Motorové vozy
854

Technický popis rekonstruovaných částí
Stanoviště strojvedoucíhoSeznam přístrojů na stanovišti strojvedoucího:

pozice tlačítko popis
1) A15 komunikační obrazovka
2) LTZ1 jednotka elektronického rychloměru
3)   manometr
4)   manometr
5) HL1 návěstní opakovač
6)   neobsazeno
7) HL2 kontrolka požáru
8) HL61 kontrolka průtokoměru
9) HL60 kontrolka "závěr" brzdiče DAKO BSE
10) HL5 kontrolka otevřených dveří
11) SB10 tlačítko s prosvětlením "zastávka na znamení"
12)   spínač osvětlení SJŘ
13)   osvěltení SJŘ
14) SV1 spínač řazení
15) SB4 nouzový stop
16) SA5 přepínač "dvoučlenné řízení"
17) SB2 tlačítko START
18) SB1 tlačítko STOP
19) SB15 tlačítko vypouštění kondenzátu
20) SV15 přepínač topení stanoviště
21) SA12 přepínač stropního ventilátoru stanoviště
22) SA13 přepínač osvětlení přístrojů stanoviště
23) SA10 přepínač osvětlení kabiny strojvedoucího
24) SV8 přepínač sdruženého ovládání návěstních světel
25) SV7 přepínač reflektorů
26) SB45,46 tlačítko bdělosti
27) SH pákový ovladač směru
28) SG pákový ovladač poměrného tahu a samočinné brzdy
29) SB7 tlačítko "nízkotlaké přebití" brzdiče DAKO BSE
30) SB8 tlačítko "vysokotlaký švih" brzdiče DAKO BSE
31) SV3 přepínač "závěr" brzdiče DAKO BSE
32) SB30 tlačítko osvětlení vlaku "zapnuto"
33) SB31 tlačítko osvětlení vlaku "vypnuto"
34) SB31 tlačítko topení vlaku "vypnuto"
35) SB16 tlačítko odbrzďovače
36)   přepínač VZ 50/75 Hz
37) SV2 přepínač ručního řazení měničů
38) SB3 tlačítko omezení poměrného tahu
39) SA4 přepínač zap/vyp ARR
40) SB47 tlačítko pískování
41) SB5 tlačítko houkačky
42) SB18 tlačítko píšťaly
43) SV9 přepínač ovládání dveří
44)   DAKO BP
45)   záchranná brzda
46) AS11 přepínač stěračů
47) AS12 přepínač stěračů
48) SA28 přepínač dobíječe přípojných vozů
49) AS13 přepínač stěračů
50) SV11 přepínač pozičních světel
51) SV12 přepínač pozičních světel
52) SV21 přepínač pozičních světel
53) SV22 přepínač pozičních světel
54) SV18 přepínač zapnutí RDS
55)    
56)    
57) SB40 tlačítko ručního spuštění hasícího zařízení
58)    
59) VZ ovládací skříňka VZ
60) BA9 mikrofon vlakového rozhlasu
61) BA6 mikrotelefon RDS
62) SF5 nožní ovladač houkačky
63) SF47 nožní ovladač pískování


Zdroj dat : Návod pro obsluhu řady 854

Zpět do menu technického popisu
Zpět na detaily řady 854
Zpět na hlavní stránku