Motorové vozy
M296.1 - 853 , M296.2 - 852

Nerealizované rekonstrukce

Zhoršující se situace v zajišťování údržby motorů řady 12 V 170 DR vedla ŽOS Šumperk k hledání náhrady jiným typem. Technický úsek ŽOS provedl šetření pro řady M 262.0, M286.0,1, M296.1,2 a T444.02,1. Jako nejvhodnější variantu navrhnul motory řady 150 PV z ČKD Hořovice. ZOŠ Šumperk měly zkušenosti s motory 6 L 150 PV 1, které opravovaly pro říční remorkéry ČSPLO. Jednalo se o stavebnicovou řadu nové koncepce o výkonech od 250 do 616 kW. Zastavovací rozměry a výkonová charakteristika vyhovovala pro všechny uvažované řady. Potřebné úpravy pro zástavbu byly specifikované na poradě mezi ŽOS, ČKD Hořovice a Výzkumný ústav (VÚ) ČKD.

853006+028

Pro remotorizaci vozů M286.0,1 a M296.1,2 byl zvolen motor 12 V 150 PV vyvinutý ve VÚ ČKD. Jednalo se o dvanáctiválcový motor s dvěma řadami válců do V s úhlem rozevření 50°. Klikový hřídel byl výkovek s povrchově kalenými čepy hlavních ojničních ložisek. Ložisková víka byla stažena ke skříni vedle ložiskových šroubů ještě příčnými vyztužovacími šrouby, takže ložisková víka tvořila s motorovou skříní tuhý celek. Ne jednom čepu klikového hřídele byly vedle sebe uloženy vždy dvě ojnice. Vačkový hřídel byl uložen uprostřed obou řad válců nad centrálním olejovým kanálem, od kterého se vývrty mazala hlavní ložiska klikového hřídele. Dvě vstřikovací čerpadla uložena po stranách motorové skříně ovládal jeden hydraulický regulátor. Na předním víku které sloužilo jako nosič olejových a vodních čerpadel, přepouštěcích olejových ventilů a odstředivých olejových čističů, byla umístěna baterie čističů oleje s šesti vložkami. Hlavy válců byly dvoudílné s dvěma plnícími a dvěma výfukovými ventily. Písty byly odlity z hliníkové slitiny. Přeplňovaní zajišťovala dvě plnicí turbodmychadla typu PTD 140 R z První brněnské strojírny Velká Bítěš. Při konstrukci se dosáhlo 60% shodnosti dílů s motory 6 S 150 PV 3. Výhledově se předpokládalo při zvýšení jmenovitých otáček na 1800 min-1 dosáhnout výkonu 773kW.

853008

Předpokládaný termín realizace rekonstrukce motorových vozů řad M286.01, a M296.1,2 byl rok 1983. Ačkoliv výrobce úspěšně dokončil prototypové zkoušky, motor 12 V 150 PV se do sériové výroby nedostal a rekonstrukce nebylo možné realizovat.
V roce 1992 řešil VÚŽ Brno ve spolupráci s ČKD na požadavek Ústředního ředitelství v Praze úkol "Rekonstrukce kolejových vozidel motorových vozů ř.852, 853 na dvouagregátové provedení s dieselektrickým přenosem výkonu." Do strojovny měly být umístěny dva trakční agregáty použité v motorových lokomotivách řady 704 , sestávajícího motoru 6 Z 135 T a trakčního alternátoru TA 611. Původní návrh uvažoval skopinový pohon s dvěma tandemově spojenými trakčními elektromotory TE 015 zavěšenými pod skříní místo hydrodynamické převodovky.
Kvůli problémům s náhradními díly pro nápravové převodovky se začala sledovat úplná rekonstrukce pojezdu s hnacími podvozky s tlapovými trakčními elektromotory. Použity měly být podvozky se vzduchovým vypružením konstrukce VÚKV. Zkušební rekonstrukce včetně modernizace interiéru byla předpokládána na přelomu let 1993 a 1994. Vzhledem technické i finanční náročnosti této rekonstrukce a předpokládaným dodávkám nových vozidel řad 842, resp. 843 zůstal tento záměr na úrovni studie.

853021

Zajímavou rekonstrukci nabídla v roce 1994 firma ŠKODA Dopravní technika. Předmětem rekonstrukce měla být přestavba na elektrický vůz. Místo převodovky měl být zavěšen asynchronní trakční elektromotor, který měl přes kloubový hřídel pohánět stávající nápravové převodovky dvojkolí. Prostor strojovny měl být využit pro zavazadlový oddíl s nakládací plošinou pro osoby na invalidních vozících, v místě zavazadlového oddílu měly být rozmístěny sklopné sedačky. Obě čela měla být shodné, neprůchozí.
Navrhovaná rekonstrukce by byla velkým přínosem, neboť by se tím získalo vozidlo pro dopravu lehkých osobních vlaků na elektrizovaných tratích. Takové vozidlo ČD postrádají dosud. Předpokládalo se, že rekonstruované motorové vozy budou nahrazeny dalšími dodávkami řady 843. Přestože byl k rekonstrukci již vybrán vůz 853.024, výrobce v létě 1996 od nabídky ustoupil.

852001

Výkres elektrického vozu 440.
vuz440
Zdroj dat : Motorové vozy řad 850 až 854 ( Jaromír Bittner )
foto : paolo3, Michal Kuty, Milan Kuty, Michal Pulzer, Pajez, Petr Möller
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu