Publikace o 852, 853 a 854
KNIHY

Motorové vozy řad 850 až 854
S určitostí lze napsat, že se jedná o nejobsáhlejší publikaci o těchto vozech, mnoho informací na tomto webu pochází právě z této knihy. Na formátu A4 se dočtete na 64 stránkách opravdu mnoho podstatného o hydrách. Jejím autorem je Jaromír Bittner.
Motorové vozy řad 850 až 854

Motorové vozy
aneb od hurvínka po regionovu
Velice obsáhlá publikace se základními informacemi. Kniha je zaměřena především na fotografie, a jak již napovídá název knihy, jsou zde fotografie od hurvínka až po nové vozy Regionova. Knihu vydalo Gradis Bohemia.
Řada 852 je zde zastoupena jedinou fotografií motorového vozu 852.022, řada 853 pak fotografiemi šesti a konečně řada 854 fotografiemi pěti. Nutno podotknout, že všechny fotografie jsou velice zdařilé. Zadní stranu knihy zdobí společně s reklamou vůz 854.004 „Miloš“.
Motorové vozy aneb od hurvínka po regionovu Motorové vozy aneb od hurvínka po regionovu

Atlas Vozidel od ŽM -
motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK
Velice pěkná kniha s uspořádaným přehledem motorových vozů a jednotek. V knize nechybějí ani informace o přívěsných vozech.
Atlas Vozidel od ŽM Atlas Vozidel od ŽM Atlas Vozidel od ŽM
Atlas Vozidel od ŽM Atlas Vozidel od ŽM Atlas Vozidel od ŽM
Atlas Vozidel od ŽM Atlas Vozidel od ŽM Atlas Vozidel od ŽM
Atlas Vozidel od ŽM Atlas Vozidel od ŽM Atlas Vozidel od ŽM


Další zajímavé knihy

Malý atlas lokomotiv 2007
Přehled všech lokomotiv provozovaných Českými dráhami. Bohužel se v tomto vydání atlasu již nedočteme o vozech 852 a 853. Řadu 854 zde zastupuje 854.001 „Růženka“.
malý atlas lokomotiv 2007 malý atlas lokomotiv 2007


Pokud máte informace nebo znáte zajímavou publikaci, která by tu rozhodně neměla chybět, informujte mě.


Info : Motorové vozy řady 850 až 854, Motorové vozy aneb od hurvínka po Regionovu, Atlas Vozidel od ŽM - motorové vozy a jednotky ČD a ZSSK, Malý atlas lokomotiv 2007
text : paolo3
upozornění: V žádném případě nehodlám nějak poškodit autory originálních článků a fotografií v knihách výše, články a fotografie jsou zde umístěny pouze jako informativní obrázky.

Veškeré dotazy a poznámky na autory směřujte do návštěvní knihy .
Zpět na hlavní stránku