Motorové vozy
854

Provozní nasazení

GVD 2006/2007

11.12.2006 - 4.3.2007

Nově se stávají Brno a Plzeň depy pro motorové vozy 854. Do Plzně byly převedeny prozatím tři motorové vozy 854.010 a 854.024 z Liberce a 854.028 z Prahy Vršovic. Pro tyto vozy je sestaven třídenní oběh na trati z Plzně do Domažlic a z Plzně do Blatna u Jesenice. Na těchto tratích by měly vozit osobní vlaky s přípojnými vozy 053, 054.2 a 021. Oběh zatím nevešel v platnost a tak jsou motorové vozy nasazovány pouze na některé výkony a to zatím pouze s vozy řady 021 na trati do Žatce a vozy 053 do Blatna u Jesenice. V pátek a neděli pak vypomáhají na rychlících mezi Plzní a Mostem, kde je zapotřebí větší kapacita soupravy. Vlaky zde jezdí v soupravách s vozy 843 a řídicími vozy 943. Motorový vůz se tak pravidelně do provozu podívá na tom to rameni na obratu rychlíku R924 a R927.
854.024+043+843+943
Na fotografii zachycen 18.2.2007 vůz 854.024 na rychlíku 924 z Plzně do Mostu mezi Březnem u Chomutova a Výhybnou Spořice v soupravě 854+043+843+943.
Autor fotografie: Jan Beránek - JTB

Do depa Horních Heršpicích v Brně bylo převedeno celkem 9kusů motorových vozů 854. Z Prahy do Brna odešla pouze 854.007, z depa Trutnov odešlo zbylých 8 vozů 854.001, 012, 025, 201, 203, 206, 209 a 222. Zde ve dvou turnusových skupinách jezdí rychlíkové, spěšné a hlavně osobní vlaky. První skupina má pouze jeden den a ten je hlavně zaměřen na výkon rychlíku z Jihlavy do Pardubic R886 a zpět R887, který nese název „Doubrava“. V druhé turnusové skupině o 6ti dnech vozí motorové vozy převážně osobní vlaky mezi Brnem a Jihlavou a některé vlaky z Brna do Moravských Bránic a dále do Ivančic a zpět. Té to skupině vezou Catry i Sp1661 a Sp1663 a rychlíky z Jihlavy do Pardubic a zpět R888/R889 „Chrudimka“.
854.001
Vůz 854.001 s přípojným vozem 050 zachycen poblíž Ostopovic.
Autor fotografie: Miroslav Hloušek
854.012
Zuzka 854.012 v Bnně Horních Heršpicích s vozem 050.001, dne 14.1.2007.
Autor fotografie: Miroslav Hloušek
854.222
Vůz 854.222 Rozárka přijíždí do stanice Střelice u Brna s osobním vlakem 4814, dne 27.1.2007.
Autor fotografie: Petr Martinek

V Trutnově ve stavu zůstalo 14 motorových vozů 854.005, 013, 014, 015, 019, 020, 022, 204, 205, 207, 210, 213, 215 a 225. Ty zajišťují spěšnou dopravu na trati Trutnov – Jaroměř, Trutnov – Chlumec nad Cidlinou a Hradcem Králové – Doudleby n.Orl. – Letohradem a nyní dokonce jeden pár spěšného vlaku Pardubice – Hanušovice „Sněžník“, který je pro Trutnovské vozy novinkou a jezdí pouze o víkendech. Na trati z Trutnova do Chlumce nad Cidlinou jsou nyní nasazovány pouze na spěšné vlaky a mezi Trutnovem a Jaroměří již vozí jen zlomek svých vlaků, jelikož většina spěšných vlaků byla převedena do rychlíkové podoby a jsou vedeny řadou 749, 750 a 754. O spěšné vlaky na trati z Hradce Králové na Letohrad se vozy dělí taktéž s klasickými soupravami. Mezi Týništěm nad Orlicí – Doudleby n.Orl. a Letohradem byly nově zavedeny dva páry osobních vlaků vedených řadou 854 a to vlaky 15222/15209 a 15208/15217. Spěšný vlak Sněžník 1908/1909 z Pardubic do Hanušovic vyjíždí již ráno a vrací se večer a mezi tím vykoná několik párů víkendových osobních vlaků mezi Hanušovicemi a Dolní Lipkou, jedná se o vlaky 20066/20065/20068/20067/60070/2069. Dále pak vozy zajišťují osobní dopravu na trati Trutnov – Jaroměř a Hradec Králové – Jičín – Turnov kde nyní jezdí společně s jednotkami Regionova. Další rozšíření působnosti Trutnovských vozů je na trati z Jičína do Nymburka kde zajišťují několika páry osobních vlaků všední i víkendový provoz. Na této trati zůstal pouze jeden pár spěšného vlaku, který nyní jezdí jen v úseků Jičín – Nymburk.
854.005
Osobní vlak vedený vozem 854.005 u Lukavic v Čechcách 18.2.2007.
Autor fotografie: Petr Dungl
854.013
Osobní vlak z Jaroměře do Trutnova vedený Pavlínkou 854.013 přijíždí do Velkých Svatoňovic 15.1.2007.
Autor fotografie: Jakuza

