Motorové vozy
M296.1 - 853 , M296.2 - 852

Zkoušky

Zkoušky s jedním z motorových vozů M 286.0051 nebo 052 (později M 286.1038 a 039) měly proběhnout podle původních předpokladů v roce 1968. VÚD měl však dynamometrický vůz v rekonstrukci u firmy Amsler ve Švýcarsku, a tak se zkoušky mohly uskutečnit až na začátku roku 1969, v měsíci lednu a únoru. Vzhledem k posunutí termínu bylo rozhodnuto je provést již na motorovém voze řady M 296.2. Ke zkouškám, jejichž účelem bylo ověření trakčních a hlukových vlastností a které probíhaly na ŽZO u Velimi a v traťovém provozu, přistavilo lokomotivní depo Praha Libeň h.n. motorový vůz M 296.2001. K samotným traťovým zkouškám a měření vnější hlučnosti se použil navíc ještě motorový vůz M 296.2012 stejného depa.
Trakční zkoušky se prováděly na ŽZO, K měření se používal dynamometrický vůz ČSD č. 44645, jako brzdící lokomotivy sloužily 556.0329 s protitlakovou Riggenbachovou brzdou nebo S 699.001 s elektrickou odporovou brzdou. Na ŽZO dále proběhly spotřební zkoušky paliva a měření vozidlového odporu. K rozjezdovým zkouškám se zátěží od 39 do 111,2 tuny se použily vedle dynamometrického vozu také pomocné měřicí vozy č.962 a DFa 8026. Trakční zkoušky ukázaly poměrně nízký výkon na tažném háku v oblasti III. měniče a pole s otáček naftového motoru daný zřejmě vyšším příkonem hydrodynamické převodovky H 750 M, než byl typový výkon uváděn výrobcem.

853.007

Dne 28.ledna proběhla na motorovém M 296.2001 měření vnitřní hlučnosti. Akustické vlastnosti byly sledovány v oddíle pro cestující a na obou stanovištích strojvedoucího při rychlosti 80 km/h a pátém výkonovým stupni. Zatímco co prostotu oddílu pro cestující hladina akustického tlaku nepřesáhla hodnotu 65 dB (pro střední kmitočet 1000 Hz) platnou pro dálkové vlaky a jídelní vozy, na předním stanovišti byla limitní hodnota 80 dB překročena. Proto byla na na den 14. února 1969 svolána na tehdejší Ústřední správu železnic porota, na níž pracovníci výrobce předložili návrh úprav vedoucích k snížení hlučnosti na předním stanovišti. na všech již dodaných vozech řady M 296.2 a na ostatních vozech této řady ještě ve výrobě se izolovaly trubky elektrického vedení a vzduchové potrubí v místě průchodu příčkou mezi stanovištěm a strojovnou, utěsnily se volné průchodky pro uvažovanou montáž vlakového zabezpečovače a klapka pod sedadlem strojvedoucího se opatřila tlumicí hmotou Compoud. Na motorových vozech řady M 296.1 se navíc zvětšily izolační vrstvy tlumícího materiálu Compoud u hliníkových krycích plechů mezi strojovnou a kabinou strojvedoucího a dokonaleji se utěsnily dveře mezi těmito prostory. Tyto úpravy se zkušebně měly provést ve výrobním závodě ještě nejméně na jednom rozpracovaném voze řady M 296.2.

852.001

K ověření trakčních vlastností byly provedeny traťové zkoušky, při nichž se sledovalo využití jednotlivých dílčích výkonových stupňů, porovnání pravidelných a skutečných dob a z práce tažné síly na háku se vypočítala střední hodnota tažné síly. Zkoušky se prováděly se zátěží 269 tun, která se přibližovala hmotnosti souprav pro motorové rychlíky "Vindobona". Zkušební soupravu tvořily motorové vozy M 296.2001 a M 296.2012 spojené na mnohočlenné řízení, dynamometrický vůz č. 44645, čtyřnápravový vůz Ba 51 54 20-10 263 a dva lůžkové vozy WLAB 51 54 64-80 003 a 017. Zkoušky probíhaly dne 11.února 1969 v úseku Praha hl.n. - České Velenice, následujícího dne souprava projela úsek Česká Velenice - Praha Hostivař - Praha Hrabovka - Děčín hl.n., 13.února probíhaly zkoušky v úseku Děčín hl.n. - Praha Bubeneč a Praha Libeň h.n. - Dlouhá Třebová - a 14.února byly zkoušky zakončeny jízdou z české Třebové do Prahy Libně h.n.
Výslekdy traťových zkoušek prokázaly, že při uvažovaném provozním nasazení v rychlíkové dopravě je využití motoru poměrně nízké, což mělo mít příznivý vliv na životnost a spolehlivost trakčního agregátu.

852.009

Na motorových vozech řady M 296.1 se prováděly zkoušky brzdové výstroje. Ve dnech 12 až 15.května 1969 přistavilo depo Praha Libeň h.n. na ŽZO vozy M 296.1001 - 003, vlastní zkoušky se prováděly s vozy inv.č. 002 a 003. Již při stacionárních zkouškách se však zjistila řada závad a nedostatků. Jednalo se o příliš krátké plnicí doby brzdových válců v režimu osobní i rychlík, nefunkční stiskací záklopky, závady při montáži (prodření vzduchové hadice k brzdovému válci a elektrických kabelů k protismykovým regulátorům o dvojkolí) a především nevyhovující funkce regulátorů protismyku. Část závad odstranili na místě pracovníci dodavetelských závodů ČVT a kovolis Hedvikov, avšak protismykové ústrojí bylo nutno rekonstruovat. Tato důkladné rekonstrukce byla dohodnuta na poradě mezi ÚSŽ 012 a 015, VÚD, ČVT, Kovolis a VÚVK dne 23.května 1969. Proto mohly zkoušky pokračovat až ve dnech 2. a 3. července 1969, kdy na ŽZO proběhly již úspěšně jízdní brzdové zkoušky se soupravou složenou z motorových vozů M 296.1002 a M 296.1003, BRam 61 54 85-09 000, Bam 61 54 20-09 951 a Aam 61 54 19-09 902 a 903.

852.003

Zkoušky na nejstrmější trati Tanvald - Kořenov

10.7.1989
Zkoušky motorového vozu 853.030-5 na ozubnicové trati Tanvald - Kořenov. Souprava zkušebního vlaku tehdy byla řazena: 853.030-5 - Bnp - 743.010-1.

22.7.1989
Zkoušky motorových vozů 853.006-5 a 008-1 na ozubnicové trati Tanvald - Kořenov - Harrachov. Souprava zkušebního vlaku tehdy byla složena z motorových vozů 853.006-5 a 008-1, dvou vozů Bnp a lokomotivy 743.010-1.

23.7.1989
Zvláštní jízda motorové ozubnicové lokomotivy T 426.001. Souprava byla tehdy řazena: 853.007-3 + 2 x Bnp - T426.001. V kině na nádraží v Kořenově se konala přednáška o ozubnicové trati.

12.3.1990
Proběhly zkoušky motorového vozu 853.032-1 na ozubnicové trati Tanvald - Kořenov - Harrachov. Souprava zkušebního vlaku byla složena ze soupravy: 853.032-1, dvou vozů Bnp a lokomotivy 743.009-3. Na tuto jízdu byl vybrán motorový vůz s nejmenším poloměrem kol. V Dolním Polubným došlo na ozubnicových výhybkách ke kolizi spodku vozu s ozubnicí. Následkem toho byly motorové vozy řady 853 shledány jako nepřechodné pro tuto trať.

Zdroj dat : Motorové vozy řad 850 až 854 (Jaromír Bittner), http://zubacka.cz
foto : paolo3, Michal Kuty, Milan Kuty, Michal Pulzer, Pajez
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu