Motorové vozy
854

Technický popis rekonstruovaných částí
Spalovací motor

Spalovací motor Caterpillar 3412 E-DITA je dvanáctiválcový motor s válci uspořádanými do V. Je přeplňován dvěma turbodmychadly a je použit mezichladič plnícího vzduchu. Vznětový, čtyřdobý, kapalinou chlazený motor má přímý vstřik paliva. To je zajištěno elektro-hydraulickými vstřikovacími jednotkami (HEUI), které jsou ovládány elektronickým řídícím modulem ECM. Motor je kompaktní samostatné zařízení, které je vybaveno chladičem oleje, regulací a ochranami motoru.
Skříň motoru je odlitá a tvoří společně celek s blokem válců. Ve skříni motoru jsou vyvrtány otvory pro uložení klikové, vačkové hřídele a vložek válců. Ve spodu motoru je víko s olejovou vanou. Ozubená soukolí pohonu vačkové hřídele, vodního, olejového čerpadla a vysokotlakého čerpadla oleje vstřikovací soustavy jsou kryta víkem na straně torzního tlumiče. Jeden odlitek společný pro šest válců tvoří hlavu na jedné straně motoru. Vstřikovací jednotky HEUI jsou uloženy v pouzdrech v hlavě válců, kde jsou umístěna i vodítka ventilů.
Šestkrát zalomená kliková hřídel je kovaná s povrchově kalenými čepy. Je uložena v sedmi kluzných ložiscích. Axiální vůle klikové hřídele se zachytává na třetím ložisku.
Písty jsou výkovky ze slitiny hliníku, mají komůrku ve dně pístu a mají jeden těsnící a dva stírací kroužky.

Hlavní technické údaje motoru

typové označení 3412 E-DITA
uspořádání 12 V
jmenovitý výkon 588 kW při 1470 ot/min
točivý moment 3 892 Nm
vrtání válce 137 mm
zdvih pístu 152 mm
Objem válců 27 l
volnoběžné otáčky 600 ot/min
startovatelnost -15 °C
Uspořádání 12 V


Systém vstřikování paliva

Systém vstřikování paliva se skládá z těchto částí:
- Řídící část ECM - řídí chod motoru a jejím základem je mikroprocesorová jednotka, která zpracovává vstupní veličiny z daných snímačů. Podle vloženého programu a uživatelem zadaných požadovaných parametrů řídí chod spalovacího motoru.
- Olejové čerpadlo - je vysokotlaké čerpadlo s konstantním průtokem oleje. Z provozního tlaku motorového oleje spalovacího motoru cca 0,28 MPa zvyšuje tlak na 4,2 až 23,2 MPa. Tlakový olej se používá pro vstřikování paliva.
- Ventil tlaku a počátku vstřikování - řídí tlak na výstupu olejového čerpadla. Je elektricky ovládaný a v podstatě řídí vstřikovací tlak paliva. Ventil je řízen modulem ECM.
- Vstřikovací jednotka HEUI - se skládá z ventilu, který má kuželové sedlo. Ovládá je elektronicky řízený solenoid. Dále je zde umístěn multiplikační píst, kuličkový zpětný ventil, výtlačný píst a vstřikovací tryska.

Ke vstřikování paliva se zde používá (na rozdíl od obvyklé mechanické energie) hydraulická energie tlakové ho oleje. Vstřikování paliva je řízeno časovým průběhem tlaku přiváděného oleje. Množství vstřikovaného paliva je dáno délkou trvání impulsu od modulu ECM.


Olejové hospodářství

Mazání motoru provádí zubové olejové čerpadlo. Motor má svůj vlastní chladič oleje, který je chlazen kapalinou. Motor je dále vybaven plnoprůtočným filtrem s pojistným obtokovým ventilem. Filtr je umístěn na pravém boku spalovacího motoru pod úrovní podlahy strojovny. Vana motoru obsahuje cca 75l oleje.

Palivové hospodářství

Palivové hospodářství je rozděleno na okruh dodávky paliva pro spalovací motor a topný agregát. Okruh paliva pro spalovací motor se skládá z původní palivové nádrže, ze které je palivo dopravováno potrubím přes uzavírací kulový ventil a zpětný ventil dopravním čerpadlem motoru. Palivo je dopravováno do hrubého a jemného čističe, které jsou umístěny ve strojovně. Na držáku ve strojovně vedle spalovacího motoru je umístěn jeden hrubý a dva jemné čističe paliva. K odvzdušnění palivové soustavy je na víku hrubého filtru umístěno ruční dopravní čerpadlo. Nespotřebované palivo je vraceno zpět do nádrže přes hlavy válců motoru. Takto je palivo předehříváno.
Okruh paliva pro vytápěcí agregát se skládá z dopravního potrubí, zpětného ventilu a uzavíracího kohoutu, přes které je palivo vedeno do skříně topného agregátu. Zde prochází hrubým filtrem (sítko) a jemným palivovým filtrem topného agregátu. Palivo je dopravováno vlastním dopravním čerpadlem vytápěcího agregátu.

Chladící soustava spalovacího motoru

Chladící soustavu spalovacího motoru a hydrodynamické převodovky tvoří dva samostatné okruhy s nuceným oběhem chladící kapaliny. Jedná se o okruh chlazení spalovacího motoru a okruh chlazení oleje hydrodynamické převodovky.
Oba okruhy jsou opatřeny přetlakovými zátkami a přepadovým potrubím, které je svedené do kanistrů, umístěných ve strojovně. Výšku hladiny vody v chladícím okruhu snímají plovákové spínače, které jsou umístěny v horní části chladiče motoru a převodovky (oba na pravé straně). Na motorovém voze jsou dva chladičové rámy upevněné nad spalovacím motorem. V chladičových rámech jsou připevněny chladící články. Patnáct z nich (pravá i levá strana předního rámu a levá strana zadního rámu) slouží k chlazení spalovacího motoru a pět článků (pravá strana zadního rámu) slouží k chlazení oleje hydrodynamické převodovky. Dešťová voda, která může vnikat vzduchotechnikou chlazení je sváděna trubkou pod vůz. Trubka je přerušena ve strojovně s vyústěním do trychtýře. To umožňuje kontrolu případné netěsnosti chladících článků. Obsah kapaliny v obou chladících okruzích je snížen úpravou horní komory chladičových rámů. Ventilátory chladičů jsou poháněny elektromotory.
Teplotu chladící kapaliny spalovacího motoru reguluje obtokový termoregulátor, který propouští chladící kapalinu do chladičů až po dosažení teploty 78 - 85°C. Vodní čerpadlo dopravuje chladící kapalinu do chladičů a do okruhu výměníku voda/voda. Jeho prostřednictvím se využívá odpadní teplo spalovacího motoru k vytápění vozu. Z chladiče je vedena kapalina zpět do spalovacího motoru. Na této zpětné větvi je umístěn snímač teploty pro ovládání ventilátorů chlazení.

854.004

Zdroj dat : Návod pro obsluhu řady 854

Zpět do menu technického popisu
Zpět na detaily řady 854
Zpět na hlavní stránku