Motorové vozy
854

Technický popis rekonstruovaných částí
Hydrodynamická převodovka

Převodovka je typu ČKD H 750 M. Je použit typ jako u řady 853. Převodovku ovládá pomocí elektromagnetických ventilů řídící počítač motorového vozu. Děje se tak v závislosti na otáčkách spalovacího motoru a rychlosti jízdy. Optimální řazení jednotlivých měničů je uloženo v programovém vybavení elektronického regulátoru. Původní šoupátkový řadič byl z převodovky demontován. Ventily řazení měničů jsou umístěny ve spodní části přístrojové skříně v zavazadlovém oddílu na boku elektrického rozváděče. Demontováno bylo také sekundární i primární regulační čerpadlo.

Chladící soustava převodovky

Chladící okruh převodovky se skládá z olejového a kapalinového okruhu. Olej z převodovky tlačí čerpadlo do olejového chladiče. Chladič je umístěn pod vozem. Ve výtlačné větvi oleje je vřazen trojcestný ventil, který je osazen dvěma termoregulátory. Termoregulátory propouští olej do chladiče po dosažení teploty olej cca 80 °C. Snímač teploty je umístěn na olejovém potrubí z převodovky do trojcestného ventilu a slouží k ovládání chodu ventilátorů chlazení.
Pět článků zadního chladícího rámu vpravo tvoří s vodním čerpadlem a vodním prostorem olejového chladiče převodovky kapalinový chladící okruh. Jednostupňové čerpadlo je poháněné řemenicí od spalovacího motoru.

854.024+854.031+854.006+854.207+854.034+854.009

Zdroj dat : Návod pro obsluhu řady 854

Zpět do menu technického popisu
Zpět na detaily řady 854
Zpět na hlavní stránku