Motorové vozy
854

Technický popis rekonstruovaných částí
Stručný popis motorového vozu

Motorový vůz řady 854 má hydrodynamický přenos výkonu. Provedení motorového vozu je čtyřnápravové s jedním běžným a s jedním hnacím podvozkem. Hnací část tvoří spalovací motor – čtyřdobý, kapalinou chlazený, naftový dvanáctiválec Caterpillar 3412 E-DITA. Od konce spalovacího motoru je přes pružnou spojku a kloubovou hřídel poháněna hydrodynamická převodovka ČKD H 750 M. Z hřídele převodovky je poháněn pomocí řemenů dynamostartér (plní jen funkci dynama). Volným koncem hřídele je klínovými řemeny poháněna kompresorová souprava ATMOS Se 100 lok.
Hydrodynamická převodovka je uložena v rámu trubkové konstrukce, který je na čtyřech pryžokovových blocích zavěšen na spodku vozu pod zavazadlovým oddílem.
V prostoru nad spalovacím motorem jsou připevněny dva bloky chladičů. Chladící ventilátory jsou poháněny elektromotory. Chladící okruhy motoru a převodovky jsou oddělené.
Dva alternátory s usměrňovačem a vlastní regulací vyrábějí elektrickou energii pro napájení spotřebičů motorového vozu. Původní dynamostartér 110 V napájí motory chlazení a statický měnič pro dobíjení přípojných vozů. Výstupní napětí měniče je 48 V.
Motorový vůz je vybaven pneumatickou samočinnou brzdou soustavy DAKO s elektricky ovládaným brzdičem DAKO BSE, přímočinnou brzdou DAKO BP a vřetenovou ruční brzdou, která působí na přilehlý podvozek.
Podvozky motorového vozu jsou dvounápravové s dvojitým vypružením vinutými pružinami se svislými a příčnými hydraulickými tlumiči.
Pro vytápění vozu je použit teplovodní vytápěcí agregát, který je umístěn pod vozem. K vytápění se dále využívá odpadní teplo spalovacího motoru prostřednictvím výměníku voda - voda. Prostřednictvím větracího systému je zajištěno nucené větrání. Na stanovišti strojvedoucího je větrání a vytápění zabezpečeno teplovodními agregáty.

854.002

Zdroj dat : Návod pro obsluhu řady 854

Zpět do menu technického popisu
Zpět na detaily řady 854
Zpět na hlavní stránku