Motorové vozy
M296.1 - 853 , M296.2 - 852

Provoz

S dokončenými vozy absolvovali pracovníci výrobce a přejímači ČSD zkušební jízdy, při kterých se ověřovaly funkční a chodové vlastnosti vozů. Tyto jízdy probíhaly převážně na trati do Hranic na Moravě nebo Žiliny. Po odstranění zjištěných závad vozy přejímali ve vagonce zástupci jednotlivých dep. Po příjezdu do depa a vystrojení vozů s nimi vykonali zkušební komisaři technicko bezpečnostní zkoušky. Ty se prováděly na vhodných úsecích, kde bylo možné dosáhnout stanovené zkušební rychlosti, která byla o 10 % vyšší než rychlost konstrukční. Z toho důvodu absolvovaly vozy řady M 296.1, 2, určené pro depa Hradec Králové a Trutnov TBZ na ŽZO u Velimi.
Vozy byly nasazeny na poměrně náročné výkony v rychlíkové a osobní dopravě s vysokými kilometrickými proběhy a v soupravách běžně tvořenými třemi přípojnými vozy.
Na vozy byla nasazena dvouletá záruční doba omezená periodickou opravou R4. Před ukončením záruční lhůty se na vozech prováděly v dílně Šumperk kolaudační prohlídky. Účelem těchto prohlídek bylo zjistit a odstranit ještě před ukončením garance závady v ručení výrobce. Tyto prohlídky absolvovaly vozy v letech 1969 až 1972.
Problémy s nejvíce namáhanými ložiskami, bylo rozhodnuto neprovozovat motory KS 12 V 170 DR při jmenovitém výkonu. Opatřením FMD č.j. 9964/81-14 z 6. března 1981 byly stanoveny jízdní doby pro motorové vozy M 296.1 a 2 od grafikonu 1982/83 pouze s využitím do předposledního výkonového stupně. Tím bylo postupně dosaženo zlepšení provozní situace, avšak na úkor zhoršení trakčních vlastností.
Samotnou kapitolou byly problémy s údržbou hydraulických převodovek. Přímo v provozu sice na údržbu náročné nebyly, dílnám však chybělo dostatečné vybavení potřebným zařízením a náhradními díly. Brzdou pro záběh a zkoušení převodovek měla pouze dílna Šumperk. Zařízení však bylo improvizované a převodovky bylo možné zkoušet pouze na dílčích výkonech. Největší slabinou převodovek H 750 M byla jakost tuzemských ložisek s ocelovými klecemi a nedostatečná tuhost siluminových skříní. Skříň z hliníkové slitiny byla u motorových vozů použita, na rozdíl od litinových skříní lokomotivních převodovek, z důvodů hmotnostního omezení. Deformace a vymačkávání dosedacích ploch skříní v provozu měly za následek netěstnost a unikání oleje okolo výstupního hřídele a poškozování uložení měničových hřídelů. Tento zásadní nedostatek se projevoval stále více se vzrůstajícím stářím převodovek. Již zhruba po deseti letech dosahovala životnost převodovek mezi opravami průměrně 100 000 km. V květnu roku 1980 proto 012FMD odsouhlasil odzkoušení litinové skříně převodovky H 750 M. ČKD Lokomotivka však první skříň dodala až o tři roky později, takže mohla být zavázána až v srpnu 1983 do vozu M 296.1005. Dlouhodobý provoz potvrdil podstatně zvýšení spolehlivost. Dodávky nových skříní však byly velice sporadické a začaly teprve na konci osmdesátých let.
Nízká provozní spolehlivost a úkol z roku 1980 snižovat spotřebu motorové nafty v národním hospodářství , spočívají mj. v snižování podílu motorových lokomotiv a vozů ve prospěch elektrické trakce, měly za následek stahování těchto řad na podřadnější výkony.

852.022

Od 1.ledna 1988 vstoupil v platnost výnos FMD, kterým se zavedlo nové označování hnacích vozidel ČSD. Účelem nového číslovacího schématu bylo umožnit strojové zpracování dat, a proto se k značení používají pouze číslice. U ČSD byl zvolen systém třímístného řadového označení , kde první číslice určuje druh trakce ("8" znamená motorové vozy), číslice na druhém místě zhruba vyjadřuje výkonovou kategorii a je tedy společná vždy pro obdobnou skupinu vozidel a konečně je tedy shodná s bývalou konstrukční skupinou. Inventární číslo zůstalo původní. Za pomlčkou následuje kontrolní číslice která slouží ke kontrole správného zápisu čísla vozidla.
Na přechodnou dobu, do dodání nových tabulek s čísly vozidel, bylo nové číslo napatronováno ve dvou řádcích nad sebou, vždy vpravo při pohledu na bočnici vozidla.

Zdroj dat : Motorové vozy řad 850 až 854 ( Jaromír Bittner )
foto : paolo3, Michal Kuty, Milan Kuty, Michal Pulzer, Pajez
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu