíždět do Frýdlantu v Čechách ani do Hrádku nad Nisou. V turnusové skupině 830, jsou vozy nasazeny především na vozbu rychlíků mezi Libercem a Ústím nad Labem a na trase Nymburk - Česká Lípa - Rumburk, kde došlo u několika vlaků k prodloužení o proti GVD2006/07 z České Lípy až do Rumburku, tyto vlaky jsou nově označovány jako rychlíky 11xx. Dále jsou nasazeny na několik párů osobních vlaků mezi Libercem a Českou Lípu a na spěšné vlaky z České Lípy směr Nový Bor a Rumburk a na spěšném vlaku 1993 z Děčína do Liberce. Druhá skupina 834 je zcela věnovaná osobním vlakům na trati Liberec- Harrachov, zejména pak úseku Tanvald - Harrachov, kde zajišťují dopravu většiny vlaků do a z hor.

Hned na počátku nového grafikonu jsme se mohli pokochat nasazením několika motorových vozů 854 na "zubačce" a to z důvodu provozní neschopnosti jednotek 814.2, které byly jednak neprovozní a za druhé jejich jízdní vlastnosti na jízdě do kopce nebyly dostačující. Na základě těchto poznatků se jejich provoz v zimním období (do května) na trati Tanvald - Harrahov zakázal. Na místo neprovozních jednotek 814.2 regionova trio, které jsou na Tanvaldsku turnusované ve dvou kusech byly nasazeny dva motorové vozy 854.2 z oběhu 830, na osobní vlaky na trati Liberec - Tanvald - Harrachov. Několikrát se tak naskytla možnost spatřit setkání tří motorových vozů 854 v Tanvaldě a 2x se uskutečnilo setkání dokonce 4x854 ve stanici Tanvald, přičemž 3x854 Libereckého depa (202, 212, 223) a 1x854 Pražského (216). Na víkendových lyžařských vlacích, které dle oběhů mají vozit jednotky 814.2, zaskakovali catry i na vlaku z Liberce do Josefova Dolu. Jednalo se o premiérové nasazení vozů 854 na této trati.

Na další již méně zajímavé výkony na které byla řada 854 nasazena, bylo nasazení těchto vozů na osobní vlaky mezi Libercem a Novou Pakou, kde tyto vozy zaskakovaly za motorové vozy řady 843 a motorové lokomotivy řady 714, které jsou tu nově od nového grafikonu nasazeny do provozu. Nasazení catrů bylo na přelomu roku a z počátku ledna 2008, kde se na trati objevovaly s přípojnými vozy Btax, Btn nebo Btn743. Především se jednalo o nasazení vozů 854.023 a 854.218.

854.006 + 854.212 + 854.218 Tanvald
854.006 + 854.212 + 854.218 při setkání v Tanvaldě 15.12.2007. 854.218 jako náhrada za řadu 814.2. 854.006 na rychlíku z Prahy a 854.212 na pravidelných vlacích Tanvald - Kořenov - Harrachov.
Autor fotografie: Petr Möller

854.218 Jiřetín
854.218 zachycena v Jiřetíně pod Bukovou při premiérovým nasazní na trati Smržovka - Josefův Důl 16.12.2007, kam vyrazila na místo řady 814.2.
Autor fotografie: Petr Möller

Nasazení brněnských 854 se posouvá čím dál tím více na východ a to na Vláru. Brno má k dispozici 10ks motorových vozů 854 (001, 007, 012, 013, 025 201, 203, 206, 209 a 222) v celkem třech turnusových skupinách. Skupina 845 je pro jeden motorový vůz a je již tradičně zaměřena na výkon Pardubického rychlíku "DOUBRAVA", který je nově přečíslen na 1180 a 1181. Druhá skupina 846 o čtyřech turnusových dnech, je zaměřena především na vozbu osobních vlaků mezi Brnem a Jihlavou a jednoho páru rychlíku "CHRUDIMKA" z Jihlavy do Pardubic a zpět, který je taktéž nově přečíslován na vlak 1182 a 1183. Třetí a poslední skupina 847 o dvou dnech je plně věnovaná provozu vlaků směr Uherský Brod. V pracovní dny, soboty a o svátcích jsou zde vozy nasazeny na pár spěšného vlaku 1721 / 1728 a krom neděle i na Sp 1723 / 1730 z Brna do Bylnice. Dále jsou zde vozy nasazeny na několik osobních vlaků z Brna do Veselí nad Moravou a Uherského Hradiště. Nutno podotknout, že v jednom dni vozy jezdí vozy s vloženým a řídicím vozem. Druhý vůz pak s vozy Bmx. Brno má tak 3x854 v záloze, ovšem s tím, že se vůz 854.007 po nehodě z 31.řijna 2007 ještě nevrátil po opravě do provozu. Vozy 854 i tak často vyjíždějí na neschopné vozy 850 a 842, které jsou nově dislokovány v Brně.

854.209
854.209 v Moravských Bránicích 21.1.2008.
Autor fotografie: Petr Martinek

K omezení výkonu trutnovských 854 došlo na trati z Hradce Králové do Turnova, a to zejména kvůli nasazení regionov na tuto trať. Trutnovské depo má k dispozici celkem 13ks motorových vozů 854 (005, 014, 015, 019, 020, 022, 204, 205, 207, 210, 213, 215, 225). Ty jsou nasazeny ve dvou skupinách. První skupina 871 s počtem 8 turnusových dní a skupina 872 s třemi turnusovými dny. V prvním dni turnusové skupiny 871 jsou motorové vozy nasazeny na několik spěšných vlaků mezi Trutnovem a Hradcem Králové a mezi Hradcem Králové a Letohradem a dále na několik posilujících Libereckých rychlíků mezi Pardubicemi a Jaroměří a to pouze v pátek, jiné dny se pak čistí v Hradci Králové v myčce. Druhý turnusový den jsou nasazeny na vozbu osobních vlaků Trutnov - Jaroměř a na posledním vlaků odjíždí do Náchoda, kde na trati mezi Týništěm nad Orlicí a Meziměstím setrvávají na výkonech až do počátku sedmého turnusového dne. Catry jsou zde nasazeny na vozbu většiny osobních vlaků. Vozy zajíždí z Letohradu do Broumova, odkud vezou i několik přímých vlaků do Týniště nad Orlicí. Vozy zavítají i na trať 021 a to z Týniště n. O. až do Letohradu. Čtvrtý turnusový den ve svátek jsou vozy nasazovány na spěšný vlak 1747 z Meziměstí až do Chocně a zpět se vracejí do Týniště n.O. na vlaku 1748, odkud vždy v pátek odjíždějí směr Pardubice na vlaku 5614, aby další den v sobotu zajistily vozbu Sp1909 "SNĚŽNÍK" do Hanušovic, kde jsou ještě vozy nasazeny na dva páry osobního vlaku do Dolní Lipky, a pak se vrací zpět do Pardubic na Sp1908. Stejný výkon je čeká i v neděli v dalším turnusovém dni. Šestý turnusový den jsou pak vozy nasazeny i na spěšný výkon 1740 z Chocně do Meziměstí. Sedmý den se vracejí zpět, aby zajistily opět vozbu osobních vlaků mezi Trutnovem a Jaroměří. Poslední den jsou pak nasazeny na spěšné vlaky mezi Trutnovem a Chlumcem nad Cidlinou. Ve skupině 872 jsou vozy v prvním dni nasazeny na spěšných vlacích do Chlumce nad Cidlinou a na výkonu osobního vlaku z Chlumce n.C. do Hradce Králové 5235/5232 vždy v X,6 ve svátek si tento výkon vozy odjedou ve skupině 871 v osmém turnusovém dni. Druhý den skupiny 872 patří též spěšným vlakům do Chlumce nad Cidlinou a večer zajedou na osobním vlaku 15417 až do Hradce Králové, aby se mohli zpět na Sp1788 vrátit zpět do Trutnova. V poslední den skupiny jsou vozy nasazeny na spěšném vlaku do Jaroměře, kde se připojí k R981 z Liberce do Hradce Králové a Pardubic. Tento den vozy jezdí s řídicími vozy 954 a jsou pak dále nasazeny na osobní vlaky 5504/5509/5512/5517 mezi Hradcem a Turnovem, z Hradce Králové se vrací na spěšném vlaku 1786 zpět do Trutnova.

V průběhu grafikonu byly do Trutnova převezeny na opravu vozy 854.212 a 223 z PJ Liberec, kde se nestíhala jejich oprava.

854.207
Radka 854.207 s řídicím vozem 954.207 se blíží ke stanici Malé Svatoňovice 25.1.2008.
Autor fotografie: Tomáš Kubovec

Výkony plzeňských catrů se od minulého grafikonu moc neodlišují. Vozy 854.010, 024, 026 a 028 jsou stále v třídenní turnusové skupině 802 n asazeny na vozbu osobních vlaků do Domažlic a Blatna u Jesenice. Avšak jak tomu bylo loni, zaskakují za neprovozní vozy 843 a 842 na jiných výkonech a tak jejich turnusové nasazení není příliš přesné.

854.028
854028 + 954006 a souprava 843 + 943 projíždí Bílou Horou u Plzně 21.9.2007.
Autor fotografie: Lukáš Hradecký

Velikých změn se nedočkalo ani pražské vršovické depo, kde je stále ustájeno 14ks vozů 854 (002, 004, 006, 009, 021, 027, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 216). Praha má stále čtyři turnusové skupiny. TS801 s třemi dny, které jsou věnované spěšným a rychlíkovým výkonům směr Rakovník a Chomutov. I tyto rychlíky směr Chomutov se dočkaly přečíslování a jsou nyní označovány jako 113X. V sobotu a ve svátek jsou pak vozy nasazeny v druhém dni na spěšném vlaku 1712/1713 z Prahy do Mostu a zpět. V turnusové skupině 802 o čtyřech dnech jsou vozy nasazeny na Turnovské a Tanvaldské rychlíky, s výjimkou v druhém dni, kdy ve svátek zajíždí z Prahy Masarykova nádraží do Chomutova na rychlíku 1132 a vrací se zpět na vlaku 1135. Mezi Prahou a Turnovem došlo k posílení vlaků jak osobních tak rychlíků. Několik vlaků se také na této relaci dočkalo přečíslování a tak je číselně zrušen vlak 1441 a nahrazen vlakem 947 o víkendech z Tanvaldu do Prahy, který je nově zaveden v pracovní dny z Turnova do Prahy. Vlak 1440 je přečíslován na vlak 1142 a vlak 946 nahradil vlak 948, který byl zrušen a vlak 946 byl přečíslován na vlak 1140. Vlak 943 byl z Turnova do Prahy zrušen a přečíslován na vlak 1143. Číselně vlak 943 jede z Tanvaldu do Prahy v čase loňského 945 a 945 jede v čase rychlíku 947. Turnusová skupina 803 taktéž o čtyřech dnech je plně věnovaná rameni Praha - Turnov - Tanvald. Posilová Skupina 810 s jedním vozem, který je nasazován na posilu vlaku R942/947 v sezóně v 6,7 od 28.Vi do 7.IX na trase Praha Vršovice - Tanvald a zpět se v loňském grafikonu 2006/2007 naplnila pouze jednou.

854.009
854.009 s rychlíkem R943 Tanvald - Praha Vršovice poblíž Příšovic.
Autor fotografie: Vláďa Musil

3.3.2008 - 13.12.2008

U první a druhé změny nedošlo k výrazným změnám v nasazení motorových vozů ani v jedné provozní jednotce.
K prvnímu nasazení vozu 854 došlo také 9.května 2008 na trati 022 Častolovice - Solnice. Kde svoji premiéru odjel motorový vůz 854.213.

854.019
854.019 s Libereckým rychlíkem na odjezdu z Hradce Králové do Pardubic jako páteční posila dne 18.4.2008.
Autor fotografie: Michal Pulzer

854.213
854.213 při prvním výkonu na trati 022 mezi Slemenem a Synkovem 9.5.2008.
Autor fotografie: Jakub Sychra


Zdroj dat: Poznatky z provozu (Vláďa Musil, Petr Möller), oběhy vozidel
foto: Petr Möller, Petr Martinek, Tomáš Kubovec, Lukáš Hradecký, Vláďa Musil
text: Pavel Šturm
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu