Motorové vozy
854

Motorové vozy 854

Neuspokojivý technický stav motorových vozů řad 850 až 853, odstoupení od rekonstrukce řady 852 a 853 na elektrický vůz i nerealizovatelné dodávky nových motorových vozů řady 843 (2. série) postavily ČD znovu před problém, jak zvýšit spolehlivost a snížit provozní a udržovací náklady na tyto řady. Po prověření perspektivy dodávek náhradních dílů na hydrodynamické převodovky H 750 M, jejichž výrobu ČKD přesunulo ze závodu Lokomotivka do ČKD Hronov, rozhodl odbor kolejových vozidel v listopadu 1996 o zkušební remotorizaci jednoho motorového vozu řady 852 nebo 853 v rámci periodické opravy. S těmito řadami se uvažovalo především z důvodu velmi dobrého technického stavu skříní, které byly po téměř třech desítkách let provozu napadeny korozí jen minimálně. V rámci opravy měly být provedeny ještě některé další úpravy jako je dosazení vlakového zabezpočovače LS 90, náhrada zastaralého teplovodního agregátu, instalace záchyných van pro zabránění úniku ropných produktů, modernizace úborny a přečalounění sedadel.

854.030

Po zadání základních technických požadavků opravce těchto řad. firma Pars DMN, spol. s.r.o. Šumperk, předložil k posouzení a výběru nabídky na dodávku motoru. K dispozici byly pouze zahraniční nabídky, protože v České republice se motor požadovaného výkonu a hmotnosti nevyrábí. Výběr byl značně omezen, neboť z důvodu nutnosti zachování stávající hydrodynamické převodovky bylo nutné dosáhnout požadovaného výkonu 588 kW při jmenovitých vstupních otáčkách převodovky 1 470 min-1. Těmto požadavkům vyhovovaly nabídky firem Caterpillar, která nabídla motor typu 3412 E DI-TA a MTU s motorem typu 8 V 396. Obě firmy mající navíc řadu zkušeností s remotorizací motorových lokomotiv a vozů u různých provozovatelů v Evropě i v jiných zemích a byly schopny zajistit technickou pomoc při projektu a konstrukci vlastní zástavby.

854.031

Ke zkušební rekonstrukci byl vybrán motor 3412 E DI-TA, neboť umožňoval zástavbu bez úprav rámu vozu. Navíc firma Phoenix - Zeppelin, která u nás firmu Caterpillar zastupuje, měla v Československu od roku šedesátých let vlastní obchodní zastoupení a dobrou servisní síť, což zbavilo ČD nutnosti udržovat vlastní skladové zásoby náhradních dílů.

854.206

Na základě rozboru připomínek jednotlivých dep, která provozují řady 850 až 853, byl stanoven rozsah dalších úprav vozu tak, aby technická životnost modernizovaných vozů dosáhla dvaceti let. Současně Pars DMN navrhl provést na voze vzorovou modernizaci tak, aby především interiér vyhovoval nárokům na kulturu cestování na počátku příštího tisícileté. ČD současně vznesly požadavek, aby nově dosazený řídící systém vozu umožňoval jeho ovládání z řídících vozů řady 943. Na druhé straně nebyla pro technickou náročnost požadována možnost mnohočlenného řízení s vozy původního provedení. Z důvodu rozsahu změn byla modernizovaným vozům přidělena nová řada 854 se zachováním původních inventárních čísel s tím, že u rekonstruovaných vozů řady 852 se k původním číslům přičte 200.

854.027+854.209

Vzhledem k tomu, že typ motoru byl vybrán v únoru 1997 a modernizovaný vůz měl být vystaven již na strojírenském veletrhu v Brně, vyžadovaly si práce mimořádné úsilí všech zúčastněných. Na projektu a konstrukci se podílela firma LOKEL, spol, s.r.o. Práce byly rozděleny tak, že firma LOKEL vypracovala projekt elektrické části, řídícího systému vozu, zástavby motoru a stanoviště strojvedoucího a Pars DMN vlastními kapacitami zajišťoval projekt a konstrukci ostatních částí tzn. vnitřního zařízení, dveří, oken, topení, apod. Především z důvodů urychlení prací a snížení nároků na časově a finančně náročné zkoušky se využilo v maximální možné míře dílů a materiálů, které jsou již používány v jiných řadách vozidel ČD. Vysoký je rovněž podíl domácích dodavatelů.

854.201

K modernizaci byl vybrán vůz 853.030 a 19.března 1997 jej DKV Praha přistavilo do Pars DMN. Vzhledem k velmi krátkému termínu provedení celé rekonstrukce se musela řada problémů řešit operativně v průběhu prací, mnohdy se muselo původně uvažované řešení přizpůsobit skutečnému provedení dodaných dílů. V rámci modernizace bylo z vozu zcela odstraněno vnitřní zařízení, obložení, příčky a izolace, a otryskala se skříň, Do konce května se provedly úpravy na skříni pro dosazení nových dveří a na čelech byly změněny partie světel. V červnu se položily podlahy, v červenci se natírala skříň a začalo se pracovat na vnitřku vozu. Po dodání motoru a jeho zavázání mohly v srpnu pokračovat práce na úpravách strojovny a dokončovalo se vnitřní zařízení. Práce byly ukončeny bezprostředně před zahájením strojírenského veletrhu v Brně v září 1997.

854.019

Po návratu z Brna probíhaly ještě některé dokončovací práce a hlavně oživování vozu. V listopadu 1997 vůz absolvoval zkušební jízdu na trati Šumperk - Uničov - Olomouc hl.n. - Záhřeb na Moravě - Šumperk. Ve dnech 13. a 14.ledna 1998 s ním provedl VÚŽ na ŽZO trakční zkoušky, při nichž se ověřovala úplná trakční charakteristika. Zkušební soupravu tvořil dynamometrický vůz VÚŽ 60 54 09 40 006 a brzdová lokomotiva 731 nebo 162. Po absolvování hygienických zkoušek (měření osvětlení a hluků) vůz převzalo DKV Praha a od 28.ledna jej nasadilo do pravidelného provozu. zpočátku jezdil na oběhu R830/Os7027/R713 z Prahy do Karlových Varů a poté přešel na vozbu R990/R991 Praha - Sušice. V rámci provozního ověřování byl v květnu zapůjčen do DKV Liberec, PJ Trutnov. V letním období GVD 1998/1999 vozil vlaky na rameni Praha - Rakovník - Trutnov - Praha, od podzimní změny se opět vrátil na R do Sučice. Na tomto výkonu současně probíhalo odlaďování zařízení automatické regulace rychlosti.

854.035

Během osmnácti měsíců vůz ujel bez závažnějších poruch 200 000 km a prokázal očekávané přínosy modernizace. ČD proto přistoupily k dalším rekonstrukcím těchto vozů. Jelikož zkušební provoz přinesl i některé negativní poznatky a připomínky, bylo rozhodnuto provést před zahájením sériové rekonstrukce ještě jednu rekonstrukce, kde by se ověřily úpravy chlazení, pohonu ventilátoru, výfukového potrubí a některé další drobné změny. Tato rekonstrukce byla v roce 1999 provedena na voze 852.016, který byl roku 1997 odstaven z provozu po násilném poškození při vykolejení po najetí na spadlý strom u stanice Malá Skála. Motorový vůz 854.216 byl vystaven na brněnském veletrhu a po dokončení zařazen do provozu v DKV Praha.


Zdroj dat : Motorové vozy řad 850 až 854 ( Jaromír Bittner )
foto : Michal Kuty, Vláďa Musil, Pavel Šturm (paolo3)
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu