Řazení motorových vozů 854
OSOBNÍ VLAKY
trať 032

vlak

trasa

řazení

15400 Náchod (4:12) - Trutnov hl.n. (5:27)

- 854 jede v X - Náchod - Starkoč
- 854+053 jede v X - Starkoč - Trutnov stř.
- 854+053+810 jede v X - Trutnov stř. - Trutnov hl.n.
- 854 jede v 6,+ - Náchod - Trutnov hl.n.

- Náchod až Starkoč - jede vlak po trati 026 a 033
854
854 053
854 053 810
854
15401 Trutnov hl.n. (4:14) - Jaroměř (5:29)

- 854+053+053 jede v X - Trutnov hl.n. - Jaroměř
- 810 jede v 6,+ - Trutnov hl.n. - Jaroměř
854 053 053
810
15402 Jaroměř (5:00) - Trutnov hl.n. (6:25)

- 854+053 jede v X - Jaroměř - Trutnov hl.n.
854 053
15403 Trutnov hl.n. (5:36) - Jaroměř (6:50)

- 742+742+854+053 jede v X - Trutnov hl.n. - Jaroměř

- 742+742 pro vlak 63320
742 742 854 053
15404 Jaroměř (5:50) - Trutnov hl.n. (7:21)

- 854+053+053 jede v X - Jaroměř - Trutnov hl.n.
- 854+053 jede v 6,+ - Jaroměř - Trutnov hl.n.
854 053 053
854 053
15405 Trutnov hl.n. (7:36) - Jaroměř (8:50)

- 854 jede denně - Trutnov hl.n. - Jaroměř
854
15406 Jaroměř (7:10) - Trutnov hl.n. (8:22)

- 854+053 jede v X - Jaroměř - Trutnov hl.n.
854 053
15407 Trutnov hl.n. (9:36) - Jaroměř (10:50)

- 854 jede v X - Trutnov hl.n. - Jaroměř
- 954+854 jede v 6,+ - Trutnov hl.n. - Jaroměř
854
954 854
15408 Jaroměř (9:10) - Trutnov (10:22)

- 854 jede denně - Jaroměř - Trutnov hl.n.
854
15409 Trutnov hl.n. (11:36) - Jaroměř (12:50)

- 854+053 jede denně - Trutnov hl.n. - Jaroměř
854 053
15410 Jaroměř (11:10) - Trutnov hl.n. (12:22)

- 854 jede v X - Jaroměř - Trutnov hl.n.
- 854+954 jede v 6,+ - Jaroměř - Trutnov hl.n.
854
854 954
15411 Trutnov hl.n. (13:36) - Jaroměř (14:50)

- 854+053 jede v X - Trutnov hl.n. - Jaroměř
- 954+854 jede v 6,+ - Trutnov hl.n. - Jaroměř
854 053
954 854
15412 Jaroměř (13:10) - Trutnov (14:22)

- 854+053 jede denně - Jaroměř - Trutnov hl.n.
854 053
15413 Trutnov hl.n. (15:36) - Jaroměř (16:50)

- 854+053 jede X,+ - Trutnov hl.n. - Jaroměř
- 854 jede v 6 - Trutnov hl.n. - Jaroměř
854 053
854
15414 Jaroměř (15:10) - Trutnov hl.n. (16:22)

- 854+053 jede v X - Jaroměř - Trutnov hl.n.
- 854+954 jede v 6,+ - Jaroměř - Trutnov hl.n.
854 053
854 954
15415 Trutnov hl.n. (17:36) - Jaroměř (18:50)

- 854+053 jede v X,+ - Trutnov hl.n. - Jaroměř
- 854 jede v 6 - Trutnov hl.n. - Jaroměř
854 053
854
15416 Jaroměř (17:10) - Trutnov hl.n. (18:22)

- 854+053 jede v X,+ - Jaroměř - Trutnov hl.n.
- 854 jede v 6 - Jaroměř - Trutnov hl.n.
854 053
854
15417 Trutnov hl.n. (20:37) - Jaroměř (21:38)

- 854 jede v 1-4,6,+ - Trutnov hl.n. - Jaroměř
- 854+053 jede v 5 - Trutnov hl.n. - Jaroměř
854
854 053
15418 Jaroměř (19:10) - Trutnov hl.n. (20:22)

- 854+053 jede v 1-4,+ - Jaroměř - Starkoč
- 854 jede v 1-4,+ - Starkoč - Trutnov hl.n.
- 854+053 jede v 5 - Jaroměř - Trutnov hl.n.
854 053
854
854 053
15419 Trutnov hl.n. (22:27) - Náchod (23:26)

- 854 jede denně - Trutnov - Náchod
- nejde 24.,25.,31.XII.

- Starkoč až Náchod - jede vlak po trati 033 a 026
854
15420 Jaroměř (21:41) - Trutnov (22:39)

- 854 jede v 1-4,+ - Jaroměř - Trutnov hl.n.
- 810 jede v 5 - Jaroměř - Trutnov hl.n.
- 742+810 jede v 6 - Jaroměř - Trutnov hl.n.

- 742 od 53691
854
810
742 810