V Liberci zůstalo v jedné sedmidenní turnusové skupině celkem 9 vozů a to 854.008, 016, 017, 023, 202, 212, 217, 218 a 223. Vozy již nezajíždějí jako loňský GVD do Pardubic, ale převzaly po motorových vozech 843 a po klasických soupravách vozbu rychlíků na trati z Liberce do Ústí nad Labem a z České Lípy do Nymburka. Dále též vozbu spěšných vlaků z České Lípy do Rumburka 1918/1911, Nového Boru 1910/1917(6083) a spěšný vlak 1993 z Děčína do Liberce. Vozba osobních vlaků na trati mezi Libercem a Frýdlantem v Čechách také poklesla co se týče nasazení vozů 854, na trať byly mimo jiné nasazeny i vozidla řady 810 a 843 a však byl přidán jeden spěšný vlak z Frýdlantu v Čechách, který jede v pracovní dny do Liberce. Dále již zajíždí vozy 854 po dvou párech (6366/6367 a 6368/6339) v pracovní dny a jednom páru v pátek (6372/6373) z Frýdlantu v Čechách až do Černous. Na trati z Liberce do Hrádku nad Nisou byly ponechány tři páry osobního vlaku, který jede denně.
854.016
Poblíž Velelib byla 14.12.2006 zachycena Píšťalka 854.016 s rychlíkem 915 do Nymburku.
Autor fotografie: Milan Kuty
854.017
Dorotka 854.017 odjíždí z Frýdlantu v Čechách s osobním vlakem 6311, dne 16.11.2006.
Autor fotografie: Pavel Šturm

Depo Vršovice má ve stavu 15 vozů 854.002, 004, 006, 009, 021, 026, 027, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035 a 216. V třech turnusových skupinách 801, 802 a 803 v celkovém počtu o 11 turnusových dnech a jedna turnusová skupina víkendová o jednom dni pro tanvaldské rychlíky 942/1441 vozí motorové vozy stejná vozební ramena jako v předchozím GVD. V tzv. „Chomutovském oběhu“ který má 2turnusové dny jsou nasazeny převážně dvě vozidla a to 854.030 a 216, které obstarávají spěšnou a rychlíkovou dopravu mezi Prahou a Chomutovem či mezi Prahou a Mostem. Rychlík Emanuel Rádl byl zrušen. Nově byl zaveden spěšný vlak 1711 Luna a rychlík 818 Luna. Z Prahy na Most a Chomutov přes Kralupy nad Vltavou jezdí spoje R818 v pracovní dny a R1412 a R1414 o víkendech a svátcích. Z opačného směru přes Kralupy nad Vltavou do Prahy se vlaky vrací na spojích Sp1711 v pracovní dny a na víkendových vlacích R1413 a R1415. Na trati z Prahy do Chomutova přes Lužnou u Rakovníka jezdí vozy na dále se spěšnými a rychlíkovými vlaky. Druhá a třetí turnusová skupina 802 s 5ti a 803 s 4mi turnusovými dny je více zaměřena na rychlíky do Turnova a Tanvaldu a na osobní vlaky na rameni Praha – Mladá Boleslav – Turnov. Právě na rameni do Turnova došlo zavedení několika přímých osobních vlaků mezi Prahou a Turnovem 9500/9502/9503/9509 a další posílení vlaků řadou 854 mezi Mladou Boleslaví a Turnovem na vlacích 9530/9563 9568/9579/9578/9579 o víkendech a svátcích. Dále vozy zajíždí z Turnova do Rovenska pod Troskami na vlaku 5563/5562 v pracovní dny. Změnu v nasazení vozů na rychlíky do Tanvaldu je podstatná. Vozy již do Tanvaldu nezajíždějí v sobotu na R940/R945 a v neděli na R944/R949. Tuto vozbu převzali zamračené s klasickou soupravou, naproti tomu se řada 854 dostala na vozbu rychlíku víkendového R942/R1441 kde je dokonce v sezóně nasazeno „dvojče“ catrů. Bohužel se „dvojče“ catrů na rychlíků neobjevilo a prozatím ho vozí zamračené s vozy Btn.
854.029
Kristýnka 854.029 projíždí 23.2.2007 s řidicím vozem 954.006 obcí Kojovice, mezi Kropáčovou Vruticí a Všetaty s osobním vlakem do Prahy.
Autor fotografie: Michal Kuty
854.034
854.034 na rychlíku z Tanvaldu 25.1.2007 míří do Prahy, právě projel obcí Kropáčova Vrutice na Mladoboleslavsku.
Autor fotografie: Michal Kuty

