Motorové vozy
854

Technický popis rekonstruovaných částí
Vytápění a větrání

Teplovodní vytápění vozu s nuceným oběhem kapaliny je zajištěno prostřednictvím naftového agregátu HYDRONIC 35. Dále se využívá odpadní teplo spalovacího motoru pomocí výměníku voda - voda. Topný okruh je samostatný. Větrání motorového vozu je přetlakové s ohřevem vzduchu. Je použit původní systém nuceného větrání motorového vozu řady 853. Sestává se z ventilátorového soustrojí, filtrů, ohřívače vzduchu, recirkulační klapky a rozváděcího vzduchovodu. Vzduch je do vytápěného prostoru vháněn pomocí systému podélných štěrbin ve stropě. Stanoviště strojvedoucího je vytápěno a větráno teplovodními agregáty Karosa 4V4.

Topný agregát

Je použit teplovodní agregát Eberspächer D 30 W (u prototypu a předsérie), případně novější provedení HYDRONIC 35. Agregáty mají vlastní řídící jednotku s diagnostikou. Zařízení - topný agregát, oběhové čerpadlo a filtr paliva jsou umístěna v původní upravené skříni.
Pro zapnutí topného agregátu je třeba přepnout přepínač "Větrání/topení" na ovládacím panelu v elektrickém rozváděči do polohy "Topení" a stisknut tlačítko "Zapnutí topení". Tím se spustí oběhové čerpadlo topení. Po cca 3 sec se spustí elektromotor hořáku. Nyní proběhne testování motoru a následuje proplach prostoru hořáku. Po cca 10 sec sepne zapalování a otevře se ventil paliva. Tím je vstřikováno palivo rozprašovací tryskou do spalovacího prostoru. Zde se palivo smísí se vzduchem a vysokonapěťové jiskry je zapálí. Po zapálení paliva a vytvoření plamenu se vypne zapalování. To zajišťuje elektronická regulace pomocí snímání plamene fotoodporem. Elektronická regulace reguluje agregát v přerušovaném chodu. V závislosti na potřebě tepla reguluje různě dlouhé doby zapnutí chodu hořáku. Po celou dobu topení, včetně regulačních pauz zůstává oběhové čerpadlo v činnosti.
Vypnutí topení se provede tlačítkem na ovládacím panelu v el. rozváděči. Tím se uzavře elmag. ventil paliva. Po dobu cca 2,5 minuty ještě běží oběhové čerpadlo. Po skončení doběhu se oběhové čerpadlo a ventilátor spalovacího vzduchu samočinně vypnou.

854.225+854.015+854.209+854.204

Zdroj dat : Návod pro obsluhu řady 854

Zpět do menu technického popisu
Zpět na detaily řady 854
Zpět na hlavní stránku