Strojírenské Veletrhy Brno

Brno 1997
Na 39. mezinárodním veletrhu v Brně byl představen první prototyp motorového vozu 854. Jednalo se o 854.030 „Editu“.
854.030 854.030 854.030

Brno 1999
Na 41. mezinárodním veletrhu v Brně byl představen druhý prototyp motorového vozu 854. Jednalo se o 854.216 „Evitu“.

Brno 2006
Plán vystavení řídicího vozu 954.002, tehdy ještě beze jména, na 48. mezinárodním strojírenském veletrhu se začal plnit již několik dnů před jeho zahájením. Vůz byl sice schopen výstavy, ale ještě nebyl zdaleka dokončen. Přesun řídicího vozu začal 19. září ve večerních hodinách ze Šumperku do Brna a na výstaviště byl pak vůz dotažen ještě s druhým vystaveným vozem od firmy ČMKS lokomotivou 750.022.

954.002
Samotná výstava probíhala od pondělí 18. do pátku 22.září 2006. Řídicí vůz se mohl pyšnit velikou pozorností účastníků veletrhu. Každý si chtěl vyzkoušet jaké to je - sednout si na místo strojvedoucího - a tak se ovládací páky hýbaly více než při výkonu na trati. Veletrh jsem navštívil pracovně v úterý 19.9. Moje první kroky vedly k řídicímu vozu, abych se po ránu vyhnul velké koncentraci návštěvníků. Nebylo mi to nic platné, neboť vůz byl již v plném obležení návštěvníků. Vyfotil jsem si interiér, stanoviště strojvedoucího a vůz si kompletně prohlédl. Později jsem prohodil pár vět s lidmi od stánku PARS, která zde vůz 954.002 prezentovala. Mimochodem, vůz obdržel zlatou medaili.

954.002 954.002
954.002 954.002
954.002 954.002 954.002
Po skončení veletrhu byl vůz přepraven z okruhu veletrhu zpět za pomoci nečekaného hnacího vozidla - motorovým vozem 831.110. Ten byl jediný k dispozici a rovnou stáhl vagón od ČMKS i zmíněný řídicí vůz 954 z výstaviště. Druhý snímek byl pořízen ve stanici Rájec-Jestřebí právě při návratu 954.002 z výstavy do Šumperka.

954.002 954.002

Brno 2007
O 14dní později než loni se konal 49. ročník Strojírenského veletrhu v Brně při té příležitosti se koná i výstava Transport a Logistika 2007, kde bylo představeno daleko více vozidel než na loňské výstavě. Vystavené exponáty byly nyní i ze zahraničních dílen a to ze ŽOS Vrůtky: řídicí a vložený vůz pro ÖBB konkrétně pro trať Pinzgaubahn, dále jednotka 813.004/913.004 rekonstruovaná v ŽOS Zvolen, nebo rekonstruovaný vůz Bmpeer. Z Dílny ZOS Zvolen byl představen nákladní vůz Eaos. Z tuzemských výrobců se představila firma NOVA PARS s rekonstruovanou jednotkou Regionova Trio 814.211/212 a rekonstruovaným řídicím vozem 954.202 s první třídou. Jedinou lokomotivou vystavenou na tomto veletrhu byla lokomotiva řady 774.702, která vznikla rekostrukcí z Čmeláka (ř.770/771) ve firmě CZ Loko a.s. dosazením motoru Caterpillar a zcela novou stavbou skříně.

Návoz vozidel na výstaviště.
814.211 cesta 00-04-680-0

Výstava vozidel.
913.004 774.702 Eaos
Bmpeer Bmpeer interier 954.202+814.211

Odvoz vozidel z výstaviště.
cesta Brnem cesta Brnem
954.202 954.202

Info : šakal, ZelPage
Autoři fotografií : jakuza, paolo3, šakal, Dušan Řepa, Karel Kalina, Ing. Jaroslav Hort, Felix Ruschke
text : paolo3

Veškeré dotazy a poznámky na autory směřujte do návštěvní knihy .
Zpět na hlavní stránku