4.3.2007 - 10.6.2007

Největší změnou v provozním nasazení motorových vozů na Liberecku je nasazení vozů na trať 036 Liberec - Tanvald - Harrachov, na místo neprovozních motorových vozů 843. Jako přípojné vozy se používají nadále vozy 043 a mnohdy i vozy 053, vyjímkou není nasazení vozů 010, 012 a 015 (vůz pro kola). Vozy se poprvé v pravidelném provozu na ozubnicové trati do Kořenova objevily 12.5.2007 a jako prvním vozem tu byl vůz 854.218. O dva dny později byl posílen vlak Os16312 z Tanvaldu do Kořenova o motorový vůz 854.027 od rychlíku 940 (Praha Vršovice - Tanvald), souprava byla tvořena vozem 810+043+854. Od 27.5.2007 byly na pravidelné osobní vlaky na místo motorových vozů 843 nasazeny dva motorové vozy 854 a to vozy 854.218 a 223. Od 1.6.2007 jsou vozy 843 nasazeny na obrat rychlíku 688/691 a 694/697 na místo vozů 854 a ty převzaly vozbu některých osobních vlaků na trati 036.
854.218 854.218
854.218 854.218
1.foto - 854.218 Dolní Polubný Os26200 12.5.2007.
2.foto - 854.218 Tanvald Os16229 28.5.2007.
3.foto - 854.218 Tanvald Os16242 31.5.2007.
4.foto - 854.218 Dolní Smržovka Os16207 28.5.2007.
Autor fotografií: Pavel Šturm

854.008 854.016
854.212 854.217
1.foto - 854.008 Mimoň R691 29.4.2007.
2.foto - 854.016 Mníšek u Liberce Os6321 20.4.2007.
3.foto - 854.212 Stáž u České Lípy R693 29.4.2007.
4.foto - 854.217 Okna R917 29.4.2007.
Autor fotografií: Pavel Šturm

Dá se říci, že beze změn se odehrává provozní nasazení vozů 854 Trutnovského depa. A tak uvádím jen pár doplňující fotek.
854.205 854.215
1.foto - Osobní vlak 5553 s motorovými vozy 854.215 a 854.033, které se v Jičíně dělí na Os5535 do Hradce Králové a R1460 do Prahy 1.5.2007.
2.foto - Tentýž osobní vlak s vozy 854.205 a 854.009 dne 22.4.2007.
Autor fotografií: Pavel Šturm

854.014 854.014
1 a 2.foto - Dolní Lipka 22.4.2007.
Autor fotografií: Jakuza

854.013 854.005
1.foto - Žamberk Sp1955 20.5.2007.
2.foto - Červený Kostelec Os15415 14.4.2007.
Autor fotografií: Petr Dungl a Pavel Šturm

Stejně jako v Trutnově ani v Praze se o proti první polovině GVD nic nezměnilo. Snad jen díky výlukám na trati Praha - Turnov docházelo mnohdy k řazení zajímavých souprav. Hlavně docházelo k nasazení motorových lokomotiv 749 za výluku, kde se vozy 854 v době výluky nezavíraly. Nově byl do Prahy přiřazen vůz 054.207, který se zapojil do vozby osobních vlaků na místo vozu 954.006, který je zapůjčen v Plzni.
854.021 854.029
1.foto - Kristýnka s osobním vlakem 9509 před stanici Loukov u Mnichova Hradiště 15.4.2007.
2.foto - Muzejní hydra Lenka se spěšným vlakem 1847 do Prahy u obce Veselá 22.4.2007.
Autor fotografií: Pavel Šturm
854.031
Souprava rychlíku 944 tvořena motorovým vozem 854.031 třemi vloženými vozy 053 a motorovým vozem 854.032 po ukončení výluky na trati 070 přijíždí do Kropáčovy Vrutice kde mimořádně zastaví a rozdělí se na rychlík do Tanvaldu a osobní vlak do Prahy.
Autor fotografie: Pavel Šturm
854.027
Muzejní hydra 854.027 s muzejním vozem Btn 053.055 po příjezdu na R948 v Tanvaldě 21.4.2007.
Autor fotografie: Pavel Šturm

Žádné velké změny nejsou ani v Pzni, kam přišlo několik vozů 054.2, které tak začínají naplňovat plány ČD. Motorové vozy s přípojnými jsou nasazovány především na směr Most, kde i vypomáhají v době výluky na trati 160, a to společně se zapůjčeným pražským řídícím vozem 954.006.
854.010
854.010 s prvními vozy 054.229+054.296 zajišťují dopravu mezi Plzní a Blatnem u Jesenice 2.5.2007.
Autor fotografie: Miroslav Vrba
854.024
854.024 s řídícím vozem 954.006, který byl z Prahy přeřazen do Plzně 13.4.2007, zajišťoje rychlíkové spojení v době výluky na trati 160, provoz za motorové vozy 843 a řídící 943.
Autor fotografie: Miroslav Vrba

Stejně jako pár změn v Liberci i v Brně se něco děje. Na motorových vozech probíhají v depu úpravy jako třeba dodělávání mazání nákolků. Zajímavostí je nasazování vozů 854 za mnohdy neprovozní vozy řady 851, které v depu Horní Heršpice pomalu dosluhují. A tak se stane, že se někdy motorové vozy 854 podívají na výkonu Os2207 a Sp1726 z Veselí nad Moravou do Uherského Hradiště a dále do Brna. 854.012
854.012 v Uherském Ostrohu na vlaku Sp1726 dne 28.4.2007.
Autor fotografie: Milan Škrášek

854.025 854.025
1.+2.foto - 854.025 poblíž Siluvek 19.4.2007.
Autor fotografií: Petr a Zorka Martinkovi


10.6.2007 - 9.12.2007

Nejspíše jediná změna, které se promítla v nasazení motorových vozů řady 854 v druhé změně do grafikonu, byla v nasazení Libereckých vozů. Jedná se o nasazení na osobní vlaky mezi Libercem a Harrachovem denně s dvěma páry vlaků. Motorové vozy ve dvoudenním turnuse 861 se tak podílely na vozbě osobních vlaků mezi Libercem a Děčínem a nově mezi Libercem a Harrachovem. V druhém dni skupiny 861 odjel tak po změně vůz jeden pár osobního vlaku do Děčína a zpět. Po jedné hodině odpoledne vyrazil na vlaku 16223 do Harrachova, odkud zpět na vlaku 16234 do Liberce, kde následoval obrat v pracovní dny na vlaku 16235 / 16241 do Desné, o víkendu pak na vlaku 16235 do Tanvaldu a v sobotu na vlaku 16241 do Kořenova a v neděli až do Harrachova, zpět do Liberce se catr vracel na vlaku 16248. Za zmínění stojí to, že na tyto výkony mohl být nasazen pouze vůz 854.2. Dále se na trati do Tanvaldu jako náhrady za motorové vozy řady 843 stále objevovaly vozy 854.
854.212
854.212 sjíždí z Kořenova do Dolního Polubného vyjměčně na s Os16240.

854.217
854.217 odjždí z Kořenova do Harrachova Os16223.

Zdroj dat: Poznatky z provozu, oběhy vozidel
foto: Jan Beránek, Miroslav Hloušek, Petr Martinek, Petr Dungl, Michal Kuty, Pavel Šturm, Jakuza, Milan Kuty, Zorka Martinková, Milan Škrášek, Miroslav Vrba
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu