PLZEĎ  
  TS 802  
  Platnost v obdobÝ 2009 / 2010  
  MotorovÚ vozy - 854  
           
           
  ŔÝslo vlaku trasa omezenÝ (jede v) poznßmka  
  1 den  
  7630 Plze˛ hl.n. (4:55) - Podbo°any (6:49)      
  7639 Podbo°any (6:54) - Plze˛ hl.n. (8:58)      
  7634 Plze˛ hl.n. (11:03) - Podbo°any (13:13) X    
  7647 Podbo°any (14:51) - Plze˛ hl.n. (16:51) X    
  7422 Plze˛ hl.n. (17:08) - Doma×lice (18:32) X    
  7427 Doma×lice (19:30) - Plze˛ hl.n. (20:51) X    
  7430 Plze˛ hl.n. (22:59) - Doma×lice (0:13) X    
  7414 Plze˛ hl.n. (12:08) - Doma×lice (13:37) 6 , +    
  7419 Doma×lice (15:46) - Plze˛ hl.n. (17:07) 6 , +    
  7426 Plze˛ hl.n. (19:08) - Doma×lice (20:36) 6 , +    
  2 den  
  7401 Doma×lice (3:45) - Plze˛ hl.n. (5:02)      
  7404 Plze˛ hl.n. (5:50) - Doma×lice (7:15)      
  7409 Doma×lice (7:31) - Plze˛ hl.n. (8:51)      
  7414 Plze˛ hl.n. (12:08) - Doma×lice (13:37) X    
  7419 Doma×lice (15:46) - Plze˛ hl.n. (17:07) X    
  7412 Plze˛ hl.n. (11:05) - Doma×lice (12:23) 6    
  7417 Doma×lice (13:37) - Plze˛ hl.n. (15:55) 6    
  7420 Plze˛ hl.n. (16:18) - Doma×lice (17:44) 6    
  7427 Doma×lice (19:30) - Plze˛ hl.n. (20:51) 6    
  7634 Plze˛ hl.n. (11:03) - Podbo°any (13:13) +    
  7647 Podbo°any (14:51) - Plze˛ hl.n. (16:51) +    
  1990 Plze˛ hl.n. (18:05) - Most novÚ n.st. (21:09) X , +    
  3 den  
  1991 Most novÚ n.st. (4:14) - Plze˛ hl.n. (7:55) X , 6    
  7408 Plze˛ hl.n. (8:08) - Doma×lice (9:30) X , 6    
  7406 Plze˛ hl.n. (7:05) - Doma×lice (8:23) +    
  7413 Doma×lice (11:31) - Plze˛ hl.n. (12:51)      
  7442 Plze˛ hl.n. (13:08) - Stod (13:47) X    
  7443 Stod (14:16) - Plze˛ hl.n. (14:51) X    
  7638 Plze˛ hl.n. (15:03) - Äihle (16:28) X    
  7649 Äihle (17:40) - Plze˛ hl.n. (18:51) X    
  7426 Plze˛ hl.n. (19:08) - Doma×lice (20:36) X    
  7429 Doma×lice (22:31) - Plze˛ hl.n. (23:37) X    
  7416 Plze˛ hl.n. (14:08) - Doma×lice (15:37) 6    
  7421 Doma×lice (16:40) - Plze˛ hl.n. (17:55) 6