První nasazení řady 854
na Staré Tišnovce


Řada 854 má po víkendu 5. a 6. 7. 2008 další premiéru na svém kontě. Touto premiérou je nasazení na trati č. 251, která je mezi místními obyvateli a železničními fandy zvaná „Stará Tišnovka“. Stalo se tak při příležitosti každoroční akce Slavnosti Pernštejnského panství. Prozatím se ale „Hydra“ podívala pouze z Tišnova do Nedvědice, s malým odskočením do Bystřice nad Pernštejnem na postrku parního vlaku. Na další nasazení si budeme muset ještě počkat, pokud se vůbec dočkáme. Letos totiž byly na Tišnovce nasazeny Regionovy Trio, které doplnily nepříliš populární soupravy, složené z motorové lokomotivy řady 714 a dvou až tří přípojných vozů řady 010 (Btax).

954.008 + 854.025 954.008 + 854.025 954.008 + 854.025
Doubravník
Os14915
6.7.2008
foto Zorka Martinková
Černvír
Os14915
5.7.2008
foto Petr Martinek
Černvír
Os14915
5.7.2008
foto Petr Martinek


Celá tato premiéra byla vlastně dvojitá, protože se zde zároveň objevil i řídící vůz řady 954. Jednalo se o vratnou soupravu, složenou z vozů 854.025 „Sandra“ a 954.008 „Tonička“. Tahle souprava byla nasazena na zvláštní „pendl“ mezi Tišnovem a Nedvědicí, který byl určen pro dovoz a odvoz cestujících v době, kdy je mezi pravidelnými vlaky o víkendu dvouhodinová mezera. Nápad na tento zvláštní vlak vznikl při loňském ročníku Slavností, kdy se osoby méně znalé jízdního řádu dožadovaly v Nedvědici na stanici příjezdu vlaku, který o víkendu nejede.

854.025 + 954.008 854.025 + 954.008 854.025 + 954.008
Borač
Os14923
5.7.2008
foto Petr Martinek
Doubravník
Os14962
6.7.2008
foto Petr Martinek
Doubravník
Os14914
6.7.2008
foto Petr Martinek


Ze svého pohledu mohu konstatovat, že nasazení vratné soupravy 854+954 bylo přínosem, protože se našlo poměrně hodně cestujících, kteří služeb tohoto vlaku využili. Bylo slyšet i pochvalné hlasy na pohodlnou jízdu touto soupravou. Je i otázkou do diskuze, zda by pravidelné nasazení vozům na této sklonově poměrně náročné trati svědčilo. Cestujícím a nám šotoušům by se nasazení jistě líbilo.

854.025 + 954.008 854.025 + 954.008 954.008 + 854.025
Nedvědice
6.7.2008
foto Petr Martinek
Nedvědice
6.7.2008
foto Petr Martinek
Borač
Os14963
6.7.2008
foto Zorka Martinková

854.025 + 954.008 954.008 + 854.025
Doubravník
Os14914
6.7.2008
foto Zorka Martinková
Štěpánovice
Os14963
6.7.2008
foto Lubomír Šudák

text: Petr Martinek
foto: Zorka Martinková, Petr Martinek, Lubomír Šudák

Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu