Motorové vozy
854

Provozní nasazení

GVD 2005/2006

Od nového GVD došlo k přesunům několika vozů do DKV Ústí na Labem, PJ Liberec. Již 21.11.2005 byl přesunut vůz 854.212 a 10.12.2005ho následovaly další vozy 854.010, 016, 017, 024, 202, 217, 218 a 223. Většinou se tedy jednalo o Trutnovské katry z Prahy pak byla pouze 854.024, v průběhu roku 2006 pak dostal Liberec kvůli častým náhradám další dva vozy z Prahy a to 854.023 a 008, která byla přesunuta z Trutnova do Prahy a posléze do Liberce.
PJ Liberec s dvěma turnusy pro vozy 854. Jeden 6ti denní a druhý jednodenní. První tvořil v první den vozbu několika rychlíků Liberec - Děčín / Ústí nad Labem (R894/R895/R896/R899), i pár vlaku Liberec - Česká Lípa Os6100/Sp1993 a večer pár osobního vlaku Liberec - Hrádek nad Nisou. V dalších dnech turnusové skupiny 861 se jednalo o rychlíky na rameni trati 030 Liberec - Jaroměř - Pardubice (R783/R784/Sp1881, Sp1880/R785/R786, R781/R782/R791, R780/R789/R790 a poslední den pár rychlíku R787/R788 rychlíky většinou navazovaly na osobní vlaky Liberec - Frýdlant v Čechách, které jezdily v taktové dopravě každou hodinu. Druhý turnus o jednom dnu Zajišťoval především dopravu na trati Liberec - Frýdlant v Čechách.
DKV Praha k novému řádu mělo 4 turnusové skupiny a celkem zaturnusováno 13vozů 854. V První turnusové skupině byli tři dny a turnus byl přímo zaměřen na vozbu Chomutovských rychlíků přes Lužnou u Rakovníka nebo Louny do Mostu a spěšných vlaků Praha Masarykovo n. - Rakovník. Zajímavostí je nasazení 854 na rychlíky Chomutov - Plzeň R995/R990. 1den - R830/R833/R912, 2den - R913/Sp1890/Sp1893/R832/R995, 3den - R990/R911/R910/R835. Další Turnusová skupina 802 o 4 dnech v první den vozila osobní vlaky Praha - Mladá Boleslav a večer rychlík R948 do Tanvaldu. Druhý den ráno se vůz vracel na vlaku R941 do Prahy odkud odpoledne odjel do Chomutova na R834. Další třetí den se vracel vůz na vlaku R831 do Prahy, v pracovní dny vlak odjel do Tanvaldu na páru rychlíku R942/R947, v sobotu tvořil postrk rychlíku R944 do Mladé Boleslavi a v neděli až do Turnova odkud pak jel zpět do Prahy na spěšném vlaku Sp1847. Poslední den skupiny v pracovní dny jezdily vozy osobní vlaky na rameni Praha Vršovice - Všetaty - Mladá Boleslav, v sobotu odjel vůz na páru rychlíku do Chomutova R1530/R1415, ve svátky se jednalo o rychlíkové výkony Praha - Tanvald - Praha - Turnov - Jičín - Praha R940/R945/R946/R1460. V další skupina 803 o 4 dnech první dva dny skupiny patřily provozu na trati Praha - Mladá Boleslav s jedním rychlíkem R943 Turnov - Praha ve svátky. Třetí den skupiny vozy jezdily na rychlících v pracovní dny a soboty R940/R945, v pracovní dny R946 a zpět do Mladé Boleslavi na Os9577, o sobotě a svátcích jel večerní rychlík R1440 z Prahy do Turnova a zpět do Mladé Boleslavi na Os 9581, odkud poslední den skupiny v pracovní dny a sobotu odjel vlaky mezi Mladou Boleslaví a Turnovem Os9560/Os9563/Os9564 a rychlík R943 do Prahy Vršovic z Turnova, odpoledne se jednalo o pár rychlíku Praha - Tanvald R944/R949. Ve víkendové skupině se jednalo o jeden den výkonu rychlíku z Prahy do Chomutova a zpět R1530/R1415 pouze ve svátky. Druhý den postrk rychlíku R940 a v sezóně jízda do Jičína na páru vlaku Sp1601/Sp1600 a večer zpět do Prahy na rychlíku R949.
DKV Česká Třebová, PJ Trutnov na počátku s pěti turnusami (880, 881, 882, 883, 884) s celkovým počtem 15 zaturnusovaných vozidel, mělo ke konci GVD pouze tři turnusy (880,881,882) s 13 zaturnusovanými vozy. Důvod zrušení dvou turnusů bylok vůli nasazení motorové jednotky 814/914 do Hradce Králové na trati Hradec Králové - Jičín - Turnov. Z počátku GVD obsahovaly turnusy počty vozů 880-3 denní, 881-2 denní, 882-3 denní, 883-4 denní a 884-3 denní. Po proběhnutí změny nejdříve zrušení turnusu 884 a posléze i turnusu 883, byla podoba skupin následující: 880-4 denní, 881-3 denní a 882-6 denní.Trutnovské vozy vozily pouze osobní a spěšné vlaky na tratích 020, 021, 032, 040, 041 a 061. Přičemž právě tratě 032 a 040 se staly dominantou řady 854. Po příchodu jednotek 814/914 již pouze trať 032. Provozní nasazení vozů se podobalo loňskému, pokrytá ramena Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - Trutnov - Jaroměř, Trutnov - Hradec Králově spěšnými vlaky, Hradce Králové - Jičín - Turnov osobními vlaky a dvěma páry spěšných vlaků Sp1940/Sp1941 a Sp1942/Sp1943. Další páry osobních a spěšných vlaků na rameni Hradec Králové - Letohrad Sp1950/Sp1951 a Sp1955/Sp1952.

854.007

Zdroj dat : Dráha 9/2001, http://spz.logout.cz, JŘ a oběhy vozidel
foto : Pavel Šturm (paolo3), Michal Kuty, Mirek Kočovský, Felix Ruschke
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu