Motorové vozy
M296.1 - 853 , M296.2 - 852

Rekonstukce a úpravy

Kvůli nedostatku čelních panoramatických skel byla v roce 1995 prostřední skla neprůchozího stanoviště několika motorových vozů, nahrazena skly rovnými.
Nejvýznamnější a technicky nejzajímavější změnou bylo vybavení některých motorových vozů M 296.1 a také M 296.2022 regulátorem rychlosti a tahu, který umožňoval automatické řízení vozidel. Již v druhé polovině šedesátých let předpokládaly Československé státní dráhy postupné zvyšování rychlosti jízdy vlaku a součástí těchto příprav byla také automatizace řízení hnacích vozidel. Proto byl vyvinut systém ARR (automatická regulace rychlosti). Systém umožňoval zajistit optimální regulaci co největší využití trakčního a brzdového výkonu hnacího vozidla, optimální režim jízdy a přesné dodržování jízdního řádu v různých provozních podmínkách, úpravou rychlosti jízdy podle vývoje provozní situace dálkovým zásahem z dispozičního dispečerského střediska, spoluprací ARR s traťovým zabazpečovacím zařízením zvýšit bezpečnost jízdy a psychicky a nervově odlehčit strojvedoucímu tím, že zkusmo prováděné ruční zásahy bude exaktně vykonávat regulačním zařízením.
Další etapu řešil výzkumný úkol "Montáž" prototypů regulačních zařízení na motorová vozidla řady M296.1", který byl podle plánu ukončen do konce roku 1971. Zařízení byla namontována a oživena na vozech M296.1008 a 009 depa Praha Libeň. Pneumatická výzbroj těchto vozů byla doplněna o elektricky řízené brzdiče DAKO BSE s pěti elektromagnetickými ventily. Elektrický brzdič je ovládán tlačítky pro provozní brždění, provozní odbrždění, nízkotlaké přebití a vysokotlaký švih a přepínačem pro závěr a rychlobrzdu. Dne 28. prosince 1971 se na ŽZO konalo závěrečné diskuzní řízení, při němž bylo zařízení ARR předvedeno v činnosti na voze M 296.1009. zařízení ARR včetně dokumentace potřebné pro sériovou montáž na vozidlech zcela splnilo zadání, a proto bylo rozhodnuto jim postupně vybavovat při periodických opravách R4 v dílnách Šumperk všechny motorové vozy řady M 296.1 depa Praha Libeň.
Jednalo se o zařízení ARR tzv. 1. generace kdy strojvedoucí rozhoduje o režimu jízdy výkonem nebo výběhem a ručně zadává regulátoru rychlosti požadovanou rychlost jízdy. Sériovou výrobu zajišťovali Závody průmyslové automatizace (ZPA) Děčín. Podle původních předpokladů se jako první měly v roce 1972 vybavit to né, raději to traťové video tímto zařízením všechny vozy M 296.1026 - 035, které měly již z výroby přípravu pro montáž. Do roku 1975 bylo namontováno zařízení pouze na vozy inv. č. 001, 002, 004, 006, 007, 008, 009, 022, 026, 029, 030, 031 a 033. Na voze M 296.1026 byl na víc zkoušen v rámci projektu zvýšení produktivity a bezpečnosti práce na seřadištích a překladištích přenos povelů pro regulátor rychlosti prostřednictvím krátkovlnné vysílačky.
V roce 1974 rozšířil O 12 FMD platnost rekonstrukce "Dosazení regulátoru rychlosti a tahu" i na řadu M 296.2 s tím, že podle výhledového plánu měla být takto upravena od roku 1976 všechna vozidla řady.

853.012

Zdroj dat : Motorové vozy řad 850 až 854 ( Jaromír Bittner )
foto : paolo3, Michal Kuty, Milan Kuty, Michal Pulzer, Pajez
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu