Řazení motorových vozů 854
OSOBNÍ VLAKY
trať 240

vlak

trasa

řazení

4802 Brno hl.n. (3:40) - Havlíčkův Brod (6:43)

- 854+054.2 jede v X Brno - Havlíčkův Brod
- 854+054.2+053+053+854 jede v X úseku Jihlava - Jihlava Bosch D.
- 854+054.2+854 jede v 6,+ úseku Jihlava - Jihlava Bosch D.
854 054.2
854 054.2 053 053 854
854 054.2 854
4806 Brno hl.n. (7:35) - Jihlava (10:22)

- 754+3xBdmtee jede v X Brno hln. - Jihlava
- 954+054.2+854 jede v 6 Brno hln. - Jihlava
- 854+050+050 jede v + Brno hln. - Jihlava
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
954 054.2 854
854 050 050
4808 Brno hl.n. (9:37) - Jihlava (12:22)

- 954+054.2+854 jede 1-4 do 3.7.-3.9 Brno - Jihlava
- 954+054.2+854 jede 1-4 od 9.7.-30.7. Brno - Okříšky
- 954+054.2+854 jede v 5
- 854+050+050 jede v 6 Brno - Jihlava
- 854+054.2+054.2 jede v + Brno - Jihlava
954 054.2 854
954 054.2 854
854 050 050
854 054.2 05.24
4809 Jihlava (9:30) - Brno hl.n. (12:08)

- 854+050+050 jede denně Jihlava - Brno
854 050 050
4810 Brno hl.n. (11:37) - Jihlava (14:23)

- 854+050 jede v X Brno - Jihlava
- 754+3xBdmtee jede v 6,+ Brno - Jihlava
854 050
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
4811 Jihlava (11:30) - Brno hl.n. (14:12)

- 854+054.2 jede v X Jihlava - Brno
- 854+054.2+814 jede v X Jihlava - Okříšky
- 854+054.2+954 jede v 6 Jihlava - Brno
- 854+050+050 jede v + Jihlava - Brno
854 054.2
854 054.2 814
854 054.2 954
854 050 050
4813 Jihlava (13:30) - Brno hl.n. (16:12)

- 754+3xBdmtee jede v X Jihlava - Brno
- 854+050+050 jede v 6 Jihlava - Brno
- 854+054.2+054.2 jede v + Jihlava - Brno
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
854 050 050
854 054.2 054.2
4814 Brno hl.n. (13:37) - Jihlava (16:28)

- 754+3xBdmtee jede v X Brno - Jihlava
- 854+050+050 jede v 6,+
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
854 050 050
4815 Jihlava (15:35) - Brno hl.n. (18:13)

- 854+050 jede v X Jihlava - Brno hl.n.
- 754+3xBdmtee jede v 6,+ Jihlava - Brno
- 754+3xBdmtee+810 jede v 6,+ Jihalva - Okříšky
854 050
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee 810
4817 Jihlava (17:30) - Brno hl.n. (20:08)

- 854+053+053 jede 1-4,6,+ Jihlava - Brno
- 854+053 jede v 5 Jihlava - Brno
- 854+053+053+814 jede 1-4,6,+ Jihlava - Studenec
854 053 053
854 053
854 053 053 814
4820 Brno hl.n. (0:37) - Rapotice (1:17)

- 854 jede v 6 Brno hl.n. - Rapotice
- 850 jede v + Brno hl.n. - Rapotice
854
850
4824 Brno hl.n. (6:37) - Třebíč (8:18)

- 954+054.2+854 jede v X Brno - Třebíč
- 854+050 jede v 6,+ Brno - Třebíč
954 054.2 854
854 050
4826 Brno hl.n. (8:37) - Náměšť nad Oslavou (9:40)

- 854+050 jede v X,+ Brno - Náměšť n.O.
- 754+3xBdmtee+854+050 jede v 6 Brno - Zastávka u Brna
- 754+3xBdmtee jede v 6 Brno - Náměšť n.O.
- 854+050+854+050 jede v + Brno - Zastávka u Brna
854 050
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee 854 050
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
854 050 854 050
4827 Náměť nad Oslavou (5:10) - Brno hl.n. (6:08)

- 854+054.2+954 jede v X Náměšť nad Oslavou - Brno
- 854 jede v 6 Rapotice - Brno
- 850 jede v + Rapotice - Brno
854 054.2 954
854
850
4829 Okříšky (5:25) - Brno hl.n. (7:08)

- 754+3xBdmtee jede v X Okříšky - Brno
- 854+054.2+954 jede v 6 Náměšť nad Oslavou - Brno
- 854 jede v + Náměšť nad Oslavou - Brno
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
854 054.2 954
854
4830 Brno hl.n. (10:37) - Náměšť nad Oslavou (11:38)

- 754+3xBdmtee jede v X Brno - Náměšť n.O.
- 854+050 jede v 6 do 10.3. a od 3.11 Brno - Náměšť n.O.
- 854+050 jede v 6 od 17.3 do 27.10. Brno - Zastávka u Brna
- 854+050 jede v + do 11.3. a od 4.11. Brno - Náměšť n.O.
- 854+050 jede v + od 18.3. do 28.10. Brno - Zastávka u Brna
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
854 050
854 050
854 050
854 050
854 050
854 050
4831 Zastávka u Brna (7:14) - Brno hl.n. (7:44)

- 854+050+050 jede v X Zastávka u Brna - Brno
854 050 050
4832 Brno hl.n. (12:37) - Třebíč (14:16)

- 854+050+050 jede v X Brno - Třebíč
- 854+050 jede v 6 do 10.3. a od 3.11. Brno - Náměšť n.O.
- 854+050 jede v 6 od 17.3. do 27.10. Brno - Zastávka u Brna
- 854+050 jede v + do 11.3. a od 4.11. Brno - Náměšť n.O.
- 854+050 jede v + od 18.3. do 28.10. Brno - Zastávka u Brna
854 050 050
854 050
854 050
854 050
854 050
854 050
854 050
4834 Brno hl.n. (14:04) - Náměšť nad Oslavou (15:06)

- 954+054.2+854 jede v X Brno - Náměšť n.O.
954 054.2 854
4835 Okříšky (6:03) - Brno hl.n. (8:08)

- 854+050+050 jede denně Okříšky - Brno
854 050 050
4836 Brno hl.n. (14:37) - Okříšky (16:42)

- 754+3xBdmtee jede v X Brno - Okříšky
- 854+050 jede v 6 do 10.3. a od 3.11 Brno - Náměšť n.O.
- 854+050 jede v 6 od 17.3 do 27.10. Brno - Zastávka u Brna
- 854+050 jede v + do 11.3. a od 4.11. Brno - Náměšť n.O.
- 854+050 jede v + od 18.3. do 28.10. Brno - Zastávka u Brna
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
854 050
854 050
854 050
854 050
854 050
854 050
4838 Brno hl.n. (15:04) - Zastávka u Brna (15:33)

- 954+054.2+854 jede v X Brno - zastávka u Brna
954 054.2 854
4839 Třebíč (7:41) - Brno hl.n. (9:08)

- 754+3xBdmtee jede v X Třebíč - Brno
- 850+050 jede v 6 Třebíč - Brno
- 854+050 jede v + Třebíč - Brno
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
X
850 050
854 050
4840 Brno hl.n. (16:04) - Zastávka u Brna (16:36)

- 854+054.2+054.2 jede v X Brno - Zastávka u Brna
- Xx
854 054.2 054.2
4841 Třebíč (8:39) - Brno hl.n. (10:08)

- 854+054+954 jede v X Třebíč - Brno
- 854+050 jede v 6,+ Třebíč - Brno
854 054.2 954
854 050
4842 Brno hl.n. (16:37) - Náměšť nad Oslavou (17:38)

- 754+3xBdmtee jede v X Brno - Náměšť n.O.
- 854+050 jede v 6 do 10.3. a od 3.11 Brno - Náměšť n.O.
- 854+050 jede v 6 od 17.3 do 27.10. Brno - Zastávka u Brna
- 854+050 jede v + do 11.3. a od 4.11. Brno - Náměšť n.O.
- 854+050 jede v + od 18.3. do 28.10. Brno - Zastávka u Brna
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
854 050
854 050
854 050
854 050
854 050
854 050
4843 Náměšť nad Oslavou (10:08) - Brno hl.n. (11:08)

- 854+050 jede v X Náměšť n.O. - Brno
- 754+3xBdmtee jede v 6 od 17.3. do 27.10. Náměšť n.O. - Brno
- 854+050 jede v 6 10.3. a od 3.11. Zastávka u Brna - Brno
- 854+050 jede v + do 11.3. a od 4.11.Zastávka u Brna - Brno
- 854+050 jede v + od 18.3. do 28.10. Náměšť n.O. - Brno
854 050
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
854 050
854 050
854 050
4844 Brno hl.n. (17:04) - Zastávka u Brna (17:33)

- 954+054.2+0854 jede v X Brno - Zastávka u Brna
954 054.2 854
4845 Náměšť nad Oslavou (11:57) - Brno hl.n. (13:08)

- Náměšť n.O. - Zastávka u Brna jede v X do 13.3. a od 29.10, od 17.3. do 28.10 jede denně
- 754+3xBdmtee jede v X Náměšť n.O. - Brno
- 854+050 jede v 6 do 10.3. a od 3.11. Zastáva u Brna - Brno
- 854+050 jede v 6 od 17.3. do 27.10. Náměšť nad Oslavou - Brno
- 854+050 jede v + do 11.3. a od 4.11. Zastávka u Brna - Brno
- 854+050 jede v + od 18.3. do 28.10. Náměšť nad Oslavou - Brno
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
854 050
854 050
854 050
854 050
4846 Brno hl.n. (17:37) - Náměšť nad Oslavou (18:39)

- 954+054.2+854 jede v X,+ Brno - Náměšť n.O.
- 854+050 jede v 6 Brno - Náměšť n.O.
954 054.2 854
854 050
4847 Náměšť nad Oslavou (13:57) - Brno hl.n. (15:12)

- 850 jede v X Zastávka u Brna - Brno
- 854+050 jede v 6 do 10.3. a od 3.11. Zastáva u Brna - Brno
- 854+050 jede v 6 od 17.3. do 27.10. Náměšť nad Oslavou - Brno
- 854+050 jede v + do 11.3. a od 4.11. Zastávka u Brna - Brno
- 854+050 jede v + od 18.3. do 28.10. Náměšť nad Oslavou - Brno
850
854 050
854 050
854 050
854 050
4848 Brno hl.n. (18:04) - Zastávka u Brna (18:36)

- 854+054.2+.054.2 jede v X Brno - Zastávka u Brna
854 054.2 054.2
4849 Zastávka u Brna (15:55) - Brno hl.n. (16:26)

- 854+054.2+954 jede v X Zastávka u Brna - Brno
854 054.2 954
4850 Brno hl.n. (18:37) - Okříšky (20:31)

- 754+3xBdmtee jede v X,+ Brno - Okříšky
- 854+050 jede v 6 Brno - Okříšky
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
854 050
4851 Náměšť nad Oslavou (15:57) - Brno hl.n. (17:12)

- 854+054+954 jede v X Náměšť n.O. - Brno
- 854+050 jede v 6 do 10.3. a od 3.11. Zastáva u Brna - Brno
- 854+050 jede v 6 od 17.3. do 27.10. Náměšť nad Oslavou - Brno
- 854+054.2+954 jede v + do 11.3. a od 4.11. Zastávka u Brna - Brno
- 854+054.2+954 jede v + od 18.3. do 28.10. Náměšť nad Oslavou - Brno
854 054.2 954
854 050
854 050
854 054.2 954
854 054.2 954
4852 Brno hl.n. (19:37) - Náměšť nad Oslavou (20:38)

- 854+050+050 jede v X,+ Brno - Náměšť n.O.
- 854 jede v 6 Brno - Náměšť n.O.
854 050 050
854
4853 Zastávka u Brna (16:55) - Brno hl.n. (17:35)

- 854+054.2+054.2 jede v X Zastávka u Brna - Brno
854 054.2 054.2
4854 Brno hl.n. (20:37) - Okříšky (22:36)

- 842+050 jede v 1-4,+ Brno - Okříšky
- 842+050 jede v 6 Brno - Třebíč
- 854+050 jede v 5 Brno - Okříšky
842 050
842 050
854 050
4855 Zastávka u Brna (17:55) - Brno hl.n. (18:27)

- 854+054.2+954 jede v X Zastávka u Brna - Brno
854 054.2 954
4857 Náměšť nad Oslavou (17:57) - Brno hl.n. (19:07)

- Náměšť n.O. - Zastávka u Brna jede v X do 13.3. a od 29.10, od 17.3. do 28.10 jede denně
- 754+3xBdmtee jede v X Náměšť n.O. - Brno
- 854+050 jede v 6 do 10.3. a od 3.11. Zastáva u Brna - Brno
- 854+050 jede v 6 od 17.3. do 27.10. Náměšť nad Oslavou - Brno
- 854+050 jede v + do 11.3. a od 4.11. Zastávka u Brna - Brno
- 854+050 jede v + od 18.3. do 28.10. Náměšť nad Oslavou - Brno
754 Bdmtee Bdmtee Bdmtee
854 050
854 050
854 050
854 050
4858 Brno hl.n. (22:40) - Třebíč (0:08)

- 854+053+053 jede denně Brno - Třebíč
- 854+053+053+854+050+050 jede v 1-5 Brno - Střelice
- 854+053+053+842+050 jede v 1-5 Brno - Střelice
854 053 053
854 053 053 854 050 050
854 053 053 842 050
4859 Zastávka u Brna (20:37) - Brno hl.n. (21:08)

- 854+054.2+054.2
854 054.2 054.2
4872 Třebíč (4:19) - Jihlava (5:16)

- 854+053+053 jede denně Třebíč - Jihlava
- 854+053+053+050+854 jede v 6 Třebíč - Jihlava
854 053 053
854 053 053 050 854
4873 Jihlava Bosch D. (6:14) - Třebíč (7:14)

- 854 jede denně Jihlava Bosch D. - Třebíč
- 854+053+053 jede v X Jihlava Bosch D. - Třebíč
854
854 053 053
4874 Kraslice nad Oslavou (5:35) - Jihlava (7:24)

- 814+914 jede v X,+ Kraslice N.Osl. - Jihlava
- 814+914 jede v 6 Náměšť n.O. - Jihlava
- 814+914+810 jede v 6 Okříšky - Jihlava
- 854+050 jede v + Náměšť n.O. - Třebíča
814
814
814 810
854 050
4876 Třebíč (7:35) - Jihlava (8:27)

- 854+053+053 jede denně Třebíč - Jihlava
854 053 053
4884 Okříšky (15:43) - Jihlava (16:11)

- jede v +, nejede 24.,25.,31.12., 29.4.,6.5.,5.,6.7.,28.11.,17.11.
- 854+050+050 jede v + Okříšky - Jihlava
854 050 050
4849 Okříšky (23:16) - Třebíč (23:30)

- jede v X,+, nejede 24.,25.,31.12. 8.4., 5.,6.7., 28.9., 17.11.
- 842 jede v 1-4,+ Okříšky - Třebíč
- 854 jede v 5 Okříšky - Třebíč
842